Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpowiedzialność społeczna biznesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1662--1665, CD
PL W ostatnich latach coraz częściej zostaje poruszana kwestia odpowiedzialnego biznesu w codziennej praktyce społeczeństwa, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Społeczeństwo ucząc się na popełnionych błędach swoich przodków, zaczyna dostrzegać pogłębiające się coraz bardziej mankamenty naszego ś[...]
EN In recent years the question of responsible business has increasingly been raised in the daily practice of society, enterprises and public institutions. The society, learning the mistakes made by its ancestors, is beginning to notice deepening deficiencies of our world: the limited resources availab[...]
2
84%
Problemy Jakości
PL Próba umiejscowienia współczesnych systemów zarządzania względem światowej koncepcji (strategii) zrównoważonego rozwoju.
EN The article deals with the concept of sustainable development and the forms of its implementation. In particular, it discusses the role and capabilities of businesses in this respect. The author points out the primary importance of the standards of environmental management (ISO series 14000 and EMAS[...]
3
84%
Problemy Jakości
2016 R. 48, nr 4 12--16
PL Celem pracy było stwierdzenie, czy istnieją zależności pomiędzy stopniem realizacji koncepcji resilience engineering a wybranymi aspektami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Badania przeprowadzono metodą ankietową w 100 przedsiębiorstwach. Prezentowane badania nie potw[...]
EN The aim of the work is to answer the question if there is the relationship between the concept of resilience engineering and selected aspects of occupational safety and health (OSH) management in enterprises. The research has been conducted within the questionnaire in 100 enterprises. Findings obtai[...]
4
84%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2019 nr 1 37--47
EN In the era of the global economy, conducting business is more and more often based on economic, environmental and social management aspects, and thus on the assumptions of the CSR concept. This is the concept according to which companies strive to maximise their profits while meeting, at the same ti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last