Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpad produkcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 3 50-51
2
51%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 5 328--334
PL Celem doświadczeń opisanych w pracy było zbadanie możliwości zastosowania dwóch odpadów czerwonego szlamu z produkcji aluminium oraz borowego odpadu z produkcji boru do wytwarzania belitowego cementu. Otrzymane wyniki potwierdziły przydatność tych odpadów do produkcji tego cementu. Stosunkowo duża z[...]
EN The main goal of experiments, presented in this paper, was to check the possibility to use two wastes: red mud from alumina production and boron waste from boron production, for belite cement production. Obtained results were confirming that both wastes can be applied in belite cement production. Re[...]
3
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 18--20
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań mających na celu ocenę możliwości bezpiecznego wykorzystania uciążliwego odpadu przemysłowego jako reaktywnego dodatku do betonu. Nie odnotowano wcześniejszych prób zastosowania tego produktu w betonie. Próba zagospodarowania odpadu wpisuje się w założ[...]
EN The article presents the results of preliminary studies to show the possibility of the safe use of hazardous industrial waste as a reactive additive to concrete. There were no earlier attempts to exploit this, by-product in this way. Attempting to waste management is part of the foundation for susta[...]
4
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 86--87
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i podciągania kapilarnego betonów o zmiennym stosunku w/c oraz modyfikowanych mączką chalcedonitową uzyskiwaną w procesie produkcji chalcedonitowych kruszyw łamanych. Do badań zastosowano cement CEM I 42,5R. Przeprowadzo[...]
EN The article presents the results of the compressive strength, water absorption and capillary concrete variable w/c ratio and modified flour chalcedonite generated in the production process broken aggregates chalcedonite. The study used cement CEM I 42,5. The study indicates that the use of the addit[...]
5
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 18--21
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wykazanie możliwości stosowania odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu (badania były prowadzone w ramach pracy badawczej oceniającej możliwość wykorzystania ilmenitowego szlamu porozkładowego jako reaktywnego dodatku do bet[...]
EN The article presents the results of tests which aim was to determine the possibility of using a waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete (the tests were carried out as a part of project which aim was the evaluation of the valorization of the waste material from the p[...]
6
45%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
7
45%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 94--95
PL Przemysł betonów zużywa duże ilości surowców naturalnych, których zasoby się wyczerpują. Z drugiej strony obserwuje się zwiększenie produkcji różnego rodzaju odpadów przemysłowych, których bezpieczna utylizacja stanowi poważny problem środowiskowy, zarówno ze względu na ograniczenia miejsc do ich sk[...]
EN The concrete industry uses a great amount of natural resources. On the one hand, there is both a growing demand and a depletion of natural resources while on the other hand, there is an observable increase in the production of by-products. A safe utilization of wastes is an environmental task, becau[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last