Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odlewnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W miarę upływu czasu odlewnie wymagają modernizacji w zakresie wymiany lub wprowadzenia nowych obiektów do istniejącej struktury przestrzennej. Jednym z kryteriów decydujących o optymalności struktury jest pracochłonność transportu, określona modelem liniowym. W modelu rozróżnia się współrzędne obie[...]
EN The consequence of the foundry waste is a need of the modernization within the sphere of changing or introducing new objects to the existing spatial structure. One of the criterion deciding about the optimum conditions of the structure is a labour consumption of the transportation described by a lin[...]
2
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Charakteryzując cechy transportu wewnętrznego w odlewniach, podkreślono jego rolę i kryteria oceny. Omówiono w skrócie dane dotyczące współczesnych podwieszonych środków transportowych, w tym elektrowciągów, nowoczesnych suwnic podwieszonych oraz przenośników. W zakończeniu przedstawiono najistotnie[...]
EN On the base of work transport characteristics the author has emphasised its role and criteria of evaluation. In short some date concerned overhead underhung handling devices like monorail telpher, modern overhead underhung crane and overhead conveyors specially power and free type have been presente[...]
3
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
4
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przestawiono działalność Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie, która w bieżącym roku obchodzi 10-lecie swego istnienia. W tym okresie czasu, Spółka przygotowała się do nowych warunków, które narzuciła gospodarka rynkowa. Sukcesem firmy było pozyskanie nowych klientów i zmiana asortymentu pr[...]
EN In the article the activities of Odlewnie Polskie SA are presented. The firm celebrates ten years of its activities this year. In this period of time, the Company prepared itself to the new conditions, which were imposed by the market economy. The success of the firm could be achieved not only by t[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono historię i jej rozwój w ponad 100 letniej działalności. Skoncentrowano się na technice odlewania tulei cylindrowych w formach wirujących. Pokazano rozwój tej metody odlewania.
EN History and development of the foundry within the period of its more than 100 year activity were described. Emphasis was laid on cylinder liner casting with centrifugal mould. Development of this casting method was presented.
6
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Projektowanie struktury przestrzennej odlewni dotyczy rozmieszczenia składników strukturalnych na terenie zakładu. Ze względu na złożoność problematyki projektowania konieczne jest wprowadzenie metod, które usprawnią sam proces i przyczynią się do osiągnięcia optymalnych rozwiązań. W artykule przyb[...]
EN The designing of the spatial structure of the foundry refers to the arrangement of the structural components on the premises of the factory. Regarding the complexity of the designing problems, it is necessary to introduce methods which can improve the process itself and reach the optimum solutions. [...]
7
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
8
70%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 4 347--351
PL Przemysł odlewniczy w Polsce, jak i na całym świecie, z uwagi na jego specyfikę i różnorodność, często stwarza problemy ekologiczne, zarówno bezpośrednio - w zakładzie i w jego najbliższym otoczeniu, jak i pośrednio - w otaczającym obszarze, w którym powoduje skażenie środowiska wodnego i atmosfery[...]
EN In foundry processes a considerable amount of solid and liquid waste is formed, along with toxic gases emitted to the environment. The best for recycling is the solid waste. The recycling of used moulding sand is now being considered by the Polish foundry industry as a means to solve the technical, [...]
9
70%
Archives of Foundry Engineering
EN Rational designing of foundry enterprises is based on a program allowing for both the quantitative and qualitative aspects of production. Studies carried out in this respect are mainly oriented at the task of establishing a classification system of castings and formalising their description. This ar[...]
10
70%
Archives of Foundry Engineering
PL Hałas jest zjawiskiem niepożądanym, występującym zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym człowieka , który w niesprzyjających warunkach może prowadzić do nieszczęścia. Celem niniejszej publikacji jest określenie poziomu natężenia hałasu emitowanego przez pracujący piec indukcyjny do poziomego ciąg[...]
EN The noise is undesirable effect, occurring in private and professional life of a man which in unfavourable conditions can lead to disaster. The aim of the paper is to determine the level of noise emitted by induction furnace working for horizontal continuous casting of aluminium ingot with a diamete[...]
11
61%
Archives of Foundry Engineering
EN Some dependences between solid particles density, chosen geometry and exploitation parameters of multijet inserts and development of laminar motion in continuous multijet sedimentation process, are presented in this paper. Results are obtained from the analysis of the multijet sedimentation model co[...]
12
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The Specialized Commission for Economy of Czech Foundrymen Society in the Czech Republic systematically follows a solution of particular phases of castings production from iron and non-ferrous metals already for eighth years. These separate studies are uniformly aimed at cost analysis of chosen phas[...]
13
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper in its introduction describes main principles of technical and economic analysis the application of which leads to determination of potential costs savings and subsequently to costs reduction. The application of the method is illustrated by an example of production of three types of steel [...]
14
61%
Archives of Foundry Engineering
EN An approach is attempted to systematise the systemic research. A set of hypotheses are formulated, defining how a conceptual design of a foundry plant should be developed and improved when it is investigated as a system. The methodology aims to eliminate the particular approach to design to be repla[...]
15
61%
Archives of Foundry Engineering
EN This work deals with mechanical properties of thin-walled ceramic moulds for investment casting at the dewaxing stage. The main purpose of this work has been increasing their bending strength, expressed by the modulus of rupture (MOR), and determining their corresponding work of fracture, characteri[...]
16
61%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono zalety stosowania jednolitego standardu zapisu planów realizacji zamówień dla przedsiębiorstw produkcyjnych i na konkretnym przykładzie pokazano zapis planu produkcyjnego dla wyrobów odlewniczych. W tym celu wykorzystano specyfikację PSLX, która określa schemat XML dla potrz[...]
EN The paper presents the advantages of the unified standard applied to store information about production plans. The exemplary production plan for a foundry is also shown. It is written according to PSLX specification, which currently undergoes the standardization process and specifies an XML scheme f[...]
17
61%
Archives of Foundry Engineering
EN Increasing of strength and permeability of the thin-walled investment casting ceramic moulds was the main goal of this work. Its essence is a new concept of the mould reinforcement, i.e. the full or the significant replacement of grain silica materials by fibrous aluminosilicate materials. An additi[...]
18
61%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 161-170
PL Spośród różnych możliwości skutecznie prowadzonego procesu decyzyjnego, czołową rolę odgrywają zagadnienia optymalizacji liniowej, bazujące na algorytmie simpleks. Jest to jedna z metod badań operacyjnych, polegająca na ocenie wrażliwości optymalnego wyboru asortymentu produkcji wybranego zakładu od[...]
EN From among different possibility effectively led process linear base of optimisation questions play decision front part on algorithm simplex. It is this one from methods of investigations operating depending on opinion of sensibility of optimum choice of assortment of production of chooses metal ins[...]
19
61%
Mechanik
2013 R. 86, nr 11 974--976
PL Zarządzanie produkcją odlewów za pomocą programu APO (Automatyzacja Procesów w Odlewni). Krótki rozwój systemów klasy ERP i APS. Przeanalizowano problemy występujące w odlewni przed wdrożeniem systemu oraz skuteczny sposób ich rozwiązania. Wykazano, że wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ERP w prze[...]
EN Casting production management system using the APO (Foundry Process Automation) program. The effect of short run development of the ERP and ASP systems. A review of the problems occurring in the foundry before the system has been implemented with explanation of the respective solution ways explained[...]
20
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The proposed research work will be related to the comparison of the dimensional accuracy and surface roughness of elements produced by two different methods. Castings are made using modern rapid prototyping techniques and investment casting. For selected parts there will be presented an assessment i[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last