Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odladzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 8 315--318
PL W artykule opisano warunki wymiany ciepła w procesie termicznego usuwania śniegu i odladzania powierzchni estakad. Zwrócono uwagę na zasadność wykorzystania do tego celu energii odnawialnej i odpadowej. W tym aspekcie szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie energii geotermalnej. Wskazano n[...]
EN The article describes the conditions of heat exchange in the process of thermal snow removal and de-icing of flyover surfaces. Attention was drawn to the advisability of using renewable and waste energy for this purpose. In this respect, it seems to be particularly interesting to use the geothermal [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 278--285
PL Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa startów i lądowań statków powietrznych w sezonie jesienno-zimowym, podczas którego występuje szereg zjawisk atmosferycznych pogarszających parametry nawierzchni lotniskowych. Istotne jest, aby prowadzić działania zapobi[...]
EN Winter maintenance of airfield pavements intended to ensure the safety of aircraft takeoffs and landings in the autumn- winter season, when raining, snowing and frost are not rare occurrences, that may cause hazardous conditions at airports. Annually, before new winter season, the instructions and p[...]
3
100%
Przegląd Budowlany
4
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1288--1295
PL Przedstawiono wyniki badań korozji w zanurzeniu stopów metali i korozji powłoki kadmowej na stali w nowym płynie do odladzania samolotów (typ I) i nowym płynie zapobiegającym ich ponownemu oblodzeniu (typ II). Opracowane kompozycje oparto na ekologicznej, trójskładnikowej mieszaninie glikolu 1,2-pro[...]
EN Two novel fluids for deicing and antiicing aircrafts based on 1,2-propylene glycol, biomass-derived 1,3-propylene glycol and glycerol were developed. The deicing fluid contained 18.45, 10.25 and 53.30% of the components, resp., and the antiicing one 22.40, 7.00 and 26.60%, resp. The crystn. temps. o[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 127-131
PL Artykuł analizuje wpływ soli użytej do odlodzenia na właściwości przyczepności między asfaltem a kruszywem. Odpowiedni dobór soli odmrażającej ma istotny wpływ na tę przyczepność.
EN Through working out a indoor plan of the effects of deicing salt on adhesion properties between asphalt mortar and aggregate, based on innovative experiments with water boiled method to analysis of the effects of deicing salt on adhesion properties between asphalt and basalt and the effects of deici[...]
6
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2001 R. 40, nr 5 149-154
PL Instalacje cieplne służące do odladzania nawierzchni drogowych są kosztowne na etapie inwestycyjnym, ale przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli w pobliżu znajdują się kopalniane zakłady wodne to energię cieplną do odladzania można uzyskać niemal za darmo. W niniejszym opra[...]
EN Heat instalments used for de-icing of roads are costly at the stage of investment but beneficial in terms of safety. If plants employing mine waters are close to roads, thermal energy for de-icing can be obtained at very little cost; this factor is crucial in the present study. A scheme for the use [...]
7
84%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 1 48--49
PL Zima się skończyła i pewnie nikt o śniegu i lodzie już nie myśli. Przynajmniej wśród pasażerów. Jednak zajmując się komunikacją, o problemach, które mogą się pojawić w okresie zimowym, trzeba myśleć na długo przed ochłodzeniem i pierwszymi opadami. Najlepiej jeszcze latem.
8
84%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 650--654
PL Przedstawiono wyniki badań korozji kadmowej powłoki na stali oraz korozji po zanurzeniu stopów metali w mrówczanie sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji, zawierającym synergiczną kompozycję poliasparaginianu sodu oraz imidazolu. Ponadto wyznaczono zdolność penetracji lodu przez badany układ. Wła[...]
EN Na formate was added to a Na polyaspartate and imidasole-contg. corrosion inhibitor package and used for studying the corrosivity of Cd-coated steel and Al, Mg and Ti alloy machine parts for 24 h at 35°C. The parts were weighed, cleaned, degreased and dipped in a 5% aq. soln. of the agent. After the[...]
9
84%
Logistyka
2015 nr 3 4020--4028, CD 1
PL Problem oblodzeń sieci dotyczy nie tylko krajów o klimacie subpolarnym, ale również o klimacie umiarkowanym, jak np. Polska. Oblodzenie wpływa negatywnie na samą sieć jak i urządzenia z nią współpracujące (odbieraki prądu), powodując ich uszkodzenia lub zniszczenie. Problem ten wpływa na system połą[...]
EN The problem of catenary icing refers not only to countries with polar climate but also with temperate climate, for instant in Poland. The icing has negative impact on the catenary itself and also on the cooperating devices (pantographs) which can lead to damage or destruction. This problem influence[...]
10
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 18--20
PL W artykule zostały przedstawione klasyczne metody usuwania śniegu i lodu z nawierzchni użytkowych. Dokonano analizy skutków wykorzystywania środków chemicznych. Opisano szacunkowe koszty wynikające z konieczności utrzymania nawierzchni użytkowych „niszczonych” wskutek zmian temperatury i wykorzystan[...]
EN The paper has showed some classical method of defrosting/ demelting and snow removed from surfaces. Authors have analyzed effects of using chemicals, they described average costs maintenance of public roads, pavements which have destroyed by temperature differences and de-icing agents. The paper pre[...]
11
67%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The de-icing salt has been used for decades to increase safety on the roads and sidewalks. In Poland, mainly the sodium chloride is used in order to maintain the roads in good condition during winter. Like other salts used for surface de-icing, it depresses the freezing point to lower temperatures a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last