Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odbiornik GNSS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2017 nr 8 28--31
2
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2016 nr 12 42--45
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 5843-5853
PL W artykule przedstawiono model matematycznych określający operacje numeryczne odpowiedzialne za przetwarzanie sygnałów odebranych z satelity i wyodrębnienie z nich niezbędnych danych w celu wyznaczenia pozycji, prędkości i czasu. Zaprezentowane wyprowadzenia w głównej mierze dotyczą przede wszystkim[...]
EN The paper presents the mathematical model defining numerical operations, responsible for processing the signals received from the satellite and extract from them the necessary data to determine the position, velocity and time. Presented derive mainly relate primarily to convert the received signal t[...]
4
84%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 4 253--257
EN In the paper experimental investigations related with analysis of navigational precision of three chosen GNSS receivers are shown. Used receivers allow for measurement of navigational signals in following modes of operations: receiving signals from singlefrequency GPS system, dual-frequency GPS/GLON[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 915--920
PL W artykule omówiono analizę matematyczną wpływu sygnału szerokopasmowego na poprawne funkcjonowanie odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS znajdującego się na wyposażeniu bezzałogowego statku powietrznego BSP. Zaprezentowane w artykule modele matematyczne poddano badaniom symulacyjnym, a uzyskane na[...]
EN The article discusses the mathematical analysis of the impact of broadband signal on the proper functioning of the GNSS receiver located supplied unmanned aircraft BSP. Presented in this paper mathematical models were tested simulation, and from this step results presented in the form of noise chara[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1038--1042
PL W artykule omówiono wyniki z badań rzeczywistych dotyczących dokładności odbiornika GNSS umiejscowionego na obiekcie latającym BSL. Głównymi parametrami oceniającymi dokładność obiektu ruchomego poruszającego w zdefiniowanej przestrzeni 3D będą współczynniki geometryczne – VDOP, GDOP, HDOP oraz VDOP[...]
EN The article discusses the results of research on the actual accuracy of a GNSS receiver positioned on the object flying BSL. The main parameters of evaluating the accuracy of a moving object moving in a definition space will be 3D geometric factors - VDOP, GDOP, HDOP and VDOP, which is illustrated i[...]
7
84%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2017 nr 12 36--38
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last