Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odbiorca wrażliwy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2014 nr 3 28--35
PL Nowelizacją z 11 września 2013 r. do ustawy − Prawo energetyczne wprowadzono rozwiązania, które łącznie składają się na system wsparcia odbiorców wrażliwych. Sama idea systemu wsparcia odbiorców wrażliwych nie jest nowa, w niektórych państwach Unii Europejskiej tego typu systemy powstały znacznie wc[...]
2
84%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 257--268
PL W świetle danych statystycznych od 50–125 mln odbiorców energii elektrycznej w Europie dotknięte jest ubóstwem energetycznym. Problem ten został dostrzeżony na poziomie Unii Europejskiej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postanowieniach m.in. dyrektywy 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [...]
EN Recent statistics indicate that about 50 million electricity customers in Europe are affected by energy poverty. The problem has been recognized at the EU level, resulting in Directive 2009/72/EC of the European Parliament and the Council from 13 July 2009 concerning common rules for the internal ma[...]
3
84%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2016 nr 3 8--15
4
84%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 1 51--67
PL Artykuł zawiera analizy i refleksje związane z obecnym kształtem modelu bezpieczeństwa indywidualnego konsumentów na rynku energii. Autorzy, przedstawiając szereg doktrynalnych definicji związanych z bezpieczeństwem, finalnie prezentują syntetyczną propozycję rozumienia bezpieczeństwa indywidualnego[...]
EN The article „Modern polish model of individual consumer security in the energy market – selected definitional and system aspects” includes analyses and reflections related to the current shape of the individual consumer security model in the energy market. The authors, by making an analysis of a num[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last