Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona układu oddechowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 2 34-37
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 11 24-27
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 11 33--37
EN Biological hazards transported by air that appear in work environment place a responsibility upon an employer to protect their workers. Following the EU directives, it is recommended to introduce protective systemic measures. Yet it is still rather common in many work places that respiratory protect[...]
4
88%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 10 37--40
EN One of the fastest growing trends in textile technology is the production of multifunctional composite nonwovens. Such materials are formed as a combination of components with different properties and/or produced by means of separate technologies, combining therefore the advantages of each of the co[...]
5
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 10 16-19
PL W artykule przedstawiono ocenę komfortu użytkowania sprzętu izolującego oraz wpływ jego stosowania na sprawność psychofizyczną człowieka. Opracowano metodykę badań eksploatacyjnych, uzupełniając procedurę i sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprz[...]
EN This article presents an assessment of the comfort of use of respiratory protective equipment and its influence on human’s psychophysical performance. The methodology of practical performance testing was worked out, supplementing the procedure and the method of assessment with elements related to es[...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 4 12-14
PL W artykule przedstawiono opracowane wzorce filtracji służące do oceny powtarzalności wskazań aparatury pomiarowej stosowanej do wyznaczania penetracji aerozoli testowych przez materiały filtracyjne stosowane w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Wzorce mogą być stosowane do oceny rezultatów z użyci[...]
EN This article presents developed standard filters that can be used for assessing the repeatability of tests stands for performing penetration tests of standard aerosols through filtering materials which are used in the manufacture of respiratory protective devices. Standard filters can be used for es[...]
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 25-27
PL Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaźniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie w[...]
EN The author discusses the first stage of creating a procedure based on a protection factor - for selecting respiratory protective devices. This paper presents the results of studies conducted in the EU and in the USA, as well as a new concept of determining the protection factor for different types o[...]
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 12 14-16
PL W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego, opracowane na podstawie uzupełnionych, w odniesieniu do wymagań norm, badań eksploatacyjnych, wskaźnika ochrony oraz badań wydatku energetycznego. Dokonano także oceny wpływu warunków klimat[...]
EN The latest results regarding the ergonomic parameters of respiratory protective devices are put forward. The results of new worked out practical performance tests, enriched by new requirements with reference to standards and protection factors of users for the all types of RPD are presented. Estimat[...]
9
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 3 8-9
PL Podstawowe zagadnienia omawiane w artykule związane są z koncepcją ochrony układu oddechowego pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny omówiono zasady certyfikacji środków ochrony indywidu[...]
EN Basic trends in Poland’s and EU’s concepts of respiratory protection for medical staff are presented in this article. Some information about certification for the safety mark and classification of filtering respiratory protective devices is provided. This article presents guidelines regarding the ch[...]
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 4 26-28
PL W artykule przedstawiono charakterystykę filtracyjną elektretowych włóknin pneumotermicznych otrzymanych z dwóch wytłaczarek współpracujących jednocześnie. Przeprowadzono badania wpływu efektu elektryzowania różnoimiennego z wykorzystaniem wyładowań koronowych na właściwości filtracyjne pneumotermic[...]
EN This paper presents the filtration characteristics of electret melt-blown filter materials produced by simultaneous blowing of polymer melt from two extruders. The conditions of electrostatic activation were optimized with the corona discharge method regarding filtration efficiency and durability pr[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 11 716-721
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 1 8-11
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 21-25
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 1 15-18
PL Wciąż istnieją zagrożenia, w odniesieniu do których brak jest zdefiniowanych wymagań oraz ustalonych metod badań sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO). W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań elementów filtracyjnych służących do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwó[...]
EN There are still hazards for which there are no test methods or requirements defined for respiratory protective devices (RPD). This article presents a test method that has been worked out for filtration elements against radioactive aerosols. Test results show that additional test methods and requirem[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 12 3-5
PL W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi.
EN Basic selection and protective criteria, requirements and efficiency of respiratory protective devices as well as complete protective equipment are presented in this article. The most important information on and examples of complete personal protective equipment for protection against extremely dan[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 3 8-12
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 6 7-10
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 7/8 21-24
19
51%
Przemysł Chemiczny
PL Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju [...]
EN Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite-modified nonwov[...]
20
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN This article is a review of research studies conducted in the Central Institute for Labour Protection (CIOP) on ergonomic aspects of personal protective equipment (PPE) design and use. Research was related to, among other things, a comparison of body strain and work time limitation for users wearing[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last