Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona ptaków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule przedstawiono aspekty związane z ochroną ptaków poprzez odpowiednie wyposażenie słupów przelotowych linii średniego napięcia z przewodami gołymi . Przedstawiono aktualne wytyczne w tym zakresie opracowane przez środowisko ornitologów oraz rozwiązania techniczne uwzględniające wady i zalet[...]
EN This article presents aspects related to the change of equipment of medium voltage mainstream posts with bare wires due to the protection of birds. The guidelines in this respect were elaborated by ornithologists and technical solutions taking into account the advantages and disadvantages of a given[...]
2
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 4 24--26
PL Dotychczas w cyklu artykułów pt. „Prawna ochrona gatunków” przedstawiono założenia ochrony gatunkowej zwierząt, koncentrując się na zakazach i wyjątkach od nich. Istnieje jednak potrzeba rozszerzenia rozważań o regulacje prawne dotyczące określonych gatunków ptaków, m.in. czapli siwych i kormoranów [...]
3
75%
Przegląd Komunalny
2011 nr 7 18-19
PL Kolejną formą ochrony przyrody, którą warto omówić w niniejszym cyklu, jest obszar Natura 2000. Z ustawy o ochronie przyrody wynika, iż tereny te mogą występować w dwóch rodzajach: są to obszary "ptasie" (specjalnej ochrony ptaków) i "siedliskowe" (specjalnej ochrony siedlisk). Ich zadaniem jest och[...]
4
63%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 6 221-224
PL Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 powstała dla ochrony miejsc szczególnie cennych przyrodniczo. Jest więc instrumentem wymuszania, poprzez specjalne procedury, zachowania szczególnej troski o stan przyrody w obrębie swych obszarów, w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Piękna [...]
EN The European Ecological Network Natura 2000 was created in order to protect particularly precious natural areas. It is therefore an instrument that, through special procedures, forces infrastructural investors to take particular care of the protected zones state of nature. The idea is splendid but t[...]
5
51%
Polish Journal of Ecology
EN The breeding (in 1991-1996) and wintering (1991/1992-1993/1994) avian community were surveyed in a suburban wood (29.27 ha) in Wrocław city (SW Poland). The 1992 breeding season began together with a drastic clearance of the compact undergrowth with the use of heavy machinery. A slump of abundance o[...]
6
51%
Polish Journal of Ecology
EN Vegetation structure and food availability can significantly modify the composition of farmland avifauna. In the 2006 breeding season we tested the effect of food resources (density of epigeic invertebrates) in two local habitats on foraging of farmland birds. We have been exploring how intensively [...]
7
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 4-5 78-80
PL Odkrywkowe zakłady górnicze nie mają dobrej prasy, gdy w grę wchodzą kwestie ochrony środowiska. Jednak ich działalność może być niekiedy bardzo przydatna dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie dla ptaków mogących korzystać z siedlisk zastępczych - zbiorników wodnych z wyspami, któr[...]
8
44%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 4 231--239
PL Bocianimi wsiami nazywa się miejsca kolonijnego gniazdowania bocianów białych. Takie miejsca stanowią atrakcję turystyczną, ponieważ jest to rzadkie zjawisko. Chroni się je nie tylko ze względu na możliwości rekreacji, ale także szereg innych kulturowych usług ekosystemów. W niniejszym artykule skon[...]
EN The objective of this article is to test the economic efficiency of innovative nature protection measures, based on our case study of Kłopot, a stork village in the Odra River valley in Cybinka Commune in the west of Poland. It is one of the largest white stork colonies in Poland and probably also i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last