Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 379
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przeciwpożarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Przedsiębiorstwa średniej wielkości mają często duże trudności z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. Większość firm z racji swej struktury nie posiada odpowiednich możliwości, aby stworzyć własną koncepcję przejrzystego systemu ochrony przeciwpożarowej. Koncepcja "Paraflam" uwzględniła jako punk[...]
2
100%
Instal
2006 nr 7/8 46-48
PL Z dniem 18 maja 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z dnia 11.05.2006 r. Nr 80, poz. 563). Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochr[...]
EN On 18Th May 2006 r. the decree of Minister of Internal Affairs and Administration dated on 21 st April 2006 concerning fire protection of buildings, other building objects and sites (DzU dated on 11.05.2006 r. Nr 80, pos. 563) came into force. This decree defines the ways and conditions of fire prot[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 9 93--94
PL Z datą 11 maja 2006 r. ukazał się Dziennik Ustaw Nr 80, w którym pod pozycją 563 opublikowano nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [1]. W prezentowanym artykule kolejno omówiono nowe zapisy [...]
4
100%
Świat Szkła
PL Trudno nam jest sobie wyobrazić nowoczesną architekturę bez wykorzystania światła dziennego, które odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. Korzyści płynących z oświetlenia obiektów światłem dziennym jest wiele: m.in. jest to poprawienie warunków pracy przekładające się na większą wydajność, oszczędność[...]
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 7 60-63
PL Każdy budynek użytkowy po pewnym okresie eksploatacji wymaga gruntownego remontu oraz modernizacji. realizacja tego zadania wymusza również dostosowanie znajdujących się w obiekcie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz techniczno-budo[...]
6
80%
Świat Szkła
PL Nie od dzisiaj oczywistym jest fakt, że oczekiwany przez społeczeństwo poziom bezpieczeństwa pożarowego, nie tylko w naszym kraju, ale również w innych, wysoko rozwiniętych państwach na świecie, osiąga się poprzez stosowanie w procesie projektowania, a także na etapie wykonawstwa i eksploatacji budy[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2012 Nr 43 13--35
PL W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania FDS, do oceny skuteczności przyjętych rozwiązań w projekcie instalacji wentylacji oddymiającej. Przedstawiono zasady projektowania systemów oddymiania oraz omówiono zaawansowaną technikę sprawdzenia efektywności działania urządzeń słu[...]
EN Fire Dynamics Simulator (FDS) is a computational fluid dynamics (CFD) model of fire-driven fluid flow. The software solves numerically a form of the Navier-Stokes equations appropriate for low-speed, thermally-driven flow, with an emphasis on smoke and heat transport from fires. FDS is a powerful to[...]
8
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 87--96
PL W artykule opisano szczegółowo system prawny ochrony przeciwpożarowej obecnie obowiązujący w Rosji i etapy jego powstawania.
9
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 103--106
PL Ukraiński Naukowo–Badawczy Instytut Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstał w 1992 roku na bazie Kijowskiej filii Wszechrosyjskiego Naukowo–Badawczego Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego. W artykule opisano działalność Instytutu w zakresie ochrony [...]
10
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 1 112-119
PL Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procesu aprobacji technicznej wyrobów budowlanych. Publikacja zawiera podstawy prawne wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych, wykaz wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania aprobaty technicznej jak również wykaz wyrobów, które uzyskały a[...]
11
80%
Elektro Info
2006 nr 3 54-57
PL Wydzielające się w czasie pożaru ciepło i trujące gazy powodują bezpośrednie niebezpieczeństwo nie tylko dla ludzi przebywających w budynku, ale także zagrożenie pośrednie poprzez uszkodzenie instalacji i urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania budynku w czasie pożar[...]
12
80%
Świat Szkła
1998 nr 1 6-8
PL Ochrona przeciwpożarowa i architektura już od dawna uzupełniają się wzajemnie. Przez szklenie przeciwpożarowe fasad, ścian działowych, dachów czy drzwi, można realizować różnorodne, bardzo wymagające rozwiązania. Warunkiem wykorzystania tych możliwości jest znajomość norm i przepisów w zakresie stos[...]
13
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 9 392-397
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową. Przedstawiono przegląd technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach.
EN The paper concerns the issues related to fire protection. The current development of technical fire fighting systems in buildings has been presented.
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 10 454-458
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową. Przedstawiono przegląd technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach.
EN The paper concerns the issues related to fire protection. The current development of technical fire fighting systems in buildings has been presented.
15
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 11 498-505
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową budynków. Przedstawiono zasady analizy systemów oddymiających w budynkach.
EN The paper concerns the issues related to fire protection. The current development of analysis for smoke and heat exhaust ventilation systems in buildings has been presented.
16
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 1 120-147
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 1-2 68--71
PL Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają okresowej modyfikacji, która uwzględnia zarówno opinie ich odbiorców (osób związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym), jak również stale rozszerzającą się wiedzę o przyczynach, przebiegu i skutkach pożaru oraz postęp techni[...]
18
80%
Izolacje
2008 R. 13, nr 1 98-102
PL Skuteczne opanowanie pożaru i zminimalizowanie jego skutków wymaga zatrzy-mania go w tzw. strefie pożarowej. Do tego celu służą m.in. systemy biernej ochrony przegród ogniowych. W tym kontekście słowo "bierność" określa pasywny charakter takiej ochrony w przeciwieństwie do jej aktywnych form, gdzie [...]
19
80%
Świat Szkła
PL Skonstruowanie okna oddymiającego jest wyjściem naprzeciw powstającym obecnie przepisom w Unii Europejskiej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, które weszły w życie w październiku 2006. Przepisy te to zbiór dziesięciu norm o oznaczeniu EN 12101, w których są określ[...]
20
80%
Elektro Info
2010 nr 10 42-46
PL W ciągu ostatniego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał trzy rozporządzenia obejmujące: przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe, uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. oraz ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last