Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena właściwości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Konstrukcje Stalowe
2018 nr 1 32--34
2
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 8 27--31
3
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 5 10-11
4
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2015 R. 54, nr 2 79--88
PL Wody lecznicze, jako kopaliny, podlegają ustawie Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 – PGG, 2011). Wody podziemne niezanieczyszczone pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzujące się naturalną zmiennością parametrów fizykochemicznych, m[...]
EN Curative water, as minerals, are subject to the Geological and Mining Law (Journal of Laws [Dz. U.] No.163/2011 item 981 – GML 2011). Groundwaters uncontaminated by chemical and microbiological agents, which exhibit a natural variability of physicochemical parameters can be considered as to be curat[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 17--25
PL W artykule zaprezentowano metodologię oceny metod pomiaru jakości energii. Uwzględniono parametry rekomendowane przez normę IEC 61000-4-30 oraz zalecenia ISO-GUM. Metodologia pozwala na ocenę wad i zalet poszczególnych metod.
EN This paper presents an alternative methodology for evaluating the functional perfomance of electric power quality measurement instruments, which is elaborated based on the results of the application in laboratory of three procedures found in documents that deal with this subject. It is a proposal wh[...]
6
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy zbadano właściwości wybranych mieszanek modelowych atestowanych stosowanych do wykonywania modeli wytapianych przy produkcji odlewów precyzyjnych dla przemysłu lotniczego. Dodatkowo badaniom poddano masę z recyklingu składająca się z odzyskanych w procesie autoklawizacji mieszanek woskowych [...]
EN The study investigated the properties of selected certified mixtures used to make wax patterns for the production of precision castings for the aerospace industry. In addition, an assessment of the recycled mixtures consisting of certified wax materials recovered during autoclaving was carried out. [...]
7
63%
Drogownictwo
2019 nr 1 26--32, okł.
PL Zaprojektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, zawierającej granulat asfaltowy, wymaga wiarygodnej informacji, dotyczącej jego właściwości. W artykule przedstawiono informacje dotyczące zalecanych zasad pobierania próbek granulatu oraz omówiono zakres niezbędnych badań. Przedstawiono wymagania norm[...]
EN Design of an asphalt mix with use of reclaimed asphalt requires reliable information regarding its properties. Information on sampling and necessary testing of reclaimed asphalt is presented. Requirements that arise from the standard EN 13108-8 and rules which are applied in chosen countries for eva[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last