Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena dostawców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono firmy produkujące autobusy miejskie i turystyczne na rynek Polski. W roku 2007 były to: Solaris Bus & Coach, Polskie Autobusy sp. z. o. o., Kapena SA, Solbus, Scania Polska, Man Star Trucks, Evobus Polska, Volvo Polska Autobusy oraz VDL Bova Polska. Lideren polskiego rynku został[...]
2
80%
Logistyka
2012 nr 4 34--35
3
70%
Problemy Jakości
4
70%
Problemy Jakości
5
61%
Logistyka
2012 nr 3 26--27
6
61%
Problemy Jakości
EN The article presents who suppliers and companies providing services are appreciated by the production companies. On the one hand the theory let to remember the basic principles and stages of purchases process that was realized by institutional clients, on the other hand the key elements of building [...]
7
61%
Logistyka
2015 nr 6 120--125, CD
PL Poziom jakości wyrobu gotowego zależy przede wszystkim od materiału wsadowego używanego w procesie produkcji. W przypadku branży metalowej przykładowym materiałem wsadowym może być walcówka. Odpowiednio dobrany skład chemiczny, a także warunki przebiegu procesu produkcyjnego mają wpływ na wyroby, kt[...]
EN This article presents the short specific of the metal industry company. Special attention was paid to the problems of selection suppliers in the supply area. Based of selected company it was raised the issue of supply quality control, selection and evaluation of suppliers. It presented used criteria[...]
8
61%
Logistyka
2015 nr 2 139--150, CD1
PL W artykule przedstawiono spójną metodykę wielokryterialnej oceny dostawców z branży spożywczej, obejmującą: określenie zbioru wariantów – dostawców mięsa, zdefiniowanie spójnej rodziny kryteriów pozwalających na ich kompleksową ocenę, modelowanie preferencji decydenta (w tym określenie ważności [...]
EN The paper presents a coherent methodology of a mult iple criteria evaluation of suppliers in a food industry, covering: definition of a set of variants – meat suppliers, definition of a consistent family of criteria that allow for their comprehensive evaluation, modeling of decision maker’s (DM’s[...]
9
51%
Logistyka
PL Na skuteczność dostawcy materiałów budowlanych wpływają różne czynniki, powodujące zakłócenia w procesie logistycznym. Modelowanie i określenie czynników zakłócających oraz ich skutków jest zagadnieniem istotnym dla wszystkich uczestników procesu logistycznego. Dostawcom pozwala na optymalizację ich[...]
EN The effectiveness of logistics operations depends on various factors. They cause various disturbances in the supply process of construction materials. They also provide the basis for the analysis of the effectiveness of logistics operations of different companies. For the supplier, modelling and ide[...]
10
51%
Logistyka
2013 nr 5 217--220
PL W artykule przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009 dotyczące wyboru i oceny dostawców. Następnie opierając się na metodzie badania dokumentów i wywiadzie bezpośrednim opisano sposób postępowania przy ocenie i wyborze dostawców w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem c[...]
11
51%
LogForum
PL Powstanie rynków o zasięgu globalnym zwiększyło również konkurencję na skalę światową. Przemysł wytwórczy sprzętu sportowego, jako przemysł bardzo zależny od dostawców oraz z ograniczonymi zasobami, aby przetrwać na bardzo konkurencyjnym rynku wymaga sprawnego kompletnego łańcucha dostaw, począwszy [...]
EN The emergences of global markets have increased competition worldwide. For the Sports Goods Manufacturing Industry which is considered to be an intensive supplier base industry with limited resources to sustain in what is already a very competitive market there is a need for the entire supply chain [...]
12
51%
Logistyka
PL W ciągu ostatnich lat tempo zmian w przedsiębiorstwach jest coraz większe; narastające tempo zmian skutkuje koniecznością realizowania wielu powiązanych ze sobą i niepowiązanych zmian w tym samym czasie. Celem niniejszego artykułu jest próba zasygnalizowania wątków zarządzania zmianami w przedsiębio[...]
EN In recent years the pace of changes in enterprises has been increasing; the increasing pace of changes results in the necessity of implementation of many changes, which are connected with each other or not, at the same time. The aim of the paper is an attempt to signal some threads of change managem[...]
13
51%
Logistyka
2014 nr 5 1822--1832
PL W niniejszej pracy zaproponowano metodę oceny dostawców sektora TSL ze względu na poziom spełnienia kryteriów w ramach CSR. Przedstawiona metoda zakłada ocenę ze względu na kryteria ilościowe oraz jakościowe z możliwością uwzględnienia niepewności co wystawianych ocen oraz ważności poszczególnych kr[...]
EN In this paper proposes a method for evaluating suppliers TSL sector due to the level of fulfillment of the criteria in the context of CSR. The presented method involves assessment due to the quantitative and qualitative criteria with the ability to take into account the uncertainty of assessments is[...]
14
51%
Logistyka
2015 nr 4 3363--3373, CD2
PL Według tradycyjnej procedury ocena i wybór dostawców następuje przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji dostaw. Następnie w ramach przeglądów okresowych przeprowadzana jest weryfikacja na podstawie wiedzy o historii dostaw. W prezentowanej pracy zaproponowano miarę probabilistyczną, która m[...]
EN According to the traditional procedure, evaluation and selection of suppliers is made before signing the contract and the commencement of delivery. Then, within the framework of periodic re-evaluation, verification based on knowledge of the history of supplies is applied. In the present article a pr[...]
15
41%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 11 26--43
PL Proces zaopatrzenia występuje w każdym przedsiębiorstwie i jest on niezależny od branży, w której ono działa. Firmy nabywają różnego rodzaju asortymenty, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety z etapem tym związane jest wiele problemów, wśród których na szczegó[...]
EN Procurement process occurs in every company regardless of its operating industry. Companies purchase wide range of assortments, which is necessary in conducting one's business activity. Unfortunately, this step involves a lot of problems, including the selection of the proper supplier. It may also d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last