Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupancy rate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 371--377
PL W projektach budowlanych jest przyjęte, że liczbę miejsc parkingowych ustala się na podstawie przyjętych standardów. Wykorzystywanie tych globalnych wzorców powoduje ignorowanie istniejącego zróżnicowania zachowań komunikacyjnych (i parkingowych). Ta różnorodność prowadzi do szerokich granic przyjęt[...]
EN In building-projects it is usual that the amount of parking spaces to be built is established by the use of parking standards. Using these global benchmarks ignores the wide variety that exists in travel (and parking-)behaviour. This variety leads to wide margins in benchmark-data, and consequently [...]
2
84%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 1(100) 235--246
PL W artykule zawarto krótkie omówienie dwóch przykładowych narzędzi kierowania strefami krótkotrwałego parkowania oraz realizowanych przez te narzędzia funkcji. Po pierwsze zostanie przedstawiony prototyp systemu zbierającego informacje w czasie rzeczywistym dla pokazania stopnia zajętości strefy krót[...]
EN The paper will give an overview on the two examples of steering tools for short-term parking zones and its functions. First, a prototype of a real-time information system for showing the occupancy rate of short-term parking zones will be presented. Second, empirical parking survey was also used to e[...]
3
67%
Logistyka
2014 nr 6 991--1003, CD 2
PL Artykuł jest kolejnym etapem badań w zakresie modelowania lądowo – morskich łańcuchów dostaw. Badania miały na celu sprawdzenie płynności operacyjnej w terminalu kontenerowym na podstawie symulacji ruchu jednostek w założonym czasie z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Płynność operacyjna terminalu [...]
EN The paper is the follow up of the land and maritime chain of supply modelling process in the maritime container terminal. The research presented in the paper aimed at verifying the stable operability of the maritime container terminal using the simulation method. The terminal operability has been ve[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last