Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obwodnica miasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 134--135
PL W artykule omówiono przygotowanie do efektywnego wykorzystania funduszy RPO przeznaczonych na przebudowę dróg wojewódzkich w Śląskiem. Zasadnicze znaczenie w tym procesie miało opracowanie pt. „Plan przebudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim”. Jest to dokument wdrożeniowy do strategii Rozwo[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 6 42--43
PL Trzeciego września odbyło się oficjalne otwarcie południowej obwodnicy Krakowa. Takich inwestycji jest jeszcze niewiele w naszym kraju, dlatego też dla podkreślenia jej znaczenia, nie tylko dla krakowskiej aglomeracji, na otwarciu obecny był Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. Obecni byli również [...]
3
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 131-142
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 5151-5157
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy i prognozowania natężenia ruchu na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zastosowano analizę widmową do identyfikacji cykliczności i sezonowości oraz dekompozycję szeregów czasowych do prognozowania wartości natężenia ruchu. Stwierdzono rosnący trend wartości natęż[...]
EN The paper presents the results of the analysis and forecasting of traffic on the Wroclaw freeway bypass (AOW). Spectral analysis was used to identify traffic cyclicality and seasonality. Decomposition of the time series was used to predict traffic values. Traffic value rise up of from 1.2 to 5,0 veh[...]
5
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 9 9--12
PL Charakterystyka ruchu drogowego w Augustowie w obecnej sytuacji. Badane warianty obwodnicy. Wnioski z analiz i prognoz ruchu.
EN The characteristics of road traffic in Augustów nowadays. Considered variants of ring road. The results of analysis and traffic forecast.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 355-362
PL W artykule omówiony został proces budowy wybranych elementów obwodnicy Szczecina, jej przeznaczenie oraz związane z tym plany i oczekiwania. Przedstawiono stopień realizacji, jej znaczenie dla rozwoju gospodarki i funkcjonalności miasta. W podsumowaniu pokazano również pozytywne efekty w postaci pop[...]
EN We discuss about structure of chosen element of circular railroad of Szczecin. Destination of circular railroad and plans with relate it and expectations. We present degree of realization, meaning for evolution of economy and functionality of city. We shows positive effects in recapitulation in the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last