Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obudowa lekka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Konstrukcje Stalowe
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych bezpośrednich połączeń płyt warstwowych lekkiej obudowy z konstrukcją wsporczą, w sytuacji, gdy obciążenia działają wzdłuż łączników. Badania obejmowały połączenia na śruby zamkowe, wkręty i łączniki specjalne FL w zastosowaniu do płyt warstwowych z okładzi[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 164-167
PL Przedstawiono wyniki oryginalnych badań doświadczalnych na obiekcie w skali naturalnej. Badano wpływ czynników konstrukcyjnych, takich jak rozmieszczenie łączników, sposoby mocowania i inne na podatność postaciową szkieletu stalowego stężonego obudową.
EN Results of experience testing of panel fasades on existing steel skeleton object are presented. Structural factors such as e.g. types of fasteners, method of fixing etc. on the flexibility of steel skeleton braced with lightweight siding are investigated.
3
100%
Konstrukcje Stalowe
2018 nr 1 32--34
4
75%
Konstrukcje Stalowe
2001 nr 2 46-47
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 155-158
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań nośności dwu rodzajów połączeń. Sformułowano wnioski dotyczące projektowania lekkiej obudowy ze względu na obciążenie ssaniem wiatru.
EN The results of experimental investigation upon the load-bearing capacity of light, plate cladding to steel flaming connection have been presented. The obtained results allow to formulate some practical conclusion which enables a proper designing of plates to framing connections subjected to wind loa[...]
6
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 10-12
7
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 38-40
8
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 7-8
9
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 30-32
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 12 651--653
PL Omówiono wybrane zagadnienia projektowania lekkiej obudowy z blachy trapezowej związane z prowadzonymi pracami naukowymi autorów. Dotyczyły one analizy algorytmów obliczeniowych służących określeniu nośności elementów z blachy trapezowej oraz oceny wpływu termoizolacji na nośność takiego pokrycia w [...]
EN Solutions of some design problems connected with light covering from trapezoidal sheet resulting from the authors` studies were presented. They are focused mainly on the verification of calculation algorithms which allow to evaluate the carrying-capacity of the trapezoidal sheet. The influence of th[...]
11
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN This paper presents closed distributional solutions of bending problems for continuous thin-faced sandwich panels modeled by appropriate beams. Sandwich elements with any number and spacing of elastic supports, subjected to a uniform transverse segmental load or a temperature difference load, were a[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 6 36-38
13
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 2 54-58
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 7 379-385
PL Przedstawiono przykłady wadliwych ścian i dachów obudów z płyt warstwowych. Przyczyną niewłaściwego zachowania się tych obudów jest ich wykonywanie z wadliwych płyt warstwowych, a także błędy popełnione na etapie projektowania i wykonywania lekkiej obudowy. Omówiono zasady ustalania obciążeń oraz pr[...]
EN Examples of defective building walls and roofs constructed from sandwich panels were introduced. The inappropriate behaviour of this cladding is caused by defective quality of sandwich panels and errors made during designing and execution of the light cladding. The principles of load establishing as[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 35-37
16
63%
Konstrukcje Stalowe
PL Typowe przemysłowe hale stalowe mają konstrukcję wykonaną ze słupów oraz dźwigarów kratowych lub pełnościennych i pokrycie wykonane z blachy trapezowej lub płyt warstwowych. Ta obudowa współpracując z konstrukcją hali przy przenoszeniu obciążeń znacząco wpływa na redukcję sił wewnetrznych i przemies[...]
17
63%
Konstrukcje Stalowe
2001 nr 2 50-53
18
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 96--97
PL Wykonanie lekkich obudów wysokich obiektów energetycznych, takich jak budynki kotłowni nowoczesnych bloków węglowych o mocy 1000 MW, stanowi duże wyzwanie logistyczne oraz wymaga głębokiej analizy na etapie planowania i realizacji. Analiza ta powinna przewidywać sposób transportu pionowego, dostęp [...]
EN Execution of lightweight cladding of tall power plant block, such as boiler buildings in new coal handling power plant unit of 1000 MW power provides large logistic challange and requires deep analysis in design and realization stage. This analysis have to predict vertical transport method, predict [...]
19
51%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono rozwiązanie w postaci dystrybucyjnej problemu zginania ciągłych płyt warstwowych jako odpowiednich belek. Dokonane na tej podstawie analizy obliczeniowe pozwoliły na zilustrowanie wpływu zarówno rozmieszczenia podpór pośrednich, jak i ich podatności, na wytężenie ciągłych płyt warstwow[...]
EN A distributional solution of the continuous sandwich panel (beam) bending problem is presented. Numerical analyses based on this solution were carried out in order to illustrate the effect of the spacing of intermediate supports and their compliance on the strain of continuous sandwich panels, and t[...]
20
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 4 119--128
PL W artykule opisano przebieg badań doświadczalnych zakrytego, nietypowego połączenia płyt warstwowych z ryglami ściennymi. Potrzeba przeprowadzenia badań wynikała z uszkodzeń płyt warstwowych hali magazynowej, które polegały na wybrzuszeniach i pofalowanych płyt w miejscach łączenia ich z ryglami. W [...]
EN Paper presents the description of an experimental investigation on concealed fixing sandwich panels and wall girts. The need of running those tests came out of damages noticed on wall sandwich panels of storage steel hall which were visible as humps and corrugation in spots of its joints to wall gir[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last