Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obsługa osób niepełnosprawnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W rozwiniętych gospodarczo krajach Europy i świata przykłada się dużą wagę do wprowadzenia rozwiązań ułatwiających udział w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Artykuł omawia problematykę dostosowania autobusów do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych.
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł ma na celu przedstawienie doświadczenia z wdrażania zintegrowanego systemu komunikacyjnego dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych na przykładzie Poznania oraz przybliżyć najnowsze tendencje w zakresie przełamywania barier w transporcie zbiorowym w Europie i w Polsce.
3
60%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W szczególności mają także prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Podstawą włączania do życia społecznego – szkolnictwa, zatrudnienia, życia prywatnego – powinien być r[...]
EN People with disabilities have the right to an independent, independent and active life. They have the right to access goods and services enabling full participation in society. Accessible transport services are the key to all social activity – learning, working, private life. In reality there are la[...]
4
60%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 769-779
PL Generalne trendy związane z procesem integracji europejskiej oraz z globalizacją sprzyjają częstszym podróżom i to na duże odległości. Znaczący udział w obsłudze podróży zagranicznych, w tym międzykontynentalnych, przypada na transport lotniczy umożliwiający dotarcie w najkrótszym czasie do różnych [...]
EN Including intercontinental journeys, is held by air transport - as one allowing to reach different regions of the world in the shortest time. Among air travellers are those requiring special conditions for handling at airports and during a flight - the disabled. The article discussed the recommendat[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 23--36
PL [...] Przedmiotem analizy w tym referacie jest dostępność i poziom obsługi osób niepełnosprawnych w transporcie lotniczym. W państwach należących do UE w ostatnich latach wprowadzane są w tej gałęzi transportu bardzo ważne regulacje, których pełne zastosowanie powinno zapewnić łatwiejsze podróżowani[...]
EN The problem that the paper addresses is adaptation of internationals standards of services for handicapped people by the polish air carriers and polish airports (especially Polish national airline PLL LOT). The paper presents results of research conducted on situation of disabled passengers in air t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last