Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obsługa naziemna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono fragment analizy operacji elementarnych wykonywanych na miejscu postojowym. Dla osiągnięcia zamierzonego celu konieczna była pełna analiza ruchu samolotów startujących i lądujących w lotniczym ruchu naziemnym. Zidentyfikowane zostały elementarne operacje obsługi naziemnej i[...]
EN This paper presents a fragment of an analysis of the elementary operations performed at the apron. In order to achieve the intended target it was necessary to perform a comprehensive analysis of the traffic of planes, which take-off and land in the ground airplane traffic. The elementary ground hand[...]
2
100%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Naziemny ruch lotniskowy obejmuje obsługę samolotu na miejscu postojowym. Jest to proces składający się z szeregu czynności występujących równolegle lub szeregowo. Zbudowano model symulacyjny odzwierciedlający czynności wykonywane podczas postoju samolotu. Wykonano pomiary czasów zgłoszeń i czasów w[...]
EN This paper presents a fragment of an analysis of the elementary operations performed at the apron. The method of solving the problem is based upon an analysis of the actual airport operations. During the investigation different ground handling processes schemes and elementary operations identified [...]
3
100%
Logistyka
PL Obsługa naziemna statków powietrznych w porcie lotniczym jest procesem dość złożonym, gdyż musi się odbywać szybko, sprawnie i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Krąg osób mających dostęp do statku powietrznego w czasie obsługi naziemnej jest ograniczony. Obsługę naziemną realizują[...]
EN Ground handling of aircrafts at the airport is a fairly complex process, as it has to be done quickly, efficiently and at the highest safety standards. The circle of people who have access to aircraft during ground handling services is limited. Ground services are performed by specialized organizati[...]
4
84%
Logistyka
2014 nr 3 2920--2928
PL Głównym zadaniem agenta obsługi naziemnej jest między innymi prowadzenie swojego przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący prawidłowość funkcjonowania i eliminowanie zakłóceń na terenie portu lotniczego oraz zapewnienie ciągłości wykonywania obsługi naziemnej w zakresie objętym posiadanym zezwoleniem. [...]
EN The main task of handling agent, inter alia, conducting its business in a way that ensures the correct performance and restriction the failures at the airport, and ensuring continuity of ground handling services in the scope of its license. In order to achieve the main objectives of law is essential[...]
5
84%
Logistyka
2014 nr 3 2920--2928
PL Głównym zadaniem agenta obsługi naziemnej jest między innymi prowadzenie swojego przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący prawidłowość funkcjonowania i eliminowanie zakłóceń na terenie portu lotniczego oraz zapewnienie ciągłości wykonywania obsługi naziemnej w zakresie objętym posiadanym zezwoleniem. [...]
EN The main task of handling agent, inter alia, conducting its business in a way that ensures the correct performance and restriction the failures at the airport, and ensuring continuity of ground handling services in the scope of its license. In order to achieve the main objectives of law is essential[...]
6
84%
Logistyka
2014 nr 3 2944--2951
PL Odprawa biletowo-bagażowa pasażerów jest procesem wpływającym głównie na dwa aspekty systemu transportu lotniczego. Pierwszym z nich jest możliwość opóźnienia statku powietrznego (np. w przypadku lotów czarterowych). Dla pasażerów lotów tradycyjnych i nisko-kosztowych, zakłócenia procesu odprawy bil[...]
EN Security screening, as part of the air transport system is the process an extremely important from the point of view of passenger handling at the airport terminal. In this section on handling, security control connects the streams flow of passengers for all flights. 2951 This article presents a simu[...]
7
84%
Logistyka
2014 nr 3 2900--2909
PL Artykuł prezentuje opracowany model symulacyjny wsparcia w procesie planowania oraz bieżącego zarządzania procesem obsługi naziemnej statków powietrznych. Handling statków powietrznych wykonywany jest przez Agentów Handlingowych operujących w danym porcie lotniczym w oparciu o odpowiednie procedury [...]
EN This article presents a simulation model developed to support the planning and management of the aircraft ground handling process. Aircraft handling is performed by handling agents operating at the airport on the basis of appropriate procedures approved by the national authorities. A very important [...]
8
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 71 101-112
PL Naziemny ruch lotniskowy obejmuje obsługę samolotu na miejscu postojowym. Jest to proces składający się z szeregu czynności występujących równolegle lub szeregowo. Zbudowano model symulacyjny odzwierciedlający czynności wykonywane podczas postoju samolotu. Wykonano pomiary czasów zgłoszeń i czasów w[...]
EN This paper presents a fragment of an analysis of the elementary operations performed at the apron. The method of solving the problem is based upon an analysis of the actual airport operations. During the investigation different ground handling processes schemes and elementary operations identified a[...]
9
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 122 49--62
PL Obsługa naziemna samolotu to złożony proces, regulowany przez prawo na szczeblu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, który wiąże się z występowaniem licznych zagrożeń bezpieczeństwa, Wybrana na podstawie studium normy ISO 31010 metoda analizy ryzyka HACCP jest adekwatna do identyfikacji i badani[...]
EN Ground handling is a complex process that is regulated by national and international law, and involves a number of safety risks. Basing on the ISO 31010 study, the HACCP risk analysis method is adequate for identifying and analyzing critical control points in the process. It enables the analysis of [...]
10
67%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 43--53
PL W artykule przedstawiono rozwój metod nawigacyjnych w kolejnych misjach marsjańskich ZSRR, UE i USA oraz opisano najważniejsze algorytmy wyznaczania względnej pozycji na podstawie analizy zdjęć panchromatycznych rejestrowanych przez współczesne łaziki i zdjęć wykonanych przez satelity znajdujące się[...]
EN The current European Space Agency space programs assume the use of autonomous, mobile, equipped with advanced scientific instruments rovers on the Moon and Mars surfaces. Precise determination of position and orientation is one of the most important skills in such programs. During succesive missions[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last