Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrazy falowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 293--297
PL W pracy przedstawiono dyskretną transformatę falkową (ang. Digital Wavelet Transform DWT) jako narzędzie do dekompozycji sygnałów akustycznych rejestrowanych w otworach wiertniczych sondą LSS. Celem badań była próba identyfikacji i wydzielenia poszczególnych pakietów falowych P, S i Stoneleya na dek[...]
EN In this paper Digital Wavelet Transform (DWT) as a tool for decomposing of acoustic full waveforms is presented. Attempt of identification and determination of P, S and Stoneley waves on the details obtained from DWT was the goal of the research. Conducted decompositions were evaluated on the basis [...]
2
84%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Profilowania akustyczne z pełnym obrazem falowym opierają się na własnościach sprężystych ośrodka geologicznego i pozwalają na szczegółowe określenie parametrów petrofizycznych i zbiornikowych skał w otoczeniu otworu. Badania sejsmiczne charakteryzują się dużo mniejszą rozdzielczością pionową i pozi[...]
EN Acoustic full waveform logs, which are based on elastic properties of rocks, enable very detail determination of petrophysical and reservoir parameters, but only in the nearest vicinity of the borehole. On the other hand, seismic data provides continuous information over bigger area of investigation[...]
3
67%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2018 nr 473 13--25
PL Badania wykonano w celu wykazania zależności między prędkościami fal sprężystych uzyskanymi w wyniku pomiarów laboratoryjnych a parametrami otrzymanymi w badaniach hydrogeologicznych (porowatością i gęstością objętościową). Pomiary przeprowadzono na 73 próbkach skalnych, pochodzących w większości z [...]
EN The purpose of the research was to find relationship between elastic waves velocities obtained from lab measurements and parameters from hydrogeological research. Measurements were conducted on 73 rock samples originating mostly from Jurassic limestone of the Olkusz area. Additional information abou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last