Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2005 nr 1 [82] 59-63
PL Szkło jako materiał ma zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Praktycznie mamy do czynienia z nim na co dzień. Gdy spojrzymy wokół... Niektórzy, aby móc widzieć dokładniej używają przyrządów optycznych, takich jak okulary, lornetki, lunety, lupy, itp., zawierających szklane soczewki.[...]
2
100%
Świat Szkła
2005 nr 2 [83] 60-64
PL Szlifowanie powierzchni wyrobów szklanych ze szkła kryształowego lub sodowego odbywało się w dawnych czasach za pośrednictwem naturalnych kamieni, które posiadały właściwość ścierne. Ta technika należy już do zapomnianych. Z czasem kamienie naturalne zastąpiono tarczami ściernymi ze spoiwem ceramicz[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono ważniejsze problemy techniczne, jakie wystąpiły w trakcie pozyskiwania, wydobywania, podziału monolitu, obrabiania bloków w kamieniołomie oraz montażem elementów kamiennych "Pomnika Wspólnej Pamięci" w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu.
EN Major technical issues, that were reported during the acquisition, excavation, partition of rock monolith, processing the blocks in a granite mine and finally during the assembly of elements of "The Monument of Common Memory" in Park Grabiszyński in Wroclaw, were presented.
4
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2008 nr 3 7-16
PL W artykule opisano zakres działalności Koła Naukowego "obrabiarkowcy", funkcjonującego przy Katedrze Budowy Maszyn. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Koła obejmuje swym zakresem ostatni rok kalendarzowy (2008).
EN The article describes the scope of activities of the scientific society Obrabiarkowcy which functions at the Departement of Machine Technology. The detailed report on the activities of the scientific society to covers the last calendar year (2008).
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 188 3-143
PL Powierzchnie śrubowe o zmiennym skoku występujące w opisie maszyn są geometrycznie skomplikowanymi elementami, których obróbka wymaga stosowania zaawansowanych metod programowania ruchu narzędzia. Charakterystyczny kształt i sposób opisu powierzchni śrubowych umożliwia określenie metod specjalizowan[...]
EN Helical variable pitch surfaces which occur in machine part description are geometrically compticated, and advanced programming methods must be applied to generate a tool path trajectory. Characteristic shape and surface description permit one to specify problem oriented methods which lead to a decr[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 207-210
EN Obtaining of the reliable cubic boron nitride (CBN) - tungsten carbide joints is the essential problem in the production of the cutting tool with this superhard material. It can be done by active brazing process in vacuum with an electron beam as a heat source. Using the experimental design method b[...]
7
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 1-2 66--70
PL Dokładność obróbki zależy od wielu czynników związanych z całościowo postrzeganym układem: obrabiarka – przedmiot – narzędzie (UOPN) oraz warunków środowiskowych. Konieczne jest rozpoznanie źródeł niedokładności i przeciwdziałanie ich niepożądanemu wpływowi na jakościowy efekt obróbki. W artykule sk[...]
8
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 10 694-694
9
88%
Górnictwo Odkrywkowe
2011 R. 52, nr 6 121-128
PL Światowy przemysł kamienia blocznego, chociaż nie zalicza się do dominującej branży górnictwa światowego, wykazuje jednak stałą tendencję wzrostową. W okresie ponad 30 lat produkcja skał blocznych notuje średnio 7% dynamikę wzrostu a roczne obroty przekraczają 60 mld US. W artykule scharakteryzowa[...]
EN The world dimension stone industry, though does not rank to the predominant trade of the world mining, shows however the solid increase tendency. The production of dimension stone writes down in period above 30 years average 7% dynamics of the growth and annual turnover exceed 60 mld US. The paper [...]
10
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań tytanowych warstw tlenkowych uzyskanych w procesie fluidalnej obróbki cieplnej. Przeprowadzone badania z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej pozwoliły na określenie mechanizmu tworzenia warstw tlenkowych dla różnych parametrów obróbki. Ponadto w pr[...]
EN In this paper results of investigation of titan oxide coating in fluidized bed are presented. The investigation with the aid of light and scanning micro-scopes have determined the mechanism of oxide coatings formation for the different parameters of fluidized bed treatment. The phase composition of [...]
11
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 10 85-92
PL Uzasadniono i sprawdzono dostrojenie układu dynamicznego umożliwiające zwiększenie dokładności i wydajności obróbki. Analizowany jest układ sterowania automatycznego procesami dynamicznymi układu technologicznego z obwodem (konturem) dodatkowym.
EN The metal-cutting technological system update by the tangent control circuit for the precision and productivity increasing is substantiated and approved. The automatic control system for the operating this technological system is observed.
12
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Ciągły proces poznawania właściwości fizycznych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz otrzymywanych z nich produktów wzbogaca wiedzę, na której opiera się stały rozwój techniki, dostrzegany w postępach technologii i mechanizacji przetwórstwa spożywczego. Spośród celów osiąganych dzięki [...]
EN The paper describes importance of physical properties of food raw materials as major factor in creation of new, inventive engineering solutions in food processing equipment. Examples are given of the use of some physical properties of fish in designing new fish processing machinery constructed in Po[...]
13
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 377-383
PL Artykuł przedstawia metodę przekształceń typoszeregów konstrukcji w typoszeregi technologii poprzez transformację wybranych cech konstrukcyjnych. Podstawowym narzędziem tworzenia typoszeregów technologii jest opracowana teoria podobieństwa technologicznego. Metoda określa cechy technologiczne dla po[...]
EN This paper presents a method of transition from series of construction to technological ones through transformation of selected constructional features. The basic tools of creating of the series of types of technology on the base of the series of types of construction is technological similarity. El[...]
14
75%
Elektro Info
2012 nr 9 132-140
PL Bez elementów wytworzonych z blach elektrotechnicznych trudno sobie wyobrazić silnik elektryczny, generator czy transformator. W artykule przedstawiono wpływ procesów najczęściej spotykanych podczas obróbki blach prądnicowych na pogorszenie ich właściwości magnetycznych. Zaprezentowano wpływ spawani[...]
EN Without the components made of electrical steel is difficult to imagine an electrical motor, generator or transformer. This paper presents the influence of the most commonly processes encountered during the processing of non-oriented electrical steels to the deterioration of the magnetic properties.[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł przedstawia metodę konwersji pliku NC, w której za pomocą instrukcji kodu G można zapisać trajektorię ruchu narzędzia w formacie wymaganym przez określony układ sterowania maszyny CNC. Przyjęto, że format pliku po konwersji będzie zgodny z układem sterowania 2-osiowej elektroerozyjnej wycina[...]
EN The paper presents the method of the NC file conversion, in which the tool movement trajectory can be saved in the format, required by the CNC machine control system, with the help of G code instructions. It was assumed, the file format after conversion will be compatible with the control system of [...]
16
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było określenie możliwości zastąpienia ulepszania cieplnego blach grubych ze stali konstrukcyjnych i odpornych na ścieranie, alternatywnymi metodami obróbki, polegającymi na walcowaniu z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanym chłodzeniu bezpośrednio po walcowaniu. Wykonano laboratoryjn[...]
EN The purpose of the work was to determine the possibilities for replacement of toughening of constructional and abrasion-resisting plates with alternative treatment methods, which are rolling with thermomechanical treatment and controlled cooling immediately after rolling. Laboratory tests of spray c[...]
17
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents a new hybrid multi-objective optimization technique, based on ant colony optimization algorithm (ACO), to optimize the machining parameters in turning processes. Design/methodology/approach: Three conflicting objectives, production cost, operation time and cutting quality[...]
18
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 125-131
PL Uzasadniono i sprawdzono dostrojenie układu dynamicznego umożliwiające zwiększenie dokładności i wydajności obróbki. Analizowany jest układ sterowania automatycznego procesami dynamicznymi układu technologicznego z obwodem (konturem) dodatkowym.
EN The metal-cutting technological system update by the tangent control circuit for the precision and productivity increasing is substantiated and approved. The automatic control system for the operating this technological system is observed.
19
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 2 40-43
20
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 3 34-37
PL Obróbka uzębienia przekładni stożkowych zwykle realizowana jest w dwóch operacjach lub w jednej operacji na gotowo, ale zawsze tylko w jednym systemie, np. Gleasona, Oerlikona czy Klingelnberga. Zaistnieć jednak mogą sytuacje, gdzie - choćby ze względów kooperacyjnych czy też ze względu na stan tech[...]
EN This paper had been inspired by technological problems on spiral bevel gears at MAAG-Gears Elbląg (Poland), which produce power gears unit (for ex. 200 KW and more). This paper is the trial of the connecting two different technologies: Gleason system as rough operation and Klingelnberg system as a f[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last