Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 311
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka skrawaniem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono uwarunkowania ekonomiczno-techniczne wpływające na wyodrębnienie się nowych trendów rozwojowych w obróbce skrawaniem. Omówiono kierunki rozwoju materiałów narzędziowych, pokryć ochronnych na ostrza, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne narzędzi, obróbkę z dużymi prędkościami skrawania [...]
EN Economical and technical conditions influencing the developing new trends in machining were presented. The flowing problems were discussed: new directions in tool material developing, cutting edge coating, modern tool design, high speed cutting dry machining and machining with minimum lubrication, h[...]
2
100%
Mechanik
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 249-254
EN The cutting edge renewal speed impact on the cutting elements wear while the supercalander stack packed paper shafts (SSPPS) mechanical processing with the cup-shaped cutters has been examined.
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 756-765
PL Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie obszarów wykorzystania pomiarów termograficznych w obróbce skrawaniem. Zakres pracy obejmuje omówienie zagadnień generowania ciepła podczas procesu skrawania oraz pomiarów z wykorzystaniem systemów termograficznych. W pracy przedstawiono praktyczne ob[...]
EN The article presents the areas of usage measurements in machining. The range of work includes the problems of heat generation during machining and measurement with using thermographic system. The article presents practical areas of using thermographic technique during evaluation of thermal state of [...]
5
80%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 121-130
PL W referacie rozpatruje się zagadnienie dotyczące systemowego podejścia do modelowania i sterowania dokładnością obróbki skrawaniem części osiowosymetrycznych w każdym procesie technologicznym, jako jednolitym systemie, łączącym wiele różnych operacji. Przytacza się wyniki badań oraz matematyczne mod[...]
6
80%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 131-140
PL W referacie rozpatruje się zagadnienie dotyczące systemowego podejścia do modelowania i sterowania dokładnością obróbki skrawaniem części osiowosymetrycznych w każdym procesie technologicznym, jako jednolitym systemie, łączącym wiele różnych operacji. Przytacza się wyniki badań oraz model matematycz[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 193-198
EN The original construction of assembling and machining centers is offered that with the purpose of expansion technological abilities, increase of a universality, productivity and more complet usage of working space - assembly, instrumental and loading positions are disposed on surfaces of three spher[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 13 7-13
EN The present-day development tendencies of the lathers. Basing on the source data of the known manufacturers of machine tools and the author's own observations from the largest European machine tool fairs the author presents directions of development in the field of design and process applications of[...]
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Mechanicznej
PL Monografia ta przedstawia podsumowanie prowadzonych przez autora prac w zakresie diagnostyki drgań samowzbudnych w systemie obrabiarka - proces skrawania. Zainteresowanie tym obszarem badań wynika z jednej strony z potrzeby doskonalenia analitycznych i doświadczalnych metod dynamicznych badań obrabi[...]
EN This monograph presents a summary of the results of works carried out by the author on diagnosing self-excited vibrations in the machine tool - cutting process system. The author's attention was directed towards this field of research due to the needs for the improvement of analytical and experiment[...]
11
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 8 18-22
PL Przedstawiono kierunki rozwoju nowej generacji obrabiarek skrawających; na podstawie dostępnej literatury i wydawnictw firmowych autor dokonał przeglądu koncepcji konstrukcji obrabiarek CNC o strukturze szeregowej, koncentrując sie przede wszystkim na szybko rozwijanych strukturach równoległych.
EN Directions of development of the new generation of machining centres. Basing on the available literature and manufacturer's editions the autor surveys the conceptions f designs of CNC machine tools of series structure, paying special attenion above all to the quickly developing parallel structures.
12
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Artykuł dotyczy analizy wykładnika s wzoru Taylora na podstawie literatury i badań autora. Ustalono jego teoretyczny, fizykalny sens w przypadku zużycia ściernego.
EN The paper concerns the analysis of the exponent s from Taylor's equation on the base of literature data and autor's investigations. It has been established its theoretical and physical meaning in case of cutting edge abrasive wear.
13
80%
Mechanik
14
80%
Mechanik
15
80%
Mechanik
16
80%
Mechanik
17
80%
Mechanik
18
80%
Mechanik
19
80%
Mechanik
20
80%
Mechanik
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last