Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obmiar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Prawo
2
83%
Budownictwo i Prawo
2006 R. 9, nr 3 29--31
3
67%
Budownictwo i Prawo
2018 R. 21, nr 1 13--15
PL Obliczanie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych dla budynku może być przeprowadzane dla różnych faz jego istnienia. Występują trzy podstawowe fazy: projektowania, budowania i użytkowania budynku. Niekiedy - w zależności od fazy, w jakiej znajduje się budynek - przy pozyskiwaniu odpowiednich wymiar[...]
EN The calculation of surface-volume indicators for a building can be carried out for various phases of its existence. There are three basic phases: design, building and use of the building. Sometimes - depending on the phase in which the building is located - in the acquisition of appropriate linear d[...]
4
67%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr I/1 225--238
PL Pole powierzchni użytkowej jest istotnym atrybutem przestrzennym budynków i lokali. Zakres wykorzystania tej informacji jest bardzo szeroki. Powierzchnia użytkowa powinna być zatem wyznaczana w sposób wiarygodny i możliwe jednoznaczny. Ważnym czynnikiem decydującym o poprawnym jej obliczeniu jest pr[...]
EN Usable floor area is an essential spatial attribute of buildings and premises. This information is widely used. Usable floor area should therefore be specified in a reliable and possibly unambiguous manner. An important factor determining its correct calculation is adopting a proper methodology of q[...]
5
59%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono możliwości dokonywania precyzyjnego obmiaru i planowania operacji w technologii kształtowania otwartych cieków wodnych. Omówiono potrzeby obmiaru obiektów melioracyjnych dla nowoczesnych technologii. Przestawiono metodę tworzenia przestrzennych map rowów przy wykorzystaniu obmi[...]
EN In this paper possibilities of precise quantity surveying and work planning in mechanized technologies for regenerative shaping the water courses were presented. Survey needs of melioration objects for newest technologies were described. Method of creating spatial map of ditches based on RTK GPS sur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last