Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenia równoległe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono układ do sterowania ze sprzężeniem wizyjnym. Rozważane rozwiązanie wykorzystuje dynamicznie rekonfigurowaną sieć transputerów nowej generacji. Zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe umożliwiają w szczególności śledzenie obiektów z częstotliwością wizyjną. Eksperymenty p[...]
EN This article presents a system for visual control. New generation dynamic configurable transputer network has been considered. Developed system is able to track a moving object with video rate. The proposed solution has been tested by experiments with real mobile vehicle.
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 275-280
PL Głównym celem jest artykułu jest usprawnienie algorytmu 6D SLAM za pomocą implementacji modułu rejestracji danych wykorzystującą obliczenia równoległe. Moduł rejestracji danych jest oparty o algorytm ICP (ang. Iterative Closest Point), który został w pełni zaimplementowany w architekturze GPU NVIDIA[...]
EN Abstract: The main goal was to improve a state of the art 6D SLAM algorithm with a new GPGPU-based implementation of data registration module. Data registration is based on ICP (Iterative Closest Point) algorithm that is fully implemented in the GPU with NVIDIA FERMI architecture. In our research we[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 63 29-30
EN The article presents advantages of using parallel computing in solving engineering problems as well as author's remarks about legitimacy of using this technology.
4
80%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono charakterystykę superkomputerów o architekturze wektorowej oraz przeanalizowano wybrane operacje algebry liniowej, porównując sposób i szybkość realizaji zadania przy przetwarzaniu wektorowym i wieloprocesorowym. Zapezentowano również wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
EN Characteristic of vector supercomputers and selected linear algebra operations analyzed by comparing the way and speed of execution in vector and multiprocessor processing, are presented in this paper. Additionally, the merits and drawbacks of described approaches are also discussed in this article.
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono problemy związane z przystosowaniem metody rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych typu predyktor-korektor (PECE) do obliczeń w układach równoległych. Zastosowanie tego typu algorytmów może być obliczeniowo opłacalne, szczególnie gdy obliczanie funkcji prawej stron[...]
EN This paper presents a performance analysis predictor-corrector (PECE) numerical integration method in the parallel computation calculations. The use of parallel algorithms for performing calculations in the analysis of initial value problems can be computationally viable, especially if the right han[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 285-294
PL MATLAB jest językiem wysokiego poziomu do obliczeń technicznych oraz interaktywnym środowiskiem przeznaczonym do projektowania algorytmów, analizy i wizualizacji danych oraz obliczeń numerycznych. Do MATLAB-a wbudowano operacje na wektorach, macierzach i tablicach, które tworzą matematyczną podstawę[...]
EN MATLAB is a high-level technical computing language and interactive environment for algorithm development, data visualization, data analysis, and numeric computation. The MATLAB language supports the vector and matrix operations that are fundamental to engineering and scientific problems. It enables[...]
7
80%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 43--54
PL W pracy przedstawiona została metoda dekompozycji lepkościowej. Zastosowana do równań ruchu lepkiego i nieściśliwego płynu pozwala rozbić krok czasowy na dwa podkroki. Przykład zastosowania tej metody został pokazany z wykorzystaniem metody cząstek wirowych typu „Wir w komórce”, która pozwala na dok[...]
8
80%
Zeszyty Energetyczne
2018 T. 5 25--40
PL W pracy przedstawiono algorytm rozwiązywania równań ruchu płynu z wykorzystaniem kompaktowej, czwartorzędowej metody „Vortex in Cell“. W pierwszej części zawarto sposób budowania układów równań liniowych z wykorzystaniem wysokowydajnej biblioteki hypre. Przedstawiono kolejne kroki algorytmu wraz z b[...]
9
70%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN This paper presents the parallel method for state equation solving. The general idea of this method is based on the division of the integration interval into sub-intervals, in which the values of state variables are computed in parallel with the use of one of the well-known sequential numerical meth[...]
10
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę obliczania propagacji pola elektromagnetycznego w anatomicznym modelu głowy ludzkie. W pracy przedstawiono strukturę badanego modelu opartego na obrazach, otrzymanych metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Do obliczeń wykorzystano program równoległy, zaimple[...]
EN In the paper the way of computations of electromagnetic field scattering in a numerical model of human head is demonstrated. The work presents a structure of a model based on the MRI (Magnetic Resonance Image). In the parallel program, which is used in the computations, the FDTD (Finite-Difference T[...]
11
61%
Rynek Energii
2012 Nr 4 66--70
PL Zagadnienia takie jak np. analiza wpływu przyłączenia nowych jednostek wytwórczych do systemu elektroenergetycznego, analiza pracy maszyn elektrycznych, złożone algorytmy automatyki zabezpieczeniowej czy prognozowanie produkcji energii elektrycznej za pomocą sieci neuronowych, do realizacji mogą wym[...]
EN Issues such as impact of the analysis of the connection of new generation units to power system operation analysis of electrical machines, complex algorithms protective automation and power production forecasting using artificial neural networks to be implemented may require significant computationa[...]
12
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 111-114
PL W artykule przedstawiono algorytmy równoległe, mające zastosowanie w metodzie FDTD (ang. Finite-Differences Time-Domain), będącej jedną z najpopularniejszych metod analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości. W pracy przedstawiono metodę dekompozycji analizowanej przestrzeni, jak równi[...]
EN The paper contains parallel algorithms applied in the FDTD method, which is one of more popular ways of electromagnetic field of high frequency analysis. The work shows algorithms which decompose a program into a group of parallel threads, and a method of the analyzed area decomposition. The first t[...]
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 125-128
PL W artykule przedstawiono zastosowanie oryginalnej metody równoległej analizy stanów nieustalonych do badania dynamiki modelu silnika asynchronicznego pierścieniowego. Metoda ta przeznaczona jest do analizy stanów nieustalonych występujących w obwodach elektrycznych w przypadku, gdy stan nieustalony [...]
EN The analysis of transient states in asynchronous slip-ring motor with the application of the parallel method is presented in the paper. Transient states are described by a system of non-linear ordinary differential equations. Solving systems of such equations is a sequential process. The proposed pa[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule scharakteryzowano krótko tematykę badań prowadzonych w zakresie obliczeń i systemów równoległych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Przedstawiono przykładowe rezultaty analizy efektywności pewnych zadań komunikacyjnych dla systemów klastrowych o [...]
EN The paper presents the results of the efficiency analysis of some communication algorithms for two-level cluster architecture. The applied decomposition of parallel multiprocessor system into e few groups of processors is a key step for effective realization of the time consuming each-to-each commun[...]
15
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zaprezentowano obiektowo zorientowaną technikę obliczeń równoległych w zastosowaniu do procesu walcowania slabów ze strefą półciekłą. Ze względu na ograniczoną moc komputerów będących do dyspozycji technologów obliczenia wymagające dużej precyzji mogą być niemożliwe lub czas obliczeń staj[...]
EN The paper presents an application of parallel object-oriented programming technique in modeling of rolling of steel plates with semi-solid zone. Due to limitations of available computer resources, a very accurate computation can sometimes be impossible or the time performance can be a barrier for pr[...]
16
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono analizę wydajności obliczeniowej metody typu predykator - korektor (PECE) służącej do rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych (ODE) w układach równoległych lub wielowątkowych. Zastosowanie algorytmów równoległych w analizie zagadnień początkowych jest szczegól[...]
EN The paper presents performance analysis a predictor-corrector (PECE) method for solving systems of ordinary differential equations (ODE) in parallel or multithreaded systems. The use of parallel algorithms in the analysis of initial value problems is cost effective when calculation of the right side[...]
17
61%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W ostatnim czasie zaobserwować można było ciągle wzrastającą popularność systemów wieloprocesorowych. Systemy takie są wykorzystywane powszechnie w urządzeniach telekomunikacyjnych, w systemach militarnych, w lotnictwie oraz w nowoczesnych fabrykach, w których zainstalowane zostały roboty przemysłow[...]
EN Real-time systems are getting more and more popular. They are used among other to control telecommunication systems, defence systems, avionics, and modern factories with industrial robots. Rate-monotonic scheduling theory has had large impact on the development of real-time systems. Nevertheless in [...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 176-178
PL W artykule przedstawiono zrównolegloną wersję prostego Algorytmu Sterowanego Naciągania Siatki przekształcającego trójwymiarowe siatki elementów skończonych w celu tworzenia zindywidualizowanych modeli kończyn do symulacjach stymulacji elektromagnetycznej. Utworzenie modelu dostosowanego do indywidu[...]
EN We present a parallelized version of a simple 3D finite element mesh morpher. It is aimed at rapid creation of patient-specific finite element models of arms and legs. It implements a simple 3D algorithm of guided stretching. This approach needs only a few measurements of patients body. The program [...]
19
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nową implementacje algorytmu dopasowania dwóch chmur punktów 3D realizującą połączenie dwóch klasycznych metod - point to point oraz point to plane z zastosowaniem obliczeń równoległych. Wykorzystano nowoczesny procesor GPU (Graphic Procesor Unit) z technologią NVIDIA CUDA m[...]
EN In the paper new implementation of 3D data registration algorithm based on combined point to point and point to plane ICP (lterative Closest Point) methods with an application of parallel computing is shown. Modern graphic processor unit with NVIDIACUDA technology is used for k-nearest neighbor sear[...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie zaprezentowano wyniki równoległych obliczeń stanów przejściowych niejednorodnych nieliniowych układów elektronicznych wraz z ich analizą. Przeprowadzona analiza otrzymanych wyników obliczeń numerycznych pozwoliła ocenić efektywność różnych rodzajów algorytmów całkowania numerycznego niel[...]
EN The problem of organization of calculation procedure of parallel computations of transient processes in electronic circuits by diakoptics is shown. External variables are computed with a delay in relation to internal variables. Evaluation of performance of parallel computations is implemented. It is[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last