Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenia ewolucyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2001 R. 7, nr 15 55-104
PL W artykule omówiono stan wiedzy z zakresu symulowanej ewolucji oraz przedstawiono bieżące kierunki jej rozwoju. Pokazano przykładowe jej zastosowania. Załączono obszerny wykaz literatury związanej z tematem.
2
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 7 43--46
PL Fundamentalną rolę w naukach przyrodniczych odgrywa teoria biologicznej ewolucji, która po raz pierwszy została ogłoszona w 1859 r. przez Karola Darwina w jego dziele „0 powstaniu gatunków" [1]. Ewolucjonizm w sposób zdecydowany opanował umysły współczesnych biologów, spychając zwolenników przeciwst[...]
3
80%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2004 Vol. 7 KB3--12
EN In the paper the method called CGA based on a cooperating genetic algorithm is presented. The CGA is developed for searching a set of rules describing classes in classification problems on the basis of training examples. The details of the method, such as a schema of coding (a chromosome), and a fit[...]
4
61%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule wyznaczono tendencję zmian kursu akcji, wykorzystując strategię ewolucyjną oraz notowania historyczne. Na bazie doświadczeń pokazano, że strategia ewolucyjna umożliwia poprawne dopasowanie, kodowanego w genotypie, ciągu poszukiwanych wartości kursu akcji do wartości notowanych na giełdzie[...]
EN The trend of stock price is determined in the paper using an evolutionary strategy and historical quotations. On the basis of experiments it has been shown that the evolutionary strategy enables correct matching of coded in a genotype sought sequence of shares price to the value of listed securities[...]
5
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 345-350
PL Tematyka artykułu dotyczy zagadnień związanych z optymalizacją pracy urządzeń wchodzących w skład systemu elektroenergetycznego. W artykule optymalizacja sposobu pracy urządzeń systemu elektroenergetycznego została potraktowana jako optymalizacja wielokryterialna. Głównymi kryteriami branymi pod uwa[...]
EN The topic of the paper is about the optimization of the mode of work of electrical energetic systems. This kind of optimization is considered as multi-objective optimization. The main criteria that are taken under account are the amount of fuel burnt in energetic blocks in the time unit and total th[...]
6
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 9-22
EN In this paper the method of modeling fuzzy intervals in fuzzy decision-making is presented. Described method makes use of constraint logic programming and it is based on the concept of descriptors. This approach is very general and it is consistent with Zadeh's extension principle and Bellman-Zadeh [...]
7
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2009 z. 169 157-162
EN The development of a new genetic algorithm designed for the data analysis in the nuclear physic experiment is presented. The calculations performed with the multidimensional test function identified the weakness of the real representation implemented to the genetic algorithm. The tests presented in [...]
8
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2009 z. 169 57-62
EN Evolutionary algorithms belong to these rare brands of rigorous fields of science that offer meaningful insights into creative activities of human societies. This contribution is a sketch of a possible study on the causes of the currently developing economic crisis from this perspective. Economy is [...]
9
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2009 z. 169 87-94
EN Studies of a dynamical system model generated by a phenotypic evolution may be exploited to identify an unknown fitness function of a black-box" type. Depending on a fitness function itself and a standard deviation of mutation, the system converges either to stable fixed points or demonstrates a per[...]
10
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2006 z. 156 309-319
EN This paper is devoted to the application of evolutionary computing in optimization and identification problems in uncertain random conditions. The algorithm is based on the stochastic representation of the data. Chromosomes are represented by multidimensional random vectors consisting of random gene[...]
11
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2006 z. 156 397-404
EN The paper deals with an evolutionary algorithm which uses new methods to control the range of mutation. In order to significantly increase the efficiency of finding the optimum, it discovers and exploits knowledge about the state of population in environment in every generation. It allows to be foun[...]
12
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule rozważono wykorzystanie techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby wyznaczania wartości pojemności występujących w filtrach aktywnych zrealizowanych w układzie Butterwortha. Rozważono filtr stanowiący kaskadowe połączeniu dwóch filtrów dwubiegunowych Butterwortha. Zastosowanie algorytmu e[...]
EN In the paper we discuss using the technique of evolutionary computation for the purpose of determining the values of capacitors in Butterworth active filters. We consider the filter which is a cascade of two Butterworth filters with two poles each. Using the evolutionary algorithm allowed us to obta[...]
13
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł został poświęcony zagadnieniom projektowania filtrów Butterwortha wyższego rzędu, czyli takich, które stanowią kaskadowe połączenie pewnej liczby filtrów dwubiegunowych lub trójbiegunowych. Na potrzeby wyznaczania wartości rezystancji i pojemności występujących w rozważanych układach kaskado[...]
EN The paper was devoted to the issues of designing of higher order Butter-worth filters that constitute the cascade of filters with two or three poles. In order to calculate the resistance and capacity of passive elements of the filters we proposed to use the technique of evolutionary computation. Usi[...]
14
61%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia "latające" mrówki w problemie optymalizacji algorytmów mrówkowych. W tradycyjnych podejściach dla algorytmów mrówkowych agenci (mrówki) budują swoje rozwiązanie w kolejnych krokach. W zaproponowanym podejściu optymalizacji algorytmu mrówkowego agenci podejmują decyzję na podstawi[...]
EN In this paper is introduce "flying" ants in Ant Colony Optimization (ACO). In traditional ACO algorithms the ants construct their solution regarding one step forward. In proposed ACO algorithm, the ants make their decision, regarding more than one step forward, but they include only one new element [...]
15
51%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji wielokryterialnej parametrów operacji toczenia stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym ze względu na wybrane parametry chropowatości powierzchni. Optymalizowano parametry skrawania: vc, f i ap, natomiast za kryteria optymalizacji przyjęto wybrane parametry chro[...]
EN The paper presents results of multicriteria optimization of hard finish turning operation parameters of hardened 18CrMo4 steel in a view of chosen parameters of surface roughness. The following cutting parameters were subjected to the optimization: vc, f and ap, while as optimization criteria were a[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano metodę funkcjonalnego testowania elektronicznych układów analogowych wykorzystującą analizę aperiodycznych odpowiedzi układu na wielopasmowe pobudzenia specjalizowane. Klasyfikacja poziomu wybranych specyfikacji obwodu jest dokonywana na podstawie oceny wartości różnicy energii ot[...]
EN This paper presents the method of an analog functional testing which applies a non-periodic responses analyzing during the testing stage. The difference of energy levels for responses obtained to a pair of optimized stimuli was engaged to a circuit state determination. The proposed testing excitatio[...]
17
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 229-236
EN Non-stationary optimization with the immune based algorithms is studied in this paper. The algorithm works with a binary representation of solutions. A set of different types of binary mutation is proposed and experimentally verified. The mutations differ in the way of calculation of the number of b[...]
18
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 197-211
EN Selection of the "best" or "optimum" engineering design has always been a major concern of designers. In recent years tests have been undertaken to apply genetic algorithm (GA) optimisation techniques to design of ship structures. GA is applied to study the problem of weight minimization of a high s[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 213-220
EN The problem of atomic structure optimization related to the minimization of its total energy is a fundamental physical problem as well as hard computational task. For the few last years we have presented some observations concerning the advantages and drawbacks of EA used as a tool to solve such que[...]
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 173-180
EN The paper is devoted to applications of evolutionary algorithms in identification of structures being under the uncertain conditions. Uncertainties can occur in boundary conditions, in material or geometrical parameters of structures and are modelled by three kinds of granularity: interval mathemati[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last