Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenia analityczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 87-92
EN Different methods of calculating the orifice conductance's correction factor, an important factor for the determining the pressure in dynamic calibration system, have been compared in this paper. This value has been calculated for conductance system recently applied in Instituto di Metrologia Gustav[...]
2
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Trwające obecnie na świecie konflikty zbrojne pokazują, że jednym z najniebezpieczniejszych środków ogniowych są pociski z głowicami kumulacyjnymi. Ich wysoka skuteczność, niski koszt produkcji, stosunkowo niewielka masa oraz prostota obsługi sprawiają, że są bardzo popularne m.in. wśród oddział[...]
EN Ongoing armed conflicts around the world show, that one of the most dangerous threats are missiles with cumulative heads. Their high effectiveness, low production cost, low mass and simplicity of use makes them very popular among terrorist and partisans forces. High penetration of this kind of we[...]
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 125-130
EN The paper deal with steady-state analysis of a two-phase permanent magnet synchronous motor (PMSM) drive with a voltage-source inverter is presented. A complex Fourier series approach is used to predict the inverter output voltage and line current waveform. Assuming the output inverter's voltage is [...]
4
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 153-158
PL W artykule zaprezentowano sposób modelowania silnika reluktancyjnego przełączalnego typu 6/4. Model oparty jest na metodzie sieci reluktancyjnych oraz quasi-analitycznym rozwiązaniu równania różniczkowego zwyczajnego i pozwala na wyznaczenie wielkości takich jak moment, sprawność, hałas magnetyczny,[...]
EN An approach to modeling of a 6/4 type switched reluctance motor (SRM) is described in the paper. The modeling procedure is based on the reluctance network method and analytical solution of an ordinary differential equation. It allows for estimation of the torque, efficiency and acoustic noise of the[...]
5
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej parametrów elektrycznych transformatora Tesli wyznaczonych analitycznie i uzyskanych na drodze eksperymentalnej. W tym celu przeprowadzono obliczenia konstrukcyjne oraz projektowe, a następnie skonfrontowano je z wynikami wykonanych pomiarów dział[...]
EN The paper presents the results of a comparative analysis of electrical parameters of the Tesla transformer, which were determined analytically and obtained experimentally. To this end, structural and design calculations were carried out, which were confronted with the results of the measurements tak[...]
6
51%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2010 Vol. 1, nr 3 295-300
PL W pracy autorzy wskazują możliwość wykorzystania zaproponowanego algorytmu do rozwiązywania zagadnień sterowania układami dynamicznymi, przy kryterium w postaci zadanej a priori liczby przekroczeń wartości poszukiwanej. Takie postawienie zadania jest istotne np. przy problemach dynamicznego pozycjo[...]
EN Authors indicate the application of the proposed algorithm for solving dynamic system controlling problem with the criterion set a priori as the number of exceedances of the investigated value. Such approach may be important for problems such as dynamic positioning of electro-mechanical and hydraul[...]
7
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej. W badaniach wzięto pod uwagę 6 zaprojektowanych maszyn (2, 3, 6, 10 i 14 biegunów) połączonych z turbiną Kaplana. Do wszystkich, oprócz 14biegunowej wykorzystano reduktor, k[...]
EN The aim of this paper is to analyse the impact of pole pair number on the efficiency of an induction generator designed for a mini hydro power plant. Six induction generators with different number of poles were designed: 2, 3, 6, 10 and 14. The basic point of this study is Kaplan turbine, which cons[...]
8
51%
Archives of Mining Sciences
PL Ocena stateczności maszyny roboczej, a w tym również koparki zgarniakowej, związana jest z koniecznością wyznaczenia, analitycznego lub empirycznego, jej środka masy. Problem ten należało rozwiązać w przypadku zgarniakowej koparki kroczącej Esz 6/45, która ma być poddana kompleksowej modernizacji, p[...]
EN The stability analysis of a processing machine, including a dragline excavator, involves determining its centre of mass analytically or empirically. Therefore, the centre of mass of Esz 6/45 walking excavator, which was to be modernised, needed to be located. Due to the lack of any technical documen[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 59--63
PL W artykule przedstawiono porównanie zarejestrowanych przebiegów dynamicznych silnika AC brushless sterowanego wektorowo z przebiegami obliczeniowymi. Celem porównania była ilościowa i jakościowa weryfikacja ogólnie znanego modelu takiego silnika, ze stałymi indukcyjnościami własnymi i wzajemnymi faz[...]
EN This paper presents the comparison measuring and computing waveforms of AC brushless motor, vector controlled. The purpose of comparison was quantitative and qualitative verification well-known AC brushless machine model, with fixed inductances and non-sinusoidal EMF of rotation of the rotor magnets[...]
10
51%
Dozór Techniczny
1999 z. 6 127--133
11
41%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 25--26
PL W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz an[...]
EN This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application[...]
12
41%
Inżynieria Materiałowa
2019 Vol. 40, nr 6 146--153
PL Celem pracy jest analityczna, numeryczna oraz eksperymentalna analiza stanu naprężenia w tarczy z koncentratorem naprężeń w postaci otworu kołowego o średnicy d poddanej jednoosiowemu rozciąganiu siłą Pi i na tej podstawie zlokalizowanie stref spiętrzenia naprężeń.
EN The paper presents an analytical, numerical and experimental analysis of the state of stress in a plate with stress concentrator in the form of circular hole subjected to uniaxial tension. This type of the plate have found wide spread applications in the field of aerospace, marine and automobile eng[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last