Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  objects detection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Mikrostruktury mają bardzo duży wpływ na własności fizyczne materiałów, a co za tym idzie - na ich praktyczne zastosowanie, dlatego są przedmiotem intensywnych badań. Artykuł omawia użycie metod komputerowej analizy obrazu do analizy mikrostruktur na przykładzie problemu detekcji fazy alfa dla stopu[...]
EN Microstructures have a very big influence on the physical properties of materials and hence on its practical application, therefore, are the subject of intense research. The article discusses the use of computer image analysis methods for the analysis of microstructures on the example of the problem[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono zastosowanie metody komputerowej analizy obrazu do rozwiązania problemu detekcji prawej komory serca. Analizowane obrazy szczurzych serc otrzymywane są za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego (MRI), co pozwala na prowadzenie badań in vivo. Wyznaczenie prawej komory serca oraz[...]
EN This paper presents the usage of image analysis methods for solving the problem of the right ventricle detection in the rats hearts. Images which have been analyzed were created by the Magnetic Resonance Imaging. Rat's hearts images which have been analyzed were created by experimental magnetic tomo[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 201-204
PL Artykuł przedstawia sposób wnioskowania wiedzy bazujący na niepełnych informacjach o stanie początkowym na przykładzie świata klocków. W artykule znajduje się opis algorytmu stworzonego w celu wywnioskowania stanu sceny ze świata klocków w oparciu o niepełne informacje pochodzące z dwóch kamer obser[...]
EN Aim of this paper is to show the way of reasoning basing on the incomplete information about the initial state. The article presents an algorithm created in order to reason the state of scene from block world basing on incomplete information from two cameras observing the scene from top and side. Th[...]
4
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 2 858--868
EN Underwater storage of chemical substances placed on the bottom of the Baltic Sea are a major threat to the environment and the health and life of humans. Today, not all locations of the underwater storage sites are known and worsening of their condition and the tides make a periodic monitoring of th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last