Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 183
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt zabytkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono zrealizowany projekt zabezpieczenia docelowego XVII wiecznego zespołu kościelno-klasztornego OO. Franciszkanów Reformatorów w Wieliczce, uszkodzonego podczas katastrofy w kopalni soli na skutek wdarcia się wody do kopalni w poprzeczni "Mina" na poziomie 170 m ppt. Opisano warun[...]
EN The paper presents executed project for final securing of XVII-th century Reformed Franciscan church and monastery complex in Wieliczka, that was damaged during disaster in salt mine as a result of huge water leakage into "Mina" cross heading, 170 m below the ground surface level. The subsoil condit[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Budynki Politechniki Lubelskiej znajdują się na terenie dawnego folwarku Rury Jezuickie. Większość zabytkowych budynków nie przetrwało do naszych czasów, pozostał jedynie dziewiętnastowieczny dworek, a z zabudowań folwarcznych - spichlerz. Obiekty te, mimo iż pochodzą prawdopodobnie z przełomu XVIII[...]
EN Solving problems with modernize monumental buildings with reference to contemporary requirements. Report presents sphere of main requirements witch should be take into consideration in modernize ancient buildings for contemporary using.
3
100%
Świat Szkła
2002 nr 8 [55] 24-26
PL Oddział Górnośląskiego Banku jest przykładem realizacji modernizacji zabytkowego obiektu za pomocą dużych powierzchni przeszkleń. W ten sposób połączono zachowane części zabytkowe obiektu z nowoczesnymi rozwiązaniami podnoszącymi jego walory użytkowe.
4
100%
Świat Szkła
5
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 53-56
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 550-552
PL Przedstawiono przykład nowego budynku w Szczecinie, usytuowanego obok kościoła z końca XIX wieku, objętego ochroną konserwatorską. Rozważania dotyczą głównie rozwiązania architektonicznego.
EN Example of a new building in Szczecin exellent harmonized architectualy with the historic churche from the end of the XIX century located alongside, and be subjected to municipal Conservator's care have been presented.
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 41-43
8
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 50-50
9
100%
Przegląd Budowlany
EN Problems concerning historic objects walls dumpproofing design and execution. Various possibilities to construct waterproof insulation. Materials to construct vertical and horizontal watertigh insulation.
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 703-705
PL Wyrażono pogląd dotyczący remontu obiektów zabytkowych w aspekcie wymagań konserwatora zabytków, dotyczących zachowania autentyzmu historycznego oraz odpowiedzialności konstruktora budowlanego za bezpieczeństwo tych obiektów.
EN Opinion regarding the maintenance and repair works carried on monuments with preservation of their historic authenticity and under responsibility of building engineer in charge is presented.
11
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 6 316-322
PL Scharakteryzowano typy wież ciśnień wybudowanych w Polsce w okresie od połowy XIX wieku do czasów obecnych. Zwrócono uwagę na wartość zabytkową, zwłaszcza wież murowanych z końca XIX wieku.
EN Various water pressure towers built in Poland from the mid-nineteeth century till now have been described. Attention has been put on their lasting historical value particulary with regard to the brickwork towers of the end of the XIX century.
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 11 649-652
PL Most ma długość 52,20 m i składa się z czterech przęseł łukowych wymurowanych z kamienia. Został zbudowany w XIII bądź XIV w. i był kilkakrotnie przebudowywany. Omówiono wystrój rzeźbiarski mostu oraz jego historię.
EN The bridge with total length of 52,20 m has four spans built of stone. It was built probably in the thirteen or fourteen century and was subjected to several reconstruction works. The ornamental decoration and the history of bridge is described.
13
100%
Przegląd Budowlany
14
100%
Przegląd Budowlany
15
100%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 10 36--38
PL W artykule omówiono kwestie prawne i przesłanki techniczne doboru i montażu izolacji technicznych w obiektach zabytkowych poddawanych remontom i termomodernizacji.
EN The article presents legal issues and technical aspects of selection and application technical installations at historic build-ings which are under renovation and thermomodernization.
16
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 9 23--24
17
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 60-62
EN There are several solutions to problems often encountered by designers and assemblers of scaffoldings used in renovations of historic buildings presented in this paper. The scaffoldings around such buildings have usually got a very complex and variable geometry. In addition, we very often deal with [...]
18
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 1-2 34-37
PL Muzeum jako budynek, w którym są gromadzone, przechowywane i ekspo- nowane obiekty zabytkowe powinno być idealnym miejscem z odpowiednio dobranymi parametrami powietrza. Czy tak jest? Niestety nie zawsze. Stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych do przechowywania i eksponowania obiektów zoby[...]
19
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 3 22-23
20
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 173-180
PL Analizę posadowienia obiektu zabytkowego przedstawiono na przykładzie Zamku w Oporowie. Posadowiony jest on na sztucznie usypanej wyspie, której oddziaływanie ma wpływ na liczne uszkodzenia konstrukcji murów i fundamentów. W artykule przedstawiono wpływ wieloletnich wzajemnych oddziaływań konstrukcj[...]
EN This article including methodology of operations had determined reasons arise shell damaged building conection between stability embankment ground and conceptions of repair existing damaged. Also showing how important functions in direction optimaly volumne these operations had carried out (conduct)[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last