Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt trójwymiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 31 104-109
PL Przełom wieków XX i XXI to początek nowej ery technologii i informatyki. Rozwój tych dziedzin znacząco wpłynął na możliwości i zakres ochrony dziedzictwa kulturowego. Możliwości zapisu cyfrowego stworzyły wirtualny świat, którego częścią stały się m.in. obiekty zabytkowe. W artykule został opisany [...]
EN The turn of the 20th and 21st century was the beginning of a new era of technology and computer science. The development of those disciplines significantly influence the possibilities and range of cultural heritage protection. The possibility of digital recording created a virtual world, which en[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 527--536
PL W artykule omówiono strategie odzyskiwania trójwymiarowych obiektów, bazując na opisie danego obiektu za pomocą zbiorów figur geometrycznych. Figury te mogą przyjmować dowolne, nieregularne kształty oraz składać się z różnej liczby punktów. Strategie oparte są na algorytmach automatycznych i półauto[...]
EN The paper describes the strategies of reconstruction of three-dimensional objects basing on sets of two-dimensional geometric figures. The figures can be described by any number of points and have irregular shapes. Described strategies involve automatic and semiautomatic algorithms. The article sugg[...]
3
84%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2001 Vol. 11 8--14
EN In the paper, the author presents precise examples and advantages arising from com-puter support, regarding shaping of students skills in the field of constructions of virtual models and their projections. Last years brought large dissemination of virtual methods of creation of engineering objects p[...]
4
67%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2009 z. 169 137-144
EN In the paper we deal with the problem of three-dimensional shape reconstruction when its two-dimensional projections from selected directions are available. This situation corresponds e.g. to the trial of digitalizing the shape from photographs. We propose a methods for creating the mesh, projecting[...]
5
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last