Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obieg chłodniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 9 11-15
PL W artykule przedstawiono ocenę kosztów energetycznych wytwarzania zimna. Przyjęto jako porównawcze sprężarkowe urządzenie chłodnicze zastosowane do chłodzenia powietrza w obiekcie. Uzyskuje się tą drogą ocenę teoretyczną i rzeczywistą wartość kosztów zimna w zależności od rozwiązania klimatyzacji i [...]
2
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 12 20-20
PL Pompy ciepła powietrze-woda z serii Yutaki już wcześniej charakteryzowały się wyróżniającym na rynku wysokim współczynnikiem wydajności. Najnowszy model jeszcze podniósł poprzeczkę dla sezonowej wydajności. Sześć różnych modeli,o zakresie mocyod 10 do 16 kW.
3
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 8 40-43
PL Do 2009 powstało ponad sto instalacji kaskadowych z obiegiem pod krytycznym opartym na CO2. W ostatnich kilku latach obserwuje się znaczący wzrost ilości powstających nowych instalacji transkrytycznych pracujących w systemie "booster". W 2009 roku powstało około 400 nowych instalacji, a w 2010 ponad[...]
4
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 3 78-83
PL Najprostszy możliwy dynamiczny model skupiony obiegu chłodniczego wraz z systemem sterowania pozwala oszacować bezwładność instalacji chłodniczej jak i pomp ciepła z systemem odzysku ciepła z pary przegrzanej. W przedstawionej analizie model instalacji chłodniczej powiązany został z modelem komory [...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 12 60-64
PL W niniejszej publikacji przedstawiono wpływ regeneracji ciepła na wydajność chłodniczą obiegu jednostopniowego dla różnych czynników chłodniczych. Głównym celem przeprowadzanych analiz było obliczeniowe wyznaczenie wzrostu współczynnika efektywności energetycznej (EER) dla układów z regeneracją cie[...]
6
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Płytowe lutowane wymienniki ciepła są powszechnie stosowane w chłodnictwie jako parowniki i skraplacze. Coraz częściej wykorzystuje się je również jako wymienniki do odzysku ciepła przegrzania czynnika chłodniczego. W poniższym artykule chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kolejne, możliwe zastosow[...]
7
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Zapotrzebowanie na energię przez urządzenia chłodnicze zależy nie tylko od jakości wykonania ich głównych części składowych (czynnik chłodniczy, parownik, skraplacz, sprężarka, rurociągi, automatyka), lecz również, i to w dużym stopniu, od ukształtowania obiegu chłodniczego.
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 5 64--66
PL Kiedy mówimy osobom spoza branży instalacyjnej lub budowlanej o naszym zawodzie, często spotykamy się z brakiem zrozumienia czym tak naprawdę się zajmujemy i jak działa chłodnictwo. Wtedy często szukamy analogii dla obiegu chłodniczego lub przykładów znanych wszystkim z życia codziennego. Tłumaczymy[...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 8 56--59
PL Niniejszy artykuł przeznaczony jest dla osób zajmujących się diagnostyką termowizyjną i niekoniecznie znającymi termodynamiczne podstawy funkcjonowania obiegów chłodniczych. Z tego powodu przy opisie zagadnień diagnostyki termowizyjnej, przedstawiono w nim w przystępny sposób również podstawową wied[...]
10
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL Coraz częściej w celu poprawy efektywności energetycznej obiegów chłodniczych stosuje się sterowanie silnikami elektrycznymi za pomocą falowników. Falowniki pozwalają na ciągłą regulację parametrów realizowanego procesu przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru energii elektrycznej - w odniesieniu do in[...]
11
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 1-2 66, 68--69
PL Obiegi chłodnicze oraz obiegi pomp ciepła często wykorzystywane są do podtrzymywania parametrów termicznych w procesach, które muszą czasami spełniać nawet dość restrykcyjne ograniczenia, związane ze stabilizacją temperatury (np. w zakresie niskiej temperatury są to procesy przechowalnicze, w zakres[...]
12
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 6 89--91
PL Zawór rozprężny jest jednym z elementów sterujących parametrami obiegu chłodniczego. Od niego zależy w dużej mierze stabilność parametrów eksploatacyjnych parownika. Wykorzystuje się go do regulacji zasilania parowników czynnikiem roboczym.
13
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 4 49-53
PL W artykule omówiono podstawowe własności CO2 jako czynnika chłodniczego oraz jego zastosowania, a także zasady budowy i działania rozprężarko-sprężarek tłokowych. Przeprowadzono ocenę porównawczą efektywności energetycznej układów z rozprężarką lub zaworem rozprężnym - z wykorzystaniem i bez wykorzy[...]
14
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 11 14-15
15
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 10 16-19
16
70%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 7 48-50
17
70%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 10 30-31
18
61%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie stosowania nanopłynów w układach wymiany ciepła. Nanopłyny dziełu swoim nietypowym właściwościom, zwłaszcza przewodnictwu cieplnemu, są nowym typem nośnika ciepła stanowiącym alternatywę dla klasycznych, dotychczas stosowanych nośników. Opisano metody pr[...]
EN The current state of knowledge regarding the use of nanofluid as a working fluid in heat exchangers is presented. Nanofluids due to their unusual properties, especially thermal conductivity, are a new type of heat transfer medium constitutes an alternative to classical media. Methods for nanofluid p[...]
19
61%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono najprostszy możliwy dynamiczny model obiegu chłodniczego wraz z systemem sterowania. Model pozwala oszacować bezwładność instalacji chłodniczej, jak i pomp ciepła z systemem odzysku ciepła z pary przegrzanej. Do obliczeń przyjęto model skupiony. Model instalacji chłodniczej pow[...]
EN Refrigeration devices except receiving low temperatures in cooling chambers or air conditionings systems enable to receive a high temperatures in heal pumps. Refrigeration cycle allows to obtain high temperature in the room from the heat transfer process in the condenser. Paper presents the simplest[...]
20
61%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono koncepcję zastosowania strumienicy obrotowej w parowym, dwufazowym obiegu chłodniczym. Wyniki badań doświadczalnych strumienicy nieruchomej zaadoptowano do warunków pracy strumienicy wirującej. W tym celu zastosowano sprawdzony algorytm badań oraz modelowanie numeryczne procesów ciepln[...]
EN Concept of application of a rotation ejector in steam-driven, two-phase refrigeration cycle has been presented. The experimental results for a stationary ejector have been adapted to work conditions of a rotating ejector. For that purpose, a validated algorithm has been used as well as numerical sim[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last