Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie wybuchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 11 637-639
PL Analiza dotyczy ściany zewnętrznej nośnej parteru budynku czterokondygnacyjnego, poddanej obciążeniu powietrznej fali uderzeniowej od wybuchu ładunku materiatu wybuchowego umieszczonego w odległości 3,0 m od ściany. Ściana miała wysokość 3,0 m i grubość 0,5 m.
EN In the paper numerical analysis of behaviour of externel first floor brick structural wall in a four-storey building under aerial shock wave from an explosive of a blowing charge is presented. The considered load-bearing wall is 3 m high and 0,5 m wide, and the TNT blowing charge of various masses i[...]
2
75%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono zaproponowane przez autorów rozwiązanie warstwy ochronnej - w postaci pakietu elementów cylindrycznych - zabezpieczającej konstrukcję przed skutkami eksplozji ładunku materiału wybuchowego. Omówiono projekt i wykonano stanowiska do badania płyt z warstwą ochronną obciążonych im[...]
EN The paper presents the custom design of the add-on shield, consisting of the set of cylindrical tube elements, protecting the main structure against the effect of the explosive blast pressure load. The experimental stand was designed and set up, allowing tests of protective structures loaded with pr[...]
3
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy opisano zagrożenia wieloosiowych pojazdów specjalnych w działaniach wojennych oraz w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z tzw. naziemnej wojny minowej oraz z realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych. Przedstawiono założenia przy[...]
EN In the paper there were described threats to multi-axle special-purpose vehicles in combat environment as well as within the confines of peace and stabilization missions. Into particular account was taken threats resulting from either so-called ground mine war or realization of patrol and interventi[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Zabezpieczenie budynków i budowli przed skutkami wybuchu stanowi istotny aspekt w projektowaniu obiektów przemysłu petrochemicznego, mającym na celu głównie ochronę życia ludzkiego. Sposób modelowania fali uderzeniowej powstałej w wyniku wybuchu, jako oddziaływania wyjątkowego, działającego w określ[...]
EN Resistance of building against external blast effects is an important issue in petrochemical objects design, aimed mainly to save manpower. Modeling of the blast shock wave propagation as an accidental action on structure during very short, but still defined time period is introduced by ASCE Design [...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki kontynuacji prac autorów nad zastosowaniem nieliniowego sprężysto-plastycznego modelu materiałowego betonu ze zniszczeniem do analizy zagadnień propagacji zniszczenia w konstrukcjach żelbetowych obciążonych wybuchem. Celem pracy jest określenie mechanizmu zniszczen[...]
EN The main purpose of this work was the application of a nonlinear elasto-plastic material model with damage for concrete in the analysis of damages propagation in structures subjected to a blast load. The damage mechanism for the reinforced plate was analyzed in detail using the nonlinear FEM compute[...]
6
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 6 320-323
PL Przedstawiono koncepcję skutecznego modelu materiałowego do zastosowania w analizie konstrukcji betonowych poddanych działaniu obciążeń nagłych od wybuchu lub uderzenia. Określono główne problemy tego rodzaju analizy. W celu weryfikacji przyjętego modelu materiałowego przeprowadzono symulację numery[...]
EN The aim of the paper is to propose and present an effective material model for analysis of concrete structures subjected to impulsive loads due to explosions or impacts. The main problems concerning the fundamental aspects of the analysis were defined and discussed. In order to verify the assumed ma[...]
7
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 7 54-57
8
63%
Builder
2017 R.21, nr 12 66--69
EN A large strain, large displacement finite element model that allows element separation and failure is constructed and validated based on existing results of reinforced concrete columns subjected to blast loads. In this approach, concrete is represented with the Johnson-Holmquist-Cook model while a p[...]
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 2 86--89
PL Przedstawiono własną metodę modelowania generacji i rozprzestrzeniania powietrznej fali uderzeniowej. Nawiązano do idei metody objętości skończonych z uwzględnieniem strat energii w przemianie adiabatycznej. Rozważono powietrzny wybuch ładunku skupionego. Wykonano kompleksową symulację przestrzenną [...]
EN The paper presents a new own method of modelling of the air shock wave generation and propagation. Conception of the method refers to the idea of Finite Volume Method and takes into account energy losses with respect to an adiabatic process rule. A charge explosion in the air was analyzed. A congene[...]
10
51%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 2 90--93
PL Do obciążeń wyjątkowych zalicza się oddziaływania wybuchów zarówno fizycznych, jak i chemicznych. W przypadku wybuchu chemicznego obiekt budowlany może się znaleźć w strefach detonacji, propagacji gazów powybuchowych lub fali uderzeniowej. Przedstawiono metodykę oceny odporności dynamicznej budynków[...]
EN The rules specified by standards introduce the concept of exceptional charges, which include the impact of explosions, both physical and chemical. In the case of a chemical explosion, the work can be found in the areas of: detonation propagation gases postexplosion or shock wave. The article present[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last