Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie stałoamplitudowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 221-228
PL W algorytmie wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementów maszyn poddanych obciążeniu losowemu korzysta się z charakterystyk zmęczeniowych materiału wyznaczanych przy obciążeniu stałoamplitudowym. Są to najczęściej charakterystyki naprężeniowe, odkształceniowe i wykorzystujące parametr energetyczny.[...]
EN In the process of estimating fatigue life of machines elements under random loading in its algorithm uses fatigue life characteristics of the material. They are mainly strain, stress and energy characteristics. Their proper choice decides about correctness of the calculated results with experimental[...]
2
100%
Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering
2009 Vol. 1, nr 3 133-138
EN Purpose: In this work, fatigue crack propagation life of 7020 T7 and 2024 T3 aluminum alloys under the influence of load ratio was predicted by using artificial neural network (ANN). Design/methodology/approach: Numerous phenomenological models have been proposed for predicting fatigue life of the c[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 4 19--25
PL W pracy zaproponowano model szacowania trwałości zmęczeniowej w złożonych stanach naprężeń. Wyniki trwałości zmęczeniowej liczonej według zaproponowanego modelu porównano z wynikami badań zmęczeniowych próbek ze stopu aluminium 2017A-T4 oraz stali stopowej 5355JO w warunkach stałoamplitudowych propo[...]
EN The paper proposes a model for estimating the fatigue life of the multiaxial stress states. The results of the fatigue life calculated according to the proposed model have been compared to the results of fatigue tests of specimens made of 2017(A)-T4 aluminum alloy and 8355JO alloy steel in condition[...]
4
84%
Archive of Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wpływem grubości próbki i współczynnika asymetrii cyklu na wzrost pęknięć zmęczeniowych oraz poziom zamykania się pęknięcia w stali 18G2A przy obciążeniach stałoamplitudowych i po pojedynczych przeciążeniach. Znalezione trendy eksperymentalne porównan[...]
EN Effects of specimen thickness and stress ratio on fatigue crack growth and crack closure level under constant amplitude loading and after the single overload have been studied experimentally for a structural steel (18G2A). The corresponding crack growth data from the fatigue tests have been presente[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 941--945, CD
PL Poddanie elementów maszyn obciążeniom o charakterze zmiennym prowadzi do zmian właściwości materiału wywołanych na skutek splotu wielu zjawisk. Zachodzące zmiany określane są mianem zmęczenia materiału i zależą m.in. od wartości obciążenia oraz czasu jego trwania. Pomiary sił/momentów obciążających [...]
EN The machine components are subjected to variable loads which lead to changes in material structure. These changes are called material fatigue, and depend on the load value and the time of their duration. Measurement of force, torque or deformation allow to determine hysteresis loop which character i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last