Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie poziome
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 44-46
2
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 4 5-7
3
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2013 Vol. 4, no. 3 237--245
PL W referacie podano zasady obliczania fundamentu hybrydowego wraz z przykładem liczbowym. Przedstawiono sposób budowy ściany oporowej posadowionej na fundamencie hybrydowym i przeanalizowano zachowanie się konstrukcji w gruncie. Podano algorytm obliczania pali hybrydowych, uwzględniający redukcję prz[...]
EN Efficient design of retaining structures needs defining the stability of the piles and their actual displacement values as they decide the use of the building. Consideration of the soil − pile − cap interaction makes it possible to put more horizontal load on the pile foundation, than when such inte[...]
4
75%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 12 698-703
PL Przeanalizowano i porównano różne formuły nośności granicznej ram stalowych, zwracając uwagę na ich podstawy teoretyczne i doświadczalne. Omówiono warunki stosowalności formuł nośności granicznej. Przedstawiono przykład obliczeniowy zastosowania formuł nośności granicznej.
EN Different load capacity formulas of steel frames are compared and analyzed, considering their theoretical and empirical justification. Conditions of load capacity formulas application are discussed. An example of load capacity formulas application is presented.
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 9 498-502
PL Przedstawiono problematykę współpracy z podłożem pali obciążonych poziomo w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia. Uwzględniono wyniki prac analitycznych różnych autorów, obejmujących ocenę współpracy z podłożem pojedynczego pala obciążonego poziomo, wyniki własnych badań modelowych oraz anal[...]
EN The paper presents soil-pile interactions problems of horizontally loaded piles in the three dimensional state of strain. The results obtained are based on analytical works different authors including assessment of interaction between the soil and single pile under horizontal load and own model test[...]
6
63%
Konstrukcje Stalowe
PL Typowe przemysłowe hale stalowe mają konstrukcję wykonaną ze słupów oraz dźwigarów kratowych lub pełnościennych i pokrycie wykonane z blachy trapezowej lub płyt warstwowych. Ta obudowa współpracując z konstrukcją hali przy przenoszeniu obciążeń znacząco wpływa na redukcję sił wewnetrznych i przemies[...]
7
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 5 49-52
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono rezultaty badań modeli fundamentów w postaci sztywnych słupów szczelinowych wyposażonych w płytowe zwieńczenie umieszczone na powierzchni gruntu. Modele obciążano poziomo, oceniając deformacje podłoża wokół fundamentów i wpływ ich zagłębienia w gruncie na stateczność. Doświadczenia wyk[...]
EN The work contains the results of investigations of rigid diaphragm walls models connected with shallow foundation plates under lateral load. The test of the hybrid foundations was conducted in small scale. The comparison of the obtained result is the base of improved design method for laterally load[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 10 42--45
PL Budynki o konstrukcji szkieletu drewnianego ze współpracującym jedno-lub obustronnym poszyciem są coraz częstszą technologią realizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce i krajach Europy Centralnej. Ta metoda wznoszenia budynków wdrożona wraz z nowymi technologiami wytwarzania elementów konstrukcj[...]
EN Significant number of residential building in Poland and in Central Europe Countries is constructed in the wood framed with sheathing technology. This method of housing construction implemented with new technology of manufacturing creates progressive future for building industry. Solid wood is use i[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono probabilistyczną analizę przemieszczeń głowicy pala poddanego obciążeniu siłą losową. Celem pracy jest określenie długości pala, która z zadanym prawdopodobieństwem zapewnia nieprzekroczenie dopuszczalnego przemieszczenia poziomego głowicy. Ponadto zaprezentowano koncepcję kalibracji c[...]
EN The method of probabilistic analysis of laterally loaded piles displacement has been presented. The aim of the method is to determine pile's geometry in such a way that guarantee that displacement of pile's head not exceed an allowable threshold with specified level of probability. The method additi[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono problematykę stateczności pali obciążonych poziomo, z uwzględnieniem ich współpracy z ośrodkiem gruntowym w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia. Uzyskane wyniki oparto na pracach analitycznych różnych autorów, obejmujących ocenę współpracy z podłożem pojedynczego pala[...]
EN The paper presents stability problems of horizontally loaded piles with regard to their interaction with soil in the three dimensional state of strain. The results obtained are based on analytical works different authors including assessment of interaction between the soil and single pile and own fi[...]
12
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/II 325--336
PL W typowych budynkach ze stropami zespolonymi stalowy-betonowy, węzły są projektowane głownie do przenoszenia momentów zginających. W przypadku dużych obciążeń poziomych powstałych w wyniku oddziaływań wiatru, trzęsień ziemi lub zdarzeń wyjątkowych, w węzłach pojawia się moment dodatni i siła osiowa [...]
EN In typical buildings with steel-concrete composite floors, joints are designed to transmit only hogging bending moment. In case of the large horizontal loads due to wind, earthquake or accidental events, sagging bending moments in the joint and not to neglect axial force can also occur. Additionally[...]
13
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W postanowieniach PN-B-03264:2002 dotyczących zakresu sprawdzania stanów granicznych użytkowalności, przyjmuje się konieczność weryfikacji projektowanych elementów konstrukcyjnych z uwagi na ugięcia oraz występowanie rys ukośnych i prostopadłych. W swoich regulacjach norma nie odnosi się do wielkoś[...]
EN The paper presents results of numerical analysis of two-beams model (wall with one vertical joint) with use of interface element. The shear displacement (slip), shear and normal stress distributions was analyzed for specified different types of joints (for example: plain with smooth or rough surface[...]
14
51%
Przegląd Budowlany
PL Sztywność przestrzenną budynku murowanego zapewniają ściany usztywniające, na które oprócz obciążeń poziomych (wiatr, wstrząsy sejsmiczne, temperatura i odkształcenia reologiczne) oddziatywują także pionowe obciążenia stałe i eksploatacyjne. W przypadku ścian niezbrojonych, wymienione czynniki prowa[...]
EN The spatial rigidity of a brick building is provided by stiffening walls, which are acted on by horizontal loads (wind, seismic shocks, temperature and rheological deformations) as well as by vertical loads which are constant or brought about by usage of the building. If walls are not reinforced, th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last