Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie pionowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 12 698-703
PL Przeanalizowano i porównano różne formuły nośności granicznej ram stalowych, zwracając uwagę na ich podstawy teoretyczne i doświadczalne. Omówiono warunki stosowalności formuł nośności granicznej. Przedstawiono przykład obliczeniowy zastosowania formuł nośności granicznej.
EN Different load capacity formulas of steel frames are compared and analyzed, considering their theoretical and empirical justification. Conditions of load capacity formulas application are discussed. An example of load capacity formulas application is presented.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 8 421-423
PL Porównano wyniki analizy wykorzystującej model obliczeniowy przegubowy i ciągły w obliczeniach nośności murowych ścian zewnętrznych. Podano wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
EN Deductions achieved consequent from the analysis conducted are given.
3
84%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 75-78
4
84%
Konstrukcje Stalowe
PL Typowe przemysłowe hale stalowe mają konstrukcję wykonaną ze słupów oraz dźwigarów kratowych lub pełnościennych i pokrycie wykonane z blachy trapezowej lub płyt warstwowych. Ta obudowa współpracując z konstrukcją hali przy przenoszeniu obciążeń znacząco wpływa na redukcję sił wewnetrznych i przemies[...]
5
84%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 62--63
PL Artykuł opisuje badania modeli murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany zostały wykonane z bloczków z ABK o grubości 18 cm na zaprawie do cienkich spoin. Badano ściany z wypełnionymi spoinami pionowymi i bez wypełnienia. Siły były przekazywane przez żelbetowy wie[...]
EN The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. Walls were tested with filled and non-filled perpend (vertical) joints. The vertical load was applied by a reinforced concrete rim be[...]
6
84%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 5 240--245
PL Przedstawiono wyniki badań ścian skrępowanych i nieskrępowanych z otworem w skali naturalnej. Wykonano badania 12 ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Wyniki badań wykazały, że skrępowanie może mieć wpływ na wartość sił niszczących i rysujących ściany z ABK. Największy wpływ uzyskano [...]
EN The paper describes tests results of full scale confined masonry walls, with an opening. 12 walls of autoclaved aerated concrete (AAC) were planned and tested. The conducted research has shown that confining can increase the value of destructive and crack torces of AAC walls. The greatest impact was[...]
7
67%
Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oporu przetaczania koła ciągnika na podłożach rolniczych. Badania trakcyjne wykonano w warunkach polowych z wykorzystaniem mobilnego stanowiska, badano koło z oponą 9.5-24, analizowano wartości oporu przetaczania oraz siły uciągu w odniesieniu do poślizgu[...]
EN The paper presents the research results concerning the rolling resistance of a wheel on agricultural surfaces. Research on traction was carried out in field conditions with the use of a mobile stand; a wheel with 9.5-24 tyre was investigated; values of the rolling resistance and the pulling force we[...]
8
67%
Archiwum Motoryzacji
2014 Vol. 63, nr 1 89--99, 195--205
EN In this paper, the friction characteristics of a vehicle equipped with skidcar system are analyzed. Skidcar system with attached additional wheels helps to regulate the adhesion with the road surface. Easy slipping vehicle is a useful device for driving skills improvement, carrying out various vehic[...]
9
67%
Przegląd Budowlany
PL Sztywność przestrzenną budynku murowanego zapewniają ściany usztywniające, na które oprócz obciążeń poziomych (wiatr, wstrząsy sejsmiczne, temperatura i odkształcenia reologiczne) oddziatywują także pionowe obciążenia stałe i eksploatacyjne. W przypadku ścian niezbrojonych, wymienione czynniki prowa[...]
EN The spatial rigidity of a brick building is provided by stiffening walls, which are acted on by horizontal loads (wind, seismic shocks, temperature and rheological deformations) as well as by vertical loads which are constant or brought about by usage of the building. If walls are not reinforced, th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last