Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 379
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oświetlenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 2 76-81
PL Rozpatrując ekonomikę urządzenia oświetleniowego przyjęto,że założonym efektem do uzyskania jest wymagane natężenie oświetlenia podczas eksploatacji .W tym kontekście rozważano czynniki wpływające na koszty projektowanego rozwiązania: roczny koszt wynikający z nakładów inwestycyjnych na urządzenie o[...]
EN In considering the economics of a lighting equipment it has been assumed that the effect to gain is a required illuminance during use.In this context factors are under consideration that influence the costs of a designet solution:a yearly cost resulting from the investments in equipment and a yearly[...]
2
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 44--47
PL Od 15 lat gmina Gierałtowice zmienia charakter gospodarki elektroenergetycznej. W latach 1998-2008 przeprowadzono modernizacje oświetlenia ulicznego z rtęciowego na sodowe. Zmodernizowano kilkanaście kotłowni węgłowych na gazowe, olejowe i elektryczne. Zainstalowano w kilku obiektach układy solarne [...]
3
80%
Elektro Info
2002 nr 1 35--38
PL Wielopoziomowa struktura przestrzeni architektonicznej ukształtowała różne rozwiązania schodów, odpowiadające stylistycznie epoce. Ten jedyny w swoim rodzaju element architektury nie tylko łączy poziomy, znajdujące się na różnych wysokościach, ale poprzez swą oryginalną i wyrazistą formę stanowi is[...]
4
80%
Elektro Info
2001 nr 1 11--15
PL Obecny wyścig cenowy producentów oświetlenia sprawia, że uzyskanie dobrej ceny jest często głównym priorytetem przy zakupie opraw. Jakość opraw spada na dalszy plan - liczy się przecież zysk! W tej sytuacji projektant oświetlenia powinien być przede wszystkim specjalistą w swej dziedzinie, a potem h[...]
5
80%
Elektro Info
2006 nr 5 64-66
6
80%
Spektrum
2013 nr 5-6 XIII--XVI
PL W oferowaniu umów o usługi oświetleniowe dla gmin ENEA S.A. posługuje się jednolitym modelem umowy wraz z arkuszami kalkulacji ceny. Projekt opiera się na wykorzystaniu, indywidualnych dla przedmiotu usługi, rzeczywistych danych o urządzeniach, strukturze własności i kosztach właściciela, przy jedna[...]
EN This offer service contracts for municipal lighting, ENEA S.A. uses a single model of a draft agreement with the calculation of price sheets. The project is based on the use of each individual calculation for the subject of the service, the actual data of the equipment, the structure of their proper[...]
7
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 387-402
PL Bezpieczeństwo na drogach jest ściśle związane z jakością widzenia przedpola pojazdu przez kierowcę prowadzącego pojazd samochodowy. W warunkach ograniczonej widzialności, podczas nocnych mgieł i opadów zalecane jest stosowanie projektorów przeciwmgłowych. W opracowaniu przedstawiono uzasadnienie po[...]
EN Safety on roads is closely related to quality of the foreground driver vehicle sight. Applying the fog projectors in limited visibility conditions, during night fogs and rains is recommended. Paper presents the reason of the fog projectors use, with point of view light requirements, as well as the p[...]
8
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 32-35
PL Współcześnie niezbędnym elementem wyposażenia terenów zieleni jest oświetlenie. Obok drzew, krzewów, ścieżek, fontann czy placów zabaw pełni ono podstawową funkcję użytkową. Ułatwia orientację, pozwala na korzystanie z terenu po zmroku, jak również oferuje swoisty teatr cieni.
9
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 12 24-27
PL W artykule przedstawiono przykładowe zastosowania diod świecących małej mocy, ich historię rozwoju oraz ogólną zasadę działania, a także omówiono sposoby wytwarzania światła białego w tych diodach.
EN This paper presents the evolution of lighting emission diodes (LED) and general rules of their operation. There is also a description of how white light is created in those LEDs.
10
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 2 14-17
PL Inteligentny system sterowania oświetleniem to analogowy lub cyfrowy system sterowania, który dostosowuje poziom natężenia oświetlenia elektrycznego w rytm zmian poziomu światła dziennego dochodzącego do stanowiska pracy. Do podstawowych zalet przemawiających za stosowaniem inteligentnych systemów s[...]
EN Intelligent lighting control system is an analog or digital lighting control system, which adjusts the level of electric lighting according to a changing rhythm of daylight reaching the workplace. Energy efficiency possibility to adjust electrical equipment to curent needs, considerable flexibility,[...]
11
80%
Elektro Info
2007 nr 10 28-30
PL Diody elektroluminescencyjne (LED) należą do najnowocześniejszych i bardzo dynamicznie rozwijających się źródeł światła. W obecnej chwili diody są powszechnie stosowane w oświetleniu sygnalizacyjnym, motoryzacji, reklamie świetlnej i iluminacji obiektów. Nowe konstrukcje diod pozwalają na coraz szer[...]
12
80%
Elektro Info
2007 nr 9 128-129
PL Świetlówki jednotrzonkowe zintegrowane z elektronicznym układem zasilającym popularnie nazywane są świetlówkami kompaktowymi lub energooszczędnymi. Powstały w połowie lat 80., sprzyjały temu postęp technologiczny w produkcji elektronicznych układów zasilających źródła światła i rosnąca chęć oszczędz[...]
13
80%
Elektro Info
2007 nr 10 94-98
14
80%
Nowa Elektrotechnika
2010 nr 6 (70) 28-31
15
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 6 60-61
PL Paryż nocą uwodzi nie tylko rozświetlonymi, wylewającymi się na chodniki ulic, wypełnionymi ludźmi ogródkami licznych restauracji, iluminacjami kamienic, mniej lub bardziej przewidywalnymi oświetleniami znanych na całym świecie paryskich symboli. W pamięć zapadają także "świetlne utwory" o złożonej,[...]
16
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
17
80%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 3 61-69
PL Znaczenie oświetlenia w odbiorze dzieł sztuki, oglądzie eksponatów muzealnych i percepcji wrażeniowo- artystycznej jest niebagatelne. Konfiguracje świetlne mogą skupiać uwagę na dziele sztuki bądź na sobie. Niniejszy artykuł obrazuje jak umiejętnie eksponować walory muzealnych wnętrz i ich zasobów. [...]
18
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 131 3-4
PL Synteza realistycznych obrazów, które wiernie przewidują i odwzorowują wygląd rzeczywistego świata, ma szereg zastosowań w architekturze, przy projektowaniu wystroju wnetrz i oświetlenia, przy produkcji filmów i stosowanych w nich coraz częściej efektach specjalnych. Jednym z trudniejszych zadań jes[...]
EN Synthesis of realistic images which predicts the appearance of the real world has many aplications including architecture and interior design, illumination engineering, environmental assessment, special effects and film production, along with many others. Due to the costly global illumination comput[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 83-91
PL W pracy zweryfikowano przydatność regresji liniowej wielokrotnej do oszacowa-nia rozkładu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej w modelowanym pomieszczeniu. Model ten został wykonany według projektu drugiego współautora. Obecny model pozwala na prognozowanie statystyczne z jednoczesnym osza[...]
EN In the paper a linear multiple regression for calculating the intensity of illumination on the room working plane was verified. The model is built according to some previous work of the second author [6]. This model allows for statistical forecasting of the error expectation. The model of the room [...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 93-104
PL Celem pracy jest rozszerzenie modelu liniowego wielokrotnych odbić światła we wnętrzu pomieszczenia na model nieliniowy w postaci wielomianu drugiego stopnia wielu zmiennych. W pracy rozpatrzono pełny model nieliniowy w postaci wielomianu drugiego stopnia o dwóch zmiennych. Następnie na podstawie ro[...]
EN The purpose of this work is to extend the linear mathematical model of interior multiple reflections to a nonlinear model in a form of a second order multivariable polynomial. A polynomial of two variables is considered in this paper. On the basis of some statistical approaches the new model is modi[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last