Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 877
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical simulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Geophysica Polonica
EN Spatial derivative of elastic parameters causes error in the reflection and transmission coefficients in the heterogeneous finite difference formulation due to smoothing over one grid spacing at the interfaces. The first order hyperbolic equation, free from spatial derivative of elastic parameters a[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN In this study, numerical simulations of 3D viscous flutter were performed and compared with the available experimental results. The calculations were carried out for bending oscillations of the cascade known as the Eleventh Standard Configuration. The developed numerical algorithm solves the 3D Rey[...]
3
85%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 12 (221) 189-193
PL Przedstawiono uproszczoną procedurę numerycznego symulowania rozwoju delaminacji z wykorzystaniem MES, w warunkach 1 sposobu pękania, pod działaniem obciążenia cyklicznego. Uproszczenie polegało na ograniczeniu procesu degradacji zmęczeniowej materiału do jednego elementu, bezpośrednio sąsiadującego[...]
EN Simplified procedure taking advantage of FEM for simulation of delamination growth due to Mode I cycling loading is presented. The simplification consisted in restricting effect of fatigue load to one element that was next to the dealmination front only. The discrepancy between the numerical and exp[...]
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 117 151--161
PL W pracy, na podstawie krytycznej analizy literatury problemu, przedstawiono wstępną charakterystykę zjawiska rykoszetowania i niszczenia wydłużonych pocisków podkalibrowych na pochylonych pancerzach. Określono wpływ kąta podejścia pocisku do płyty oraz konstrukcji pancerza na proces penetracji poc[...]
EN In this paper the problem of the elongated penetrators ricochets during penetration of the oblique plates are presented. Conclusions about the influence of the pitch angle and armour profile to penetration process were formulated basing on the critical review of the literature.
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 261-268
EN For implementation of the plasma system for mineral oil free combustion support and start-up on power plant boilers few technical problems have be to solved. One of the key requirements in the implementation process is a regulation of coal powder distibution in the mixture channel in order to achiev[...]
6
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN We present results of numerical simulations of acoustic waves with the use of the Graphics Processing Unit (GPU) acceleration GAMER code which implements a second-order Godunov-type numerical scheme and adaptive mesh refinement (AMR). The AMR implementation is based on constructing a hierarchy of gr[...]
7
80%
Journal of KONES
EN Last decade, construction and using of microscale gas-turbines and internal combustion engines is collecting growing attention. However, the flame propagation limitations impede the development of micro and mesoscale combustion devices. Due to its small scale, increasing effect of flame-wall interac[...]
8
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono założenia wyjściowe i wyniki modelowania krzepnięcia wlewków stalowych o przekroju kwadratowym 160×160 mm odlewanych ze stali gatunku B1 w łukowej instalacji COS. Przeprowadzono modelowanie krzepnięcia wlewków. W modelowaniu wykorzystano oprogramowanie ProCAST (ESI Group). Wykazano moż[...]
EN The input assumptions and simulation results for solidification modelling of 160×160 mm blooms produced from low alloy structural steel in the bow - type continuous casting machine are presented. The modelling of solidification was carried out by means of ProCAST software (ESI Group). The abilities [...]
9
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 8 36--41
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono pośrednie wymienniki wyparne oraz scharakteryzowano ich budowę. Zaprezentowano najczęściej wykorzystywane do budowy tego typu jednostek materiały oraz przedstawiono te, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Zaprezentowano rodzaje ożebrowania występujące[...]
EN The first part of the paper presented the characteristics of indirect evaporative heat exchangers structure. The materials most often used in for of this type of units construction were presented. Also, the materials that can be used in the future have been shown. Different types of ribs, used in su[...]
10
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1247-1252
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań procesu tłoczenia blach tytanowych za pomocą elastycznego narzędzia. Blachy ze stopów tytanu należą do grupy materiałów trudno odkształcalnych w temperaturze otoczenia. W celu zwiększenia tłoczności zastosowano technologie tłoczenia półelastycznym narzędziem. D[...]
EN In the paper the results of investigation of sheet-titanium forming with flexible tool are presented. Titanium alloy sheets belong to a group of materials which are very hard to deform at ambient temperature. To improve sheet formability forming technology using a semi-flexible tool was implemented.[...]
11
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN In order to understand of coarctation growth mechanism in a blood tube, numerical analysis for blood flow and cholesterol distribution in a blood tube was carried out. Numerical results showed that back flow existed behind the coarctation, and it was found that high blood pressure (HBP), and nonelas[...]
12
80%
Journal of KONES
EN The FEM model of the landing gear was developed to determine efforts of individual structural members while simulating the landing-gear drop, and to investigate how the energy of such a system changes; also, to find what kinds of deformations occur in individual components, and to investigate into t[...]
13
80%
Journal of KONES
EN In this paper, FE method is applied to determine an operating clearance influence on the dynamics of a military transport aircraft landing gear. The numerical analysis results presentation of two-dimensional landing gear model drop tests using MSC Working Model code is also shown. Numerical results [...]
14
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 3 649--660
EN The unsteady flow fields in a centrifugal pump at the shut-off condition (SOC) are simulated by the Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes (URANS) approach. To improve simulation accuracy and assign the boundary condition, special 3D models are made. Three-dimensional URANS equations are solved on[...]
15
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 367-379
PL W pracy przedstawiono opis matematyczny procesu segregacji składników stopowych w objętości krzepnącego odlewu. Wskazano na trudności związane z rozwiązaniem odpowiedniego problemu brzegowo-początkowego, a w dalszej części artykułu przedstawiono propozycje rozwiązań przybliżonych. Rozpatrywano zarów[...]
EN The macrosegregation process takes place during typical solidification of alloys. Fractions of alloy components in a liquid and solid sub-domains are time-dependent and determined by the course of border lines on the equilibrium diagram. From the mathematical point of view, the process is described [...]
16
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 3 126-129
PL W niniejszym artykule przeanalizowano pracę wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy o czterech schematach przepływu powietrza - współprądowym, przeciwprądowym, regeneracyjnym i krzyżowym. Na podstawie wybranych wskaźników efektywności przedstawiono wady i zalety[...]
EN The article examines the operation of heat exchangers for indirect air cooling with evaporation of the liquid according to four following airflow schemes: concurrent, countercurrent, regeneration and cross regeneration. Advantages and disadvantages of each solution are presented on the basis of sele[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2004 Vol. 3, nr 1 201-208
EN The methods of sensitivity analysis are applied in order to determine the influence of pouring temperature (the initial condition) on the course of casting solidification. In the first part of the paper the macro model of the process is considered, while in the second part the micro/macro approach i[...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 4 873-885
PL W pracy zaprezentowano metodę pozycjonowania i minimalizacji końcowych wahań ładunku w żurawiach obrotowych. Funkcja napędowa obrotu nadwozia została dobrana na drodze optymalizacji dynamicznej dla uproszczonego modelu zakładającego całkowitą sztywność układu nośnego żurawia. Zaproponowano układ reg[...]
EN In the paper a method of load positioning and minimization of load final oscillations in rotary cranes has been presented. Drive functions of the slewing of an upper structure have been determinated by means of dynamic optimisation. In the optimisation task a simplified model has been used. A comple[...]
19
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper describes the results of the first part of the research project which aims at developing a hydraulic model for simulation of unsteady flows in storm sewers ranging from gravity flows to surcharged flows resulting with water outflow on the ground surface and propagation of inundation in th[...]
20
80%
Logistyka
PL logistyce, transporcie jak również innych dziedzinach naukowych, częstokroć występują zjawiska niejednorodne w czasie lub w przestrzeni. Poprawne odzwierciedlenie takiego zachowania stanowi wezwanie dla modelowania matematycznego i dla symulacji komputerowych. Typową okolicznością jest, że rozwiązan[...]
EN In logistics as well as in other branches of science, engineering or transport, one frequently observes nonhomogeneous spatial or temporal patterns. It is a challenge for mathematical modeling and computer simulation to preserve such non-uniform behavior. Typically, the type of solutions to model eq[...]
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last