Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 282
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1229-1238
PL W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę zjawisk spawania laserowego stalowego elementu cienkościennego. Zaproponowano sprzężone modele matematyczne oraz numeryczne zjawisk cieplnych, mechanicznych oraz przemian fazowych w stanie stałym i ciekłym. Do modelowania przemian fazowych w stanie stałym[...]
EN In this paper an analysis of phenomena of laser welding of steel thin-walled element is presented. Coupled mathematical and numerical models of thermal phenomena, mechanical and phase transitions in solid and liquid state are proposed. To the modeling of phase transformation in the solid state the m[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The paper deals with numerical model of thermal phenomena and phase transformation in solid state with tempering. To modeling the process heat transfer equation and macroscopic model of phase change based on CCT and CHT diagrams are used. The numerical solution of heat conductivity equation is intro[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2009 Vol. 8, nr 1 185-191
EN In the paper mathematical and numerical model of air convection in 3D region is considered. Governing equations of the model are presented. Main assumptions of numerical approach are discussed. Finite Element Method (FEM) with Characteristic Based Split (CBS) scheme is used to solve the problem. Tw[...]
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono proces tworzenia modelu geometrycznego, a w kolejnych etapach numerycznego, stanowiska badawczego okładzin ciernych IL-68. W modelu tym skupiono się na zespole tarciowym, zawierającym głowice, w którym montowane są próbki z okładziną cierną. Analizę procesu hamowania w ujęc[...]
EN In the nvestigations the experimental tests were conducted based on commercial brake pad materials. Several sets of brake pads were subjected to laboratory brake tests in a special test rig. This paper presents the development process of numerical model for this testing machine (called IL-68). In or[...]
5
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 3 212-214
PL Opisano problem skanowania skanerami laserowymi różnego typu obiektów. Omówiono metody obróbki uzyskanych w wyniku skanowania zbiorów punktów, a następnie przekształcenia tych zbiorów do formatu akceptowalnego przez systemy CAD i sformułowano wnioski.
EN Problems occurring in practical use of laser scanners on different objects are described. Also discussed are the methods used to process the sets of points obtained in result of the scanning operation with consequent conversion of these sets into the CAD acceptable formats completed with conclusions[...]
6
100%
Mechanik
PL Przedstawiono analizę numeryczną procesu hamowania na przykładzie samochodowego hamulca tarczowego. Opisano techniki wykorzystane przy budowie modelu MES hamulca. Szczególną uwagę poświęcono zjawiskom sprzężonym (cieplno-mechanicznym) występującym w procesie hamowania. Zaprezentowano przykładowe wyn[...]
EN The paper presents numerical analysis of a braking process of a disk brake. Various FE techniques used in model generation process are described. Special attention was put on coupling of thermal and mechanical phenomena, taking place during brake process. Sample results are shown, together with indi[...]
7
100%
Mechanik
PL Przedstawiono proces symulacji zachowań dynamicznych cyfrowego modelu zespołu wrzeciennika ściernicy szlifierki do wałków w celu przeprowadzenia jego teoretycznej analizy modalnej. Opisano możliwości zastosowania oprogramowania systemu wspomagania projektowania Autodesk Inventor oraz Advanced Simula[...]
EN Presented is a process of simulation of dynamic behavior of numerical model of the external grinder headstock unit to support its theoretical modal analysis. Described are potential applications of the Autodesk Inventor and Advanced Simulation Technology Preview Computer Aided Design software packs[...]
8
100%
Acta Geophysica Polonica
EN The interaction of the elastic lithosphere and mantle convection is investigated and a new numerical approach is presented. The developed model takes into account an elastic lithospheric plate as well as viscous mantle elsewhere. A better agreement of the calculated and observed inclination of the W[...]
9
100%
Fatigue of Aircraft Structures
2012 Iss. 4 123--140
EN This paper presents the first step in the methodological approach to the validation of the metal magnetic memory (MMM) method in the non-destructive testing (NDT) applications and in the systems used for diagnosis of early stages of material fatigue in mechanical constructions (structural health mon[...]
10
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The aim of this paper is to show the numeric representation of experimental studies concerning the behaviour of exterior wall models of a timber-frame house under harmonic loading. A single wall model according to traditional technology of timber-frame house walls (filling with mineral wool) was tes[...]
11
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 133 117--129
EN The paper concerns the development process of numerical-experimental model of air foil bearing compliant structure. Theoretically, static and dynamic characteristics of the foil bearing are the result of elastic combined properties of the two serially connected elements. One of them is a thin gas fil[...]
12
100%
Journal of KONES
EN The aim of presented work is examination of blast wave, especially incident and reflected wave pressure. Due to many difficulties and complexity of phenomenon a complete study for different charges should be done. In presented paper two cylindrical TNT charges were used, weighting respectively 100 g[...]
13
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN One of the major projects in regional hydrogeological investigations in Poland is a multi-annual cycle of studies on the implementation of programs and documentation in relation to the establishment of protection areas for the Major Groundwater Basins (MGBs). Depending on the size of the area and co[...]
14
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 3 423--429
EN The purpose of this article is to present the influence of the environment on the propagation of a shock wave and the dynamic response of the plate load by a shock wave. In the course of research in this field an experimental study was performed. An experimental study concerns the test plate loaded [...]
15
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Opracowano symulacyjny model statku powietrznego typu tiltrotor dla potrzeb analizy stabilności i sterowania. Statek powietrzny składa się ze sztywnych elementów: kadłuba, skrzydeł, gondoli silnikowych i wirników, dla których wyznaczane są obciążenia masowe i aerodynamiczne. W tej pracy przedstawion[...]
EN A computer model of a tiltrotor is under development for calculating performance and simulating control behaviour. A generic approach is assumed in the model building. An aircraft is composed of rigid elements: fuselage, wings, engine nacelles and rotors on which inertia, gravity and aerodynamics lo[...]
16
100%
Journal of Machine Engineering
2018 Vol. 18, No. 4 127--140
EN A numerical model of a friction damper used for damping vibration in glass gatherer robots was described. The damper with a lance was modelled using finite elements. Primary natural frequency of the system was determined. Numerical calculations were performed to determine the best operating paramete[...]
17
88%
Journal of KONES
EN The need to design a friction damper for glass-making robots arose because of the excessive vibrations, which occur in the course of their work. The robots are commonly used in the manufacture of glassware. The vibrations adversely affect the work of ball gatherers, which results in a large number o[...]
18
88%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN A numerical model of heat and moisture transport in thermal protective clothing during exposure to a flash fire was introduced. The model was developed with the assumption that textiles are treated as porous media. The numerical model predictions were compared with experimental data from different f[...]
19
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zaproponowano uproszczony model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu. Model taki ma za zadnie odwzorowywać dynamikę zmian cieplnych zachodzących pod oraz pomiędzy strefami grzejnymi, które są przyczyną identyfikowanych sprzężeń cieplnych. Wstępnie zaproponow[...]
EN In the paper the simplified numerical model of the thermal phenomena in the induction heated rotating cylinder has been proposed. The main purpose of these model is to imitate the dynamic heat changes under and between the heating zones, which cause identified thermal coupling. In the first, the num[...]
20
88%
Computer Methods in Materials Science
PL Numeryczne modelowanie zagadnienia przewodzenia ciepła w przestrzeni trójwymiarowej jest złożonym i czasochłonnym zadaniem. Adaptacja siatki stanowi jedną z technik pozwalających skrócić czas symulacji numerycznych w odniesieniu do obliczeń z zastosowaniem gęstej siatki i poprawia ich dokładność pop[...]
EN Heuristic algorithms are used in almost every area of science, including technology, medicine and economics. People engaged in some particular problem often don't have enough knowledge to implement for example a genetic algorithm. In this paper we present a library of heuristic algorithms' templates[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last