Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical dispersion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Geophysica
EN The spread of a passive contaminant in an open-channel reach is considered with use of a two-dimensional advection-diffusion equation with the included offdiagonal dispersion coefficients. This paper presents the calculation of truncation errors, namely numerical diffusion and numerical dispersion f[...]
2
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono przegląd schematów różnicowych wyższego rzędu w dziedzinie czasu – obiecującego narzędzia modelowania w elektromagnetyzmie obliczeniowym. Zwrócono szczególną uwagę na analizę współczesnych konstrukcji falowodowych i antenowych.
EN The present paper provides a brief and systematically-organized survey of higher-order finite-difference time-domain (FDTD) schemes, unraveling their potential role as a promising modeling tool in modern computational electromagnetics. Recognized as a major breakthrough in the evolution of the tradi[...]
3
72%
Archives of Mining Sciences
PL Symulacja numeryczna jest powszechnie stosowanym narzędziem w projektowaniu procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Obliczenia numeryczne są niezwykle czasochłonne, ze względu na wielkowymiarowe z dużą ilością oczek siatki, a także na czas potrzebny do przeprowadzenia pełnej symula[...]
EN Numerical simulation is becoming a common means of predicting performance of oil and gas reservoirs in the petroleum industry. It is also a time-consuming task due to the large dimension of the simulation grids and computing time required to complete a simulation job. Commercial software used in the[...]
4
72%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 528--533
PL W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązanie dla modelowania zjawiska mieszania się gazów w złożu w postaci niezbędnych modyfikacji pełnowymiarowego symulatora złożowego typu black oil. Modyfikacje te objęły zagadnienia redukcji efektu dyspersji numerycznej oraz wprowadzenie numerycznego opisu zj[...]
EN The paper presents a practical solution of gas-mixing modelling in a reservoir by the appropriate modifications of a full-size black oil reservoir simulator. These modifications included techniques for the reduction of numerical dispersion and implementation of physical dispersion phenomena. The met[...]
5
72%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 177--184
PL W pracy przedstawiono praktyczne rozwiązanie dla modelowania zjawiska mieszania się gazów w złożu w postaci niezbędnych modyfikacji symulatora złożowego typu black oil. Modyfikacje te objęły zagadnienia redukcji efektu dyspersji numerycznej oraz wprowadzenia numerycznego opisu zjawiska dyspersji fiz[...]
EN The paper presents a practical solution of gas-mixing modelling in a reservoir by appropriate modifications of a standard black oil reservoir simulator. The modifications included techniques for the reduction of numerical dispersion and implementation of physical dispersion phenomena. The modified s[...]
6
72%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 75--80
PL Artykuł dotyczy praktycznego rozwiązania problemu związanego z modelowaniem zjawiska dyspersji fizycznej. Jest to kontynuacja poprzednich publikacji autorów, w których obliczenia zostały wykonane na bardzo uproszczonych modelach symulacyjnych. W ramach pracy dostosowano proponowane wcześniej modyfik[...]
EN The paper addresses the problem of physical dispersion modeling using a standard reservoir simulator. The paper builds upon the previous works of the authors, where simplified models were used to cope with the problem. Simulator modifications presented there are now applied to a model of real geolog[...]
7
72%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 10 732--738
PL Artykuł ten dotyczy praktycznego rozwiązania problemu związanego z modelowaniem zjawiska dyspersji fizycznej zachodzącego podczas mieszania się płynów w ośrodkach porowatych. Jest to kontynuacja poprzednich prac autora, w których obliczenia wykonano przy użyciu zmodyfikowanego symulatora złożowego t[...]
EN This paper concerns a practical solution of the problem resulted from the modeling of physical dispersion phenomenon occurring during fluid mixing in porous media. This is a continuation of the author’s previous works, in which calculations have been performed with the use of a modified “open code” [...]
8
72%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 2 94--100
EN The article concerns a practical solution of the problem connected with modeling of the physical dispersion phenomenon. It is a continuation of the author’s previous publications, in which calculations were made on both very simplified simulation models and the model of the real structure. In this a[...]
9
58%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 3 158--166
PL Artykuł dotyczy zagadnień numerycznego modelowania zjawiska dyspersji fizycznej występującej podczas mieszania się dwóch gazów. Ponieważ w standardowych, komercyjnych symulatorach złożowych nie udostępniono opcji pozwalających na poprawne modelowanie zjawiska mieszania się płynów, to w ramach niniej[...]
EN The paper deals with issues of numerical modeling of physical dispersion occurring during the mixing of two gases. Because standard commercial reservoir simulators do not provide options to model the phenomenon of mixing fluids, this paper presents an attempt to build a tool enabling the control of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last