Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowoczesne przedsiębiorstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 88 63--73
PL Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnych, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz innych uc[...]
EN The interest in corporate social responsibility is nowadays more and more. The need for the development of this concept derives not only from the enterprises themselves, but also from the local community, competition authorities and local government, and many other participants in social and economi[...]
2
86%
Management
PL Problematyka artykułu dotyczy zagadnień mieszczących się w nurcie zarządzania procesami rozwoju i komercjalizacji nowości rynkowych. Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach Jednolitego Rynku Zjednoczonej Europy powodują zwykle konieczność weryfikacji przez dec[...]
EN The issue of the article concerns issues related to the processes of development and commercialization of new products on the market. Micro-and macroeconomic determinants of the functioning of enterprises in the market for a United Europe make it necessary to verify the concepts used by the makers o[...]
3
58%
Management
2014 Vol. 18, no. 1 341--355
PL W każdej sytuacji firmy powinny koncentrować się na budowaniu przewag konkurencyjnych i wykorzystania wszelkich możliwych sposobów na przetrwanie i umocnienie się. Jednym z takich sposobów jest strategia przedsiębiorcza, w której szansy na sukces rynkowy, zwłaszcza w gwałtownie zmieniającym się środ[...]
EN Nowadays, in order to survive and operate on the market, enterprises need to focus on developing competitive advantages as well as on using all the available methods one of which being entrepreneurial strategy. This strategy provides the possibility to achieve success on the market by being able to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last