Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 390
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 28-31
PL W artykule przedstawiono przyczyny popularności normy ISO 14001, korzyści, które staja sie udziałem firm, wprowadzjących i certyfikujących system.
2
63%
Świat Szkła
2004 nr 9 [78] 98-100
PL To, w jaki sposób stosuje się symbolikę szyb bezpiecznych zgodnie z obowiązującymi normami pozostawia wiele do życzenia. Pokutuje, jak zwykle, przywiązanie do starych nazw i schematów myślenia oraz postępowania, o których bardzo dużo osób nie chce zapomnieć. W wielu nowopublikowanych artykułach pras[...]
3
63%
Drogownictwo
2001 nr 4 110-114
PL W marcu 2001 roku ukazała się drukiem norma "PN-S-96025:2000. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania". Autor artykułu uważa, że w/w norma znacznie odbiega in minus od norm stosowanych w Unii Europejskiej.
4
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
1998 nr 9 381-386
PL Dokonano przeglądu wybranych międzynarodowych norm dotyczących wentylacji pomieszczeń w porównaniu z wymogami Polskiej Normy.
EN The review of selected international standards of ventilation and comparsion them with the Polish valid standards are presented in the paper.
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono ocenę wdrożonych systemów zakładowej kontroli jakości w kopalniach i zakładach przeróbki surowców mineralnych.
EN This article deal with assessment of inculcate the FPC in factory of aggregates. First opinion and discordances with internal land certification audits are presented. Paied attention to notes, realisation, and organisation of FPC in quarries.
6
63%
Drogownictwo
2003 nr 1 14-15
PL Przybliżenie czytelnikom norm europejskich w dziedzinie drogownictwa jest bardzo ważne. W załączeniu zestawienie norm dotyczących drogownictwa.
7
63%
Drogownictwo
2003 nr 2 55-57
PL Przybliżenie czytelnikom norm europejskich w dziedzinie drogownictwa jest bardzo ważne. W załączeniu dalsza część zestawienia norm dotyczących drogownictwa.
8
63%
Pneumatyka
1998 nr 3 43-44
PL Czynny udział Normalizacyjnej Komisji Problemowej NKP nr 208 ds. napędów i sterowań pneumatycznych w pracach Komitetu Technicznego TC131 ds. napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO daje asumpt do adaptowania krajowej pneumatyki do wymagań no[...]
9
63%
Pneumatyka
1999 nr 4 54-56
PL Dostosowanie polskiej gospodarki do systemów europejskich i światowych doprowadzi wkrótce do pozornie paradoksalnej sytuacji, w której wystąpi ekonomiczny przymus stosowania dobrowolnych norm. Wynikać to będzie z takich elementów systemu, jak przywoływanie norm w przepisach i dokumentach rządowych ([...]
10
63%
Pneumatyka
1998 nr 2 56-57
PL W zeszycie 4/97 kwartalnika "Pneumatyka" opublikowano artykuł pt." Normy (EN) zabezpieczające instalacje pneumatyczne". Po przeczytaniu tego materiału pozwalam sobie, jako Sekretarz Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Napędów i sterowań pneumatycznych, zasugerować zamieszczenie w jednym z kolejn[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
2002 z. 14 39-55
PL Zarządzanie procesami, za sprawą nowej wersji norm ISO 9000 z 2000 roku, stało się określeniem kluczowym w polskim świecie jakościowym. Należy sobie jednak zdać sprawę, iż podejście procesowe, które ta norma promuje, jest w teorii i praktyce zarządzania znane od lat, a integrowanie zarządzania jakoś[...]
EN Process management, using the new ISO series 9000 of the year 2000, has became a key issue in the Polish quality world. It should, however, be remembered that the process management promoted by this series, has been known for a number of years both in theory + in practice. The integration of quality[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1998 z. 3 147-166
PL Opracowanie zawiera wyjaśnienie terminu 'normalizacja', podaje krótką historię jej powstania oraz opisuje poziomy normalizacji ze szczególnym uwzględnieniem normalizacji międzynarodowej i europejskiej, ze względu na to, iż celem artykułu jest wprowadzenie zagadnienia normalizacji, które kontynuowane[...]
EN This elaboration contains explanation of the issue 'standardisation', gives short history of its beginning and describes the levels of standardisation with particular regard to international and European standardisation. A big part of attention is fixed on legal status of Polish standardisation afte[...]
13
63%
Świat Szkła
PL W dżungli nowych przepisów, wytycznych i niezliczonych norm niektórzy klienci mogą być z łatwością wprowadzeni w błąd. Wiele problemów powoduje przestawienie współczynnika U z Uv (DIN) na Ug (EN), co związane jest często z brakiem informacji, o jaki współczynnik chodzi w ogłoszeniu. Niektórzy produc[...]
14
63%
Pneumatyka
1999 nr 2 53-56
PL Głownym celem norm zharmonizowanych z Dyrektywą jest dostarczenie projektantom , producentom i innym zainteresowanym strategii i wytycznych, niezbędnych do osągnięcia w najbardziej pragmatyczny sposób zgodności z prawodawstwem europejskim. Istotnym elementem tego procesu jest zrozumienie[...]
15
63%
Pneumatyka
2005 nr 5 44-46
PL W poprzednim numerze "Pneumatyki" zwróciliśmy uwagę czytelników na stan i aktualność powszechnie dostępnych Polskich Norm, stosowanych przez producentów i użytkowników pneumatyki. Oprócz znanych norm krajowych, z którymi można zapoznać się w większości bibliotek technicznych, bardzo istotne dla nasz[...]
16
63%
Pneumatyka
2005 nr 6 20-22
PL W niniejszej, trzeciej części publikacji na temat norm dla pneumatyki w pierwszej kolejności omówione będzie bardzo istotne zagadnienie jakości sprężonego powietrza, które jest najpopularniejszym czynnikiem roboczym stosowanym w pneumatycznych urządzeniach oraz układach napędowych i sterujących.
17
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 57 8-12
18
51%
Świat Szkła
PL Nie od dzisiaj oczywistym jest fakt, że oczekiwany przez społeczeństwo poziom bezpieczeństwa pożarowego, nie tylko w naszym kraju, ale również w innych, wysoko rozwiniętych państwach na świecie, osiąga się poprzez stosowanie w procesie projektowania, a także na etapie wykonawstwa i eksploatacji budy[...]
19
51%
Świat Szkła
2003 nr 6 [65] 62-64
PL Bezpieczeństwo pożarowe stanowi ważny, wyodrębniony dział VI "Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W §216 tego Rozporządzenia zostały wprowadzone klasy odporności ogniowej elementów budynku ze wz[...]
20
51%
Świat Szkła
2003 nr 1 [60] 49-50
PL Znany jest prawdopodobny termin przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - 1.05.2004 r., po którym nastąpi istotna zmiana systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania na jednolitym rynku europejskim. Weszły w życie znowelizowane zasady atestacji zgodności, dotyczące działania sys[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last