Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normy międzynarodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 2 1--13
PL Wymagania wobec obudowy górniczej, zarówno pod względem jej produkcji jak i montażu, regulowane są przede wszystkim przez normy krajowe właściwe dla miejsca użytkowania obudowy. Istotny wpływ na wykonanie i montaż obudowy mają również przepisy bhp. W artykule przedstawiono przegląd norm zawierającyc[...]
EN Requirements regarding mining support, both in terms of its manufacturing and assembly arc governed primarily by the national standards applicable to the place of the support's use. Also health and safety regulations have a significant impact on the manufacture and assembly of the support. This pape[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Autor artykułu omawia przepisy i normy dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Wzrost zainteresowania gazem ziemnym do pojazdów spowodował wprowadzenie nowych norm obejmujących różne aspekty technologiczne, ekologiczne i bezpieczeństwa w większości krajów zainteresowanych gazem ziemnym jako paliwem [...]
3
75%
Studia Informatica
PL W artykule zaprezentowano Common Information Model CIM, opracowany w Electric Power Research Institute EPRI w USA. Model ten wypełnia brak uniwersalnego języka opisu topologii i stanu sieci elektroenergetycznej. Stworzony został na potrzeby integracji narzędzi stosowanych przez podmioty sektora elek[...]
EN In power sector it was necessary to find a data exchange standard for addressing the operational model exchange needs. Good example of model exchange format is Common Information Model CIM from Electric Power Research Institute EPRI in USA. The CIM is UML designed model which is translated to XML sc[...]
4
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 8 61-64
PL Eksponaty zabytkowe są gromadzone po to, aby mogły jak najdłużej przetrwać w niezmienionym stanie, mimo że są wykonane z materii, która nie jest niezniszczalna, a wręcz przeciwnie nietrwała, często krucha i wrażliwa. Wykorzystanie najnowszej technologii nie jest w stanie zahamować destrukcyjnego dz[...]
5
75%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 3/4 85-94
6
63%
Inżynieria Mineralna
PL Na przestrzeni wielu lat węgiel wykorzystywany był do produkcji energii elektrycznej oraz w procesach przeróbki rud w przemyśle metalurgicznym. W niektórych krajach europejskich podstawowe zasoby węgla zostały dawno wyczerpane, a niezbędne zaopatrzenie w ten surowiec pochodzi z innych światowych źró[...]
EN For many years coal has been used for the generation of electricity and as the feedstock for the refining of ores in the metalliferous industry. In some European countries the prime grades of coal have long been exhausted and suitable supplies have to be obtained from other world-wide sources. The c[...]
7
63%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono stan prac nad wprowadzeniem do Polskich Norm normy międzynarodowej ISO 13909 Hard Coal and Coke - Mechanical sampling (Węgiel kamienny i koks - Mechaniczne pobieranie próbek). Przedstawiono strukturę normy ISO 13909 i omówiono niektóre jej postanowienia, porównując je z ich odpowiednikami w[...]
EN State of works on introduction into the Polish Standards the international standard ISO 13909 Hard Coal and Coke - Mechanical Sampling is discussed. The structure of the standard ISO13909 is presented and some its rulings discussed in comparison with their equivalents in PN-90/G-04502 applying to sa[...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 12 1632-1640
9
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The possibilities of using newly developed nano- and micro-thin films in biomedicine are intensively studied at the present time. Many research institutions are looking for ways to evaluate mechanical properties of these films. One of the most important and frequently studied characteristics is prac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last