Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normy eksploatacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 158--167
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty eksploatacji motocykli we współczesnych siłach zbrojnych. Scharakteryzowano wybrane typy motocykli, ich rozwiązania i parametry techniczne. Odniesiono się do fabrycznego systemu obsługowo-naprawczego motocykli, przeanalizowano wybrane czynności. Zwrócono uwag[...]
EN This article presents chosen aspects of motorcycle exploitation in contemporary armed forces. Certain types of motorcycles have been presented, as well as their technical solutions and parameters. The authors have made reference to the motorcycle maintenance-repair system and have analyzed chosen ac[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 174--181
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty eksploatacji motocykli czterokołowych w wojsku. Scharakteryzowano wybrane typy motocykli, ich rozwiązania konstrukcyjne i techniczne. Odniesiono się do obowiązującego systemu obsługowo-naprawczego motocykli czterokołowych, przeanalizowano obowiązujące normy e[...]
EN This article presents the chosen aspects of the exploitation of fourwheeled motorcycles in the army. The authors have described chosen types of motorcycles, and their constructional and technical solutions. References were made to the current four-wheeled motorcycles maintenance-repair system in eff[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 508-516
PL W artykule przedstawiono podstawowe aspekty związane z obsługami, remontami i modernizacjami pojazdów wojskowych. Analizę wykonano dla wybranych typów pojazdów. Zamieszczono rysunki i zdjęcia wybrane przez autorów z własnej praktyki zawodowej, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie.
EN This work presents the basic aspects of servicing, repairs and modernization of army vehicles. The analysis was conducted for chosen types of vehicles. The article comprises figures and images chosen by the authors from their professional practice and these graphically illustrate the discussed issu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last