Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2016 nr 19(1) 27--39
EN The article presents the environmental management system in a building company from the process perspective which meets the requirements of the international ISO 14001 standard. A new issue of this document from September 2015 introduced essentials changes in the attitude of building the system, its[...]
2
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Analizowano parametry doju różnych aparatów udojowych przy pulsacji jednoczesnej i przemiennej oraz przy użyciu kolektorów odpowiednio o pojemności 310 cm3 i 480 cm3. Dla każdego wariantu stosowano cztery zestawy gum strzykowych o zróżnicowanej konstrukcji. Metoda oceny punktowej parametrów pracy po[...]
EN Milking parameters of various milking units have been analyzed of simultaneous and alternate pulsation with the use of claws of respective capacity 310 cm3 and 480 cm3. Four sets of liners of different construction were used for each variant. Evaluation of functioning parameters enabled their assess[...]
3
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 5 48-51
4
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było dostosowanie procedur badawczych pracowni rentgenowskiej do wymagań norm europejskich, wprowadzonych dla potrzeb metod wykorzystujących dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego. Ponadto przeprowadzono badania na proszkowych próbkach wzorcowych (analiza fazowa), zakupionych w NIST (N[...]
EN The objective of this paper was to adapt the research procedures used in X-ray room to the requirements of the European standards introduced for the needs of the methods using X-ray diffraction. In addition, the tests on powder standard samples (phase analysis) purchased from NIST (National Institut[...]
5
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 48-49
PL W artykule przedstawiono normy europejskie dotyczące sfery budownictwa, które Normalizacyjne Komitety Problemowe PKN wprowadziły jako normy polskie. Zaletą nowych norm jest położenie głównego nacisku na jakość produkcji jako gwarancji jakości wyrobu. Pojawiają się rówineż pewne problemy dotyczące m[...]
6
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 65-66
7
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 50-51
8
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 85-86
9
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 34-35
10
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 15-16
11
75%
Instal
2019 nr 2 9--14
PL Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa S.A. od wielu lat prowadzi badania złączy preizolowanych wg akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji metodyki opartej na normie EN 489. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, jak i dbałość o jakość materiałów preizolowanych stosowanych w Grupie Veo[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 87-91
PL W artykule przedstawiono następujące normy dotyczące drobnowymiarowych elementów nawierzchni drogowych: PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe, PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe, PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe i PN-EN 1344:2004 Ceramiczna cegła drogowa.
13
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We prove that the space N(E) of all norms on n-dimensional linear space E is a proper G-space under the natural action of the full linear group G = GL(n). The Banach-Mazur compactum Q(n) is just the orbit space of the G-space N(E). We show here that for any n [is greater than or equal to] 1, Q(n) is[...]
14
63%
Transport Samochodowy
2007 z. 2 53--70
PL W artykule przedstawiono przepisy i metody badań emisji substancji toksycznych spalin pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem metod badań w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego.
EN The paper present regulations and research methods of emission of exhaust toxic substances from vehicles with take particularly into consideration research methods under real conditions of road traffic.
15
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 84-85
16
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 105-106
17
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 66-67
18
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 87-88
19
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 108-109
20
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 75-76
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last