Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nonlinear loads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia związane ze zjawiskami zachodzącymi w transformatorach energetycznych pracujących w warunkach odkształcenia prądów i napięć.
EN The paper presents problems connected with phenomena in power transformers operated with distorted current and voltages.
2
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN The installation of electronic devices, digital equipment, and nonlinear loads in both industrial and domestic applications have dramatically increased in recent years, which in turn increased the level of harmonics in the system. Harmonic distortion is widely recognized as a significant cause of da[...]
3
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono ideę działania i zakres zastosowania filtrów aktywnych do kompensacji odkształceń prądu.
EN The paper presents an idea of operation and range of application of active filters for compensation of current distortions.
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy obciążenia i strat dla wybranych transformatorów energetycznych stacji przemysłowych zasilających odbiorniki nieliniowe dużej mocy. Na podstawie wyznaczonych widm harmonicznych zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów ustalono wartości obniżenia mocy znamio[...]
EN The article deals with analysis of load and losses for selected power transformers in industry power stations feeding high power nonlinear loads. Necessary reductions of transformers nominal power due to non-sinusoidal load current are determined on the basis of harmonic spectra of recorded waveform[...]
5
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych oraz mocy transformatorów SN/nN do pracy w warunkach odkształcenia prądów i napięć.
EN The paper discusses fundamental problems connected with selection ofcross-section ofcores of power cables and conductors and rated power of MV/LV transformers intended for operation in conditions of distorted currents and voltages.
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia związane z mechanizmami prądów i napięć w układach elektroenergetycznych oraz wybrane charakterystyki odbiorników nieliniowych.
EN Problems connected with interaction of currents and voltages in electric power systems are presented as well as selected characteristics of nonlinear loads.
7
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 1 12--15
PL Przedstawiono wyniki pomiarów i analizę jakości energii elektrycznej w wybranych zakładach przemysłowych, komunalnych i usługowych.
EN The paper presents measurements results and analysis of electric energy quality in selected industrial plants, utility companies and workshops.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last