Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-contact temperature measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 14 83-88
PL Omówiono oryginalne rozwiązanie układu do bezkontaktowego pomiaru temperatury preform PET uplastycznianych w tunelu grzewczym maszyny do produkcji pojemników techniką rozdmuchiwania sprężonym powietrzem. Opisano szczegółowo poszczególne elementy toru pomiarowego oraz zastosowane algorytmy cyfrowego [...]
EN Paper presents the original method of non-contact measuring the temperature of surface of PET preforms during reheating process in stretch blow moulding machine. Main parts of measuring chain were described as well as algorithms for digital signal processing. Example results of measures recorded in [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 100-102
PL W artykule zaproponowano algorytm korygujący zmiany emisyjności powierzchni będącej w ruchu obrotowym na podstawie chwilowych wartości temperatury, pomierzonych przez czujnik promieniowania podczerwonego. Wykorzystując procedury optymalnego doboru wartości emisyjności badanej powierzchni uzyskano mo[...]
EN The algorithm for correction of emissivity variations of high-glittering rotating surface measured by infra-red thermocouple has been proposed. Using the method of optimal choice of the emissivity, the significant noise reduction has been obtained. The algorithm has been verified on the real-size la[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono nową metodę kompensacji wpływu emisyjności na dokładność pomiaru dla pirometrów dwupasmowych oraz nową metodę pomiaru temperatury dla pirometrów trzypasmowych zapewniających mniejszy poziom błędu pomiarowego. Dla pirometrów trzypasmowych następuje automatyczny wybór funkcji [...]
EN The paper presents the new compensation method for two-band pyrometry and new temperature measurement method for three-band pyrometry provided minimal methods error. In the three-band method emissivity approximation function is automatic chosen.
4
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Zdalne pomiary temperatury obiektów zewnętrznych wykonywane w zakresie podczerwieni mogą być obarczone błędami spowodowanymi zakłócającym oddziaływaniem promieniowania słonecznego. W przypadku skierowanego do przyrządu odbicia promieniowania słonecznego błędy mogą wynosić nawet kilkaset procent, gdy[...]
EN Non-contact measurements of an object temperature in IR carried out in outdoor conditions can suffer from significant errors. An error of temperature measurement can be very high when sun radiation after reflection from an object propagates along optical axis of a measuring device (thermal imaging c[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 12 124--129
PL We współczesnej metrologii istnieją dwie główne teorie - teoria błędów pomiarowych i teoria niepewności pomiaru. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznych przykładów estymacji rozszerzonej niepewności standardowej i jej składników występujących w bezdotykowych pomiarach temperatury[...]
EN In the contemporary metrological sciences there are two main theories - the theory of measurement errors and the measurement uncertainty theory. The purpose of this paper is to show the examples of estimation of the combined standard uncertainty and its components occurred in the non-contact tempera[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last