Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise emissions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 2643--2649
PL Hałas emitowany przez środki transportu odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka mieszkającego w aglomeracji miejskiej. Świadomość, że opony są źródłem nawet 90% hałasu emitowanego przez samochód osobowy skłania do szukania metod ograniczenia emisyjności tego źródła. Scharakteryzowano mechaniz[...]
EN Noise emitted by means of transport plays an important role in the life of every person living in the urban area. Knowing that the tires are the source of as much as 90% of noise emitted by passenger car tends to look for ways to reduce the emission of this source. Characterized generation mechanism[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 5 44--46
PL Wątpliwym jest, aby najbliższa przyszłość przyniosła alternatywę dla silników wysokoprężnych. Dzięki stałemu rozwojowi konstrukcyjnemu i technologicznemu stają się one bowiem coraz doskonalszym, uniwersalnym napędem, cechującym się wysoką sprawnością mechaniczną i znajdującym różnorakie zastosowania[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 2 50--53
PL Dla starszych maszyn (wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy w Unii Europejskiej przed 29 grudnia 2009 roku) deklarowano najczęściej spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa oczywiście przede wszystkim względem „starej” dyrektywy maszynowej 98/37/WE (MD), lecz również niskonapięciowej, kompat[...]
4
84%
Logistyka
2011 nr 5 2--7
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy ciężarowe w trakcie rozruchu na postoju w przedsiębiorstwie transportowym. Wyznaczono 6 miejsc pomiarowych wokół pojazdów tak, aby uzyskać jak najdokładniejszy obszar wielkości halasu. Kierowcy pojazdów w trakcie pomiar[...]
EN The results of the measurement of the level of noise emitted through weight vehicles during the of the starting on the stop were introduced in the present article. Six measuring places were marked around vehicles so to get how the most exact painting of the size of the noise. The drivers of vehicles[...]
5
84%
Logistyka
2014 nr 3 4020--4029
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji mocy dźwięku silnika wysokoprężnego AD3.152 zasilanego dwoma rodzajami olejów napędowych: standardowego i z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Badania wykonane były w warunkach ustalonych dla różnych wartości obciążeń i różnych prędkości obr[...]
EN The paper presents the results of sound power emissions from AD3.152 diesel engine powered by two types diesel fuels: standard and with the addition of fatty acid methyl ester. Tests were made in steady-state conditions for different loads and different crankshaft rotational speeds. Results show tha[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 143--144
PL W ostatnim stuleciu dynamiczny postęp techniki spowodował znaczne zmiany w otaczającym nas środowisku. Efekt tych przemian można zaobserwować w wielu dziedzinach przemysłu i gospodarki. Niestety zmiany będące następstwem szybkiego rozwoju techniki są przyczyną powstania nowych zagrożeń. Wśród tych n[...]
EN In the article was presented the possibility of using spatial transformation of sound field theory in the measurement of complex vibroacoustic processes. Innovative research methods provide new perspectives of development in reducing noise emissions. As a result of the measurement is the distributio[...]
7
84%
Logistyka
2014 nr 3 1966--1976
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji mocy dźwięku silnika wysokoprężnego AD3.152 zasilanego dwoma rodzajami olejów napędowych: mineralnego Ekodiesel Ultra i syntetycznego SYNON stanowiącego produkt przeróbki tworzyw sztucznych głownie polietylenu i polipropylenu. Badania wykonane były w waru[...]
EN W artykule przedstawiono wyniki badań emisji mocy dźwięku silnika wysokoprężnego AD3.152 zasilanego dwoma rodzajami olejów napędowych: mineralnego Ekodiesel Ultra i syntetycznego SYNON stanowiącego produkt przeróbki tworzyw sztucznych głownie polietylenu i polipropylenu. Badania wykonane były w waru[...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 876--880
PL Problem wpływu hałasu na organizm ludzki jest złożony i trudny. Odnosi się do człowieka, ustroju biologicznego, jako jednostki intelektualnej oraz jednostki grupy społecznej jak i wszelkich aspektów jego życia. Od dłuższego czasu przykuwa uwagę chęć poznania oddziaływania hałasu na stan zdrowia, co [...]
EN The problem of the noise effect on the human body is complex and difficult. It refers to the human biological system, as a member of intellectual and social unit as well as all aspects of his life. For a long time this problem attracts the attention scientists who want to understand the impact of no[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2010 Nr 1(6) 22-52
PL Drogownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Produkcja surowców niezbędnych do budowy dróg odbywa się min. w wytwórniach mas bitumicznych, czyli w tzw. otaczarniach. Instalacje te licznie powstają w kraj obrazie nie tylko naszych miast, ale również mniejszyc[...]
EN Road engineering is one of the fastest growing sectors of the Polish economy. Production of materials, needed for road construction, takes place, inter alia, in asphalt plants. These installations frequently occur in the landscape not only big cities, but also in smaller towns, which is associated w[...]
10
67%
Logistyka
2014 nr 3 1271--1277
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań natężenia hałasu emitowanego przez środki transportu samochodowego na ulicy aglomeracji szczecińskiej objętej programem ograniczenia ruchu. Do badania wybrano arterię komunikacyjną należącą do grupy typowo przeciążonych, gdzie budynki mieszkalne zlokali[...]
EN In the article, there are presented outcomes of studies on noise intensity generated by means of motor transport on one of the Szczecin agglomeration roads being subject to traffic restriction programme. The road chosen for the studies is one of those typically overloaded with traffic where apartmen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last