Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nośność obliczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Konstrukcje Stalowe
2012 nr 1 30-34
2
100%
Świat Szkła
3
100%
Konstrukcje Stalowe
2010 nr 2 30-33
4
84%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 16 195--207
PL Stan graniczny nośności konstrukcji, projektowanej w tradycyjnym podejściu na podstawie efektów oddziaływań jest oceniany z niezawodnościowego modelu szeregowego. Kalibrację współczynników częściowych do nośności przeprowadza się wówczas na podstawie analizy niezawodności pojedynczego elementu kons[...]
EN Problems associated with the estimation of partial factors for structural systems, subsystems and buckling of individual elements are dealt with in this paper. Aspects related to resistance factors for the section resistance and member resistance are in particular referred to. The Eurocode’s approac[...]
5
67%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 7 372--374
PL Podano wyniki obliczeń osiadania stóp i ław fundamentowych posadowionych bezpośrednio na najczęściej spotykanych w praktyce budowlanej gruntach, przy obciążeniu odpowiadającym nośności obliczeniowej podłoża. Stwierdzono, że obliczone osiadania mogą przekraczać osiadania graniczne w przypadku fundame[...]
EN The article attempts to determine whether the settlement of typical direct foundations (strip foundations and spot footings), situated on the most commonly encountered in practice soils, with a load corresponding with calculated bearing capacity of the ground, are compatible with norm requirements. [...]
6
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 1 287--310
PL W pracy przedstawiono podstawowe sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych zgodne z zasadami PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne zostały oparte na wynikach badań statycznych nośności pali, wynikach badań podłoża, wynikach badań dynamicznych pali: nośn[...]
EN The article provides an overview of basic methods of calculating geotechnical bearing capacity of piles in accordance with the provisions of PN-EN 1997-1 (Eurocode 7): Geotechnical Design – General Rules, based on the results of static load tests, soil investigation and results of dynamic load tests[...]
7
59%
Archives of Civil Engineering
2016 Vol. 62, nr 2 229--264
PL Stosowane obecnie w budownictwie metalowym pręty cienkościenne należą do grupy elementów, których nośność przekroju jest warunkowana zjawiskami lokalnej lub dystorsyjnej utraty stateczności. Przekrój poprzeczny klasy 4. jest na ogół złożony ze smukło – płytowych ścianek, które w analizie można model[...]
EN Thin-walled bars currently applied in metal construction engineering belong to a group of members, the cross-section resistance of which is affected by the phenomena of local or distortional stability loss. This results from the fact that the cross-section of such a bar consists of slender-plate ele[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last