Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nośniki substancji leczniczych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1924-1931
PL Kropki kwantowe ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizykochemiczne, a w szczególności optyczne, są wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki oraz produkcji przedmiotów codziennego użytku. Zaprezentowano krótki opis zastosowań kropek kwantowych w naukach medycznych jako sond fluorescencyjnych o[...]
EN A review, with 85 refs., of uses of quantum dots in medicine, anal. chem., photocatalysis, solar cells and light-emitting diodes.
2
80%
Polimery
2009 T. 54, nr 6 407-416
PL Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat otrzymywania dendrymerów, metod ich charakteryzowania i perspektyw zastosowania w medycynie tej nowej klasy związków polimerycznych.
EN The present state of knowledge about the preparation, methods of characterization and the prospect of medical applications of dendrimers - a new class of polymeric compounds - is presented on the basis of literature review.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last