Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrozoaminy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 7 226-230
PL Przedstawiono stopień zanieczyszczenia powietrza N-nitrozoaminami w zakładach przemysłu gumowego. Badania przeprowadzono w 12 zakładach, na około 140 stanowiskach pracy. W powietrzu na 2/3 badanych stanowisk stwierdzono obecność N-nitrozoamin, głównie N-nitrozodimetyloaminy (na stanowiskach wulkaniz[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem badań było ustalenie poziomu zanieczyszczeń nitrozoaminami mięsa pozyskanego od ubitych zróżnicowanych gatunków i płci zwierząt gospodarskich. Mięso to po odpowiednim rozbiorze, wykrawaniu i klasyfikacji mięśni poddawano czynnikom mrożenia, solenia i mrożenia oraz rozmrażania. Następnie w tych[...]
EN The aim of research was to determine the nitrosamine contamination level in meat from various species and genders of slaugthered farm animals. After cutting, jointing and muscles classification the meat was salted, frozen and thawed. The meat in the above mentioned states was comminuted in a mincer [...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem badań było ustalenie poziomu zanieczyszczeń nitrozoaminami mięsa pozyskanego z odłowionych ryb zróżnicowanych gatunków, jak również wpływu na ten stan środowiska ich bytowania oraz żywienia. Tusze te po wychłodzeniu, obróbce, rozbiorze-filetowaniu mięśni, poddawano technologicznym procesom w p[...]
EN The research aimed to determine the level of nitrosamine contamination in meat from various species of fish and the effect of their habitat and mode of nutrition on this condition. Following an appropriate carcass chilling and initial treatment - filleting, the muscles of respective fish species wer[...]
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 4 20-22
PL Artykuł wskazuje źródła i prekursory N-nitrozoamin w wyrobach gumowych. Badania prowadzone w kilkunastu zakładach przemysłu gumowego na około 150 stanowiskach pracy wykazały, że w 2/3 przypadków występowały N-nitrozoaminy. Najczęściej występującymi N-nitrozoaminami w powietrzu na stanowiskach pracy [...]
EN The paper lists sources and precursors of N-nitrosamines in rubber products. Studies were carried out in a dozen or so rubber industry enterprises in about 150 workstations. They showed that N-nitrosamines were present in two thirds of them NDME, NMEA, NDEA and NPIP were the most frequent ones in wo[...]
5
63%
Ochrona Środowiska
PL W ostatnich latach uboczne produkty utleniania zawierające azot budzą istotne zainteresowanie ze względu na ich niepożądane właściwości toksykologiczne, mutagenne czy też kancerogenne. W pracy przedstawiono stan wiedzy na temat mechanizmów tworzenia oraz analityki nitrozoamin (w szczególności nitroz[...]
EN Owing to their undesired toxicological, mutagenic and/or carcinogenic properties, nitrogen-containing water disinfection by-products have recently become a matter of growing concern. This paper provides not only a review of recent knowledge about the mechanisms underlying the formation of nitrosamin[...]
6
63%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 187--192
PL Proces fotokatalitycznej degradacji jest jedną z nowych metod stosowanych do usuwania zanieczyszczeń z wody i powietrza. Jednym ze specyficznych, toksycznych zanieczyszczeń jest nikotyna. Jej utlenianie może prowadzić do powstawania silnie kancerogennych nitrozoamin. Celem pracy były badania nad fot[...]
EN The photocatalytic degradation process of is one of the new and popular methods used to remove pollutants from water and air. This process is based mainly on oxidation of pollutants by highly reactive hydroxyl radicals generated on a photocatalyst surface under UV irradiation. Many highly toxic orga[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last