Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitric acid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 76 43-49
EN Segregation of phosphorus and silicon at the grain boundaries in austenitic stainless steels is known to make these steels susceptible to intergranular corrosion in strongly oxidizing environments. This behavior is more pronounced in steels containing phosphorus and normal contents of silicon, other[...]
2
88%
Ars Separatoria Acta
2008 No. 6 31-40
EN The phenomenon of third phase formation in different liquid extraction systems is well known for more than 50 years but until now a good mathematical model that could predict the third phase formation has not been developed. The third phase is unwanted in extraction systems because, for example, in [...]
3
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper is focused on the kinetics of the reaction between natural dolomite and diluted solutions of nitric acid at various temperatures. All experiments were carried out in a semi-batch reactor with an approximately constant nitric acid concentration using the pH-stat titration method. The react[...]
4
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 1 107-112
PL W artykule dokonano analizy akcji jaka miała miejsce w dniu 30.05.2011 r. przy ul. Powstańców w Krakowie gdzie rozszczelnieniu uległ zawór denny w cysternie samochodowej przewożącej stężony kwas azotowy nr ONZ 2031. Przedstawiono problematykę związaną z kierowaniem działaniami przy tego typu zdarzen[...]
EN In the article, there was made an analysis of the action which took place on 30.05.2011 at the Powstancow street in Krakow. There was an unsealing of the bottom valve in the tank vehicle. The vehicle was transporting the concentrated nitric acid, number: UN 2031. The article describes the issues of [...]
5
75%
Polish Journal of Chemistry
EN Infrared spectra of the complex between C6H6 and HNO3, trans-HONO and cis-HONO in solid argon are reported. Nitric acid and both isomers of nitrous acid form stable 1:1 hydrogen bonded complexex in which the OH group of an acid is interacting with the II-electron system of benzene ring. In addition [...]
6
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Kinetic measurements of the process of sodium nitrite inversion were carried out. The effect of the temperature in the range 323 - 363K, HNO3 concentration in the range 6.3 - 220 g/dmexp.3, type of the barboting agent (air, nitrogen, oxygen) and its flow rate (wo = 7.4-104 and 7.4-10exp.3 m/s) on th[...]
7
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A novel approach to make granulated mineral fertilizers of the NPK type, which depends on a modification of the known Odda process is presented. In the method proposed, phosphate rock is digested with nitric(V) acid, part of the calcium ion is removed and next, potassium sulfate(VI) and phosphate ro[...]
8
75%
Nukleonika
EN The highly selective nitrogen donor ligand CyMe4BTBP for An(III) separation by solvent extraction was irradiated in a 60Co γ-source under varying conditions. Organic solutions of 10 mmol/L ligand in 1-octanol were contacted with different concentrations of nitric acid to observe the influence of an [...]
9
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 1 33--40
PL Przeprowadzono badania elektrochemiczne z zastosowaniem elektrody wykonanej ze spieku Cu2Te i roztworów HNO3 o pH 0-3. W celach porównawczych zarejestrowano krzywe woltamperometrii cyklicznej w roztworach azotanowych zawierających jony miedzi i telluru na różnych stopniach utlenienia. Stwierdzono, ż[...]
EN Electrochemical studies were conducted using electrodes made of sintered Cu2Te powder and HNO3 solutions of pH 0÷3. For comparison, cyclic voltammetry curves were recorded in acidic nitrate solutions containing copper and tellurium ions in various oxidation states. It was found that the rate of anod[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 6 696-701
11
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2207-2210
12
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2211-2216
13
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1999 Nr 20 103--121
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 135-136
EN Ammonia oxidation process has been used for many years in nitric acid technology. Regarding the importance of the process and its contribution to nitric acid production costs there are still many scientific works devoted to the modeling of ammonia oxidation process. In the paper a kinetic model of a[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2237-2240
16
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2018--2021
PL Interkalacyjny związek grafitu z kwasem azotowym (HNO₃-IZG) został otrzymany metodą chemiczną poprzez zanurzenie grafitu w 100- proc. dymiącym kwasie azotowym i elektrochemiczną metodą liniowego przesuwu potencjału. Następnie uzyskane produkty poddano obróbce termicznej, w wyniku której otrzymano ek[...]
EN Graphite was intercalated with 100% HNO₃ by chem. method and by sweep voltametry (electrochem. method). The intercalated graphite was heated to produce an exfoliated graphite. Whole process was repeated to prep. re-intercalated compd. and re-exfoliated graphite. Thermal treatment of the graphites re[...]
17
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2009 Nr 2 (60) 65--78
PL Kwas azotowy(V) należy do mocnych kwasów mineralnych o silnych właściwościach utleniających. Jest powszechnie stosowany w przemyśle metalowym oraz w syntezie organicznej, a tak-że do otrzymywania nawozów mineralnych. Ostre zatrucie dymami kwasu azotowego(V) u ludzi manifestuje się objawami ze strony[...]
EN Nitric acid(V) is a clear colourless or yellowish liquid with a characteristic choking odour. The odour threshold is in the range of 0.75 ÷ 2.5 mg/m3. In moist air it forms a white fume (contain-ing 0.1 ÷ 0.4% NO2), whereas heated or in the presence of light it decomposes to red fuming nitric acid ([...]
18
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A mathematical model enabling a quantitative description of the oxidation of nitrous acid using the ozone-oxygen mixtures in the continuous bubble columns has been proposed. The model consists of mass transfer kinetic equations and material balance equations of gas and liquid phases flowing through [...]
19
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The oxidation of nitrous acid using oxygen and ozone-oxygen mixtures was investigated. The reactions were performed in a heterogeneous system in the aqueous solution of nitrous and nitric acids, drawn from an absorption column in a nitric acid plant. Variations of reaction rates depending on the tem[...]
20
63%
Chemia Analityczna
PL Oznaczanie tlenku azotu (NO3 (g)) przy użyciu planarnego amperometrycznego sensora wykorzystującego elektrodę pracującą 7 platynowanej platyny jest jedną z najczulszych metod oznaczania tego analilu. z granicą detekcji poniżej nanomola, opracowanych do tej pory. Zastosowanie membrany przepuszczalnej[...]
EN A planar amperonietric nitric oxide (NO ) sensor based on a platinized platinum (pPt) working electrode (as anode) is one of the most sensitive NO detection methods reported to date with sub-nmol L-1 detection limits. The use of an outer gas permeable membrane (porous polytetrafluoroethyl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last