Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrate reductase
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN For the last three decades the interest in biomonitoring and ecological studies has been rapidly growing. Therefore, it was necessary develop of new methods of analysis for biochemical parameters which allow to quantify biological response of investigated organisms for environmental factors. The mai[...]
2
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 32 115--121
PL W ciągu ostatnich trzech dekad zainteresowanie biomonitoringiem i badaniami ekologicznymi szybko wzrastało. Dlatego zaistniała konieczność rozwoju nowych metod analiz parametrów biochemicznych, które pozwoliłyby określić biologiczna odpowiedź badanych organizmów na działanie czynników środowiskowych[...]
EN During recent three decades interest for biomonitoring and ecological studies was rapidly growing. Therefore was necessary develop of new methods of analysis biochemical parameters whose allow quantify biological response of investigated organisms for environmental factors. The main goal of this pap[...]
3
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedstawiono wyniki trzyletnich badań (2005-2007) nad wpływem folii polietylenowej wykonanej z surowca oryginalnego i recyklingowego (bezbarwnej, białej i czarnej) wykorzystanej do pokrycia tuneli niskich oraz do cieniowania roślin przed zbiorem na metabolizm azotanów w ogonkach liściowych selera n[...]
EN The results of three-year studies (2005-2007) on the effect of various colours of film (transparent, white, and black) made of original and recycled materials used as tunnel covers and plant shades before harvest on the nitrate metabolism in celery, 'Tango' cv., have been presented. Nitrate content,[...]
4
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2018 Vol. 25, nr 4 643--658
EN The Typic Hapludalfs soils under two old shelterbelts (200 years old) Robinia pseudacacia and Crataegus monogyna, multi species of trees (young shelterbelt - 20 years old) and neighbouring cultivated fields were investigated. The function of shelterbelts of different age and plant composition in agr[...]
5
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Wykazano, że poziom akumulacji azotanów(V) zarówno w warzywach korzeniowych (marchew, burak ćwikłowy), jak i liściastych (kapusta, sałata) zależy od koncentracji metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, Pb i Zn) w glebie i w roślinach. Poziom akumulacji azotanów(V) w biomasie wszystkich czterech badanych gatun[...]
EN The relationship between the content of heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn) and the accumulation of nitrates(V) was examined in four species of vegetables: carrot, beetroot, cabbage and lettuce grown on light acid soils whose content of heavy metals was different and which contained the essential [...]
6
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 663--674
PL Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbe[...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both [...]
7
51%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 229--235
PL Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 [...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study area[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last