Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niewyważenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono problematykę niewyważenia wirników w napędach z silnikami indukcyjnymi. Omówiono sposoby monitorowania niewyważenia przy wykorzystaniu sygnałów prądu stojana i drgań mechanicznych. Zaprezentowano stanowisko laboratoryjne i oprogramowanie do wykrywania niewyważenia i wyważani[...]
EN In the article the problems of the rotor unbalance in the induction motor drivers was presented. The monitoring of unbalance with the stator current and mechanical vibrations analysis was discussed. The laboratory position and software for the detection of unbalance and balancing in the own bearings[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 11-17
EN During presentation there will be raised all aspects of balancing technology. Definitions concerning unbalance states as well as reasons and consequences of unbalance will be explained in details. There will be presented quality grades of balancing and correction methods, with special emphasis on el[...]
3
100%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 29-40
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie problemu brzegowego matematycznego modelu wirującego koła kolejowego, w którym uwzględniono niewyważenia tarczy i wieńca koła o ciągłym rozkładzie masy. Niewyważenia tarczy i wieńca mogą być przesunięte względem siebie o dowolny kąt fazowy. Wykazano, że przesunięcie[...]
EN The paper presents mathematical model of a rotating railway wheel, which includes unbalanced masses of the plate and tyre with continuous mass distribution. Unbalanced masses of the wheel plate and tyre can be shifted any phase angle from each other. The analytical solution of the boundary problem o[...]
4
75%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2004 T. 23, z. 2 187-194
PL Małe okręty rakietowe klasy Tarantula oraz fregaty klasy Oliver Hazard Perry są obiektem stałych badań diagnostycznych w Marynarce Wojennej. Okręty zostały wyposażone w turbinowe silniki spalinowe tworzące kombinowane układy napędowe typu COGAG. Badania wibroakustyczne są ukierunkowane na określenie[...]
EN The Tarantula class missiles corvettes and Oliver Hazard Perry class frigates, among other Polish Navy ships, are subject to a permanent basie diagnostic system. They are fitted with COGAG gas turbine propulsion systems. The investigations were aimed at determination of permissible inservice unbalan[...]
5
63%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 7/8 130--134
PL W inteligentnych budynkach przemysłowych wentylatory znajdują bardzo szerokie zastosowanie w układach wentylacyjnych oraz transporcie pneumatycznym. W przypadku pracy w środowisku o wysokim zapyleniu istnieje ryzyko pojawienia się uszkodzenia wentylatora. Na skutek nierównomiernego osadzenia się pył[...]
EN Industrial fans are widely used in air-conditioning and air transport in intelligent buildings. Working in an environment with a lot of dust will bring a high risk of damage to the fan. Not symmetric deposition of dust on the fan blades can create an imbalance of the rotor that causes vibration. It [...]
6
63%
Tribologia
2002 nr 1 117-129
PL Problem oceny niewyważenia wirników w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych należy do podstawowych zagadnień eksploatacyjnych. Rozwój technik drganiowych zasadniczo zmienił zakres czynności obsługowych, szczególnie przy identyfikacji przekroczenia tolerowanej wartości niewyważenia wirników. O[...]
EN The exploitation of the propulsion system of the naval vessels is a very difficult and complicated task because of many problems on the reliability field. The doubts are occurred very often, especially making the exploitation decision: still to operate or to attend (or repair) the elements of the pr[...]
7
63%
Mechanik
2018 R. 91, nr 3 256--262
PL Przedstawiono zagadnienia związane z dynamiką pracy wałów przegubowych z przegubem homokinetycznym. Główny nacisk położono na ocenę wpływu przegubu w wale poddawanym obciążeniom dynamicznym na drgania poprzeczne centralnej podpory wału.
EN The article discusses analyze issues of drive shafts incorporating constant velocity joints dynamics. It focuses mainly on an impact of a joint on a shaft center support lateral vibrations caused by dynamic loads.
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 4 79--85
PL I Przedstawiono model matematyczny procesów dynamicznych w urządzeniu wibracyjnym na elastycznych wspornikach z ekscentrycznym, samocentrującym niezrównoważonym wirnikiem i silnikiem indukcyjnym. Część robocza silnika indukcyjnego wykonuje ruch płaski. Dynamiczna cecha silnika elektrycznego jest wyb[...]
EN A complex mathematical model of dynamic processes in vibration device on elastic supports with eccentric self-centering unbalanced rotor and induction motor is given. A working chamber of induction motor does a plane motion. The dynamic feature of the electric motor is chosen for descriptions of dev[...]
9
51%
Tribologia
2002 nr 1 57-70
PL Konsekwencją eksploatacji turbinowych silników spalinowych w środowisku okrętowym jest relatywnie przyśpieszona degradacja ich stanu technicznego. Jednym z jej objawów jest wzrost niewyważenia zespołów wirnikowych. W pracy przedstawiono obiekt, zaprezentowano metodykę badań i rezultaty wykorzystania[...]
EN Exploitation of naval electric power plant is a complex task due to specific features of marine environment as well as requirements for maintaining high level of serviceability and reliability, constant swaying of the ship hull, high-level humidity etc. In this paper results of vibroacoustic researc[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę dynamicznych parametrów pracy wału przegubowego wykorzystującego pojedynczy przegub Cardana, poddanego działaniu obciążeń dynamicznych. Ocena dynamiki pracy została dokonana poprzez pomiar wartości amplitudy prędkości drgań poprzecznych węzła łożyska pośredniego wału[...]
EN This paper concerns about issues of dynamic work parameters of a Cardan jointed driveshaft with single joint. Evaluation of work dynamics was conducted by measuring an amplitude of speed of lateral vibrations induced on intermediate bearing of the shaft. There was also a phase angle of speed amplitu[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 4 86--92
PL Streszczenie. Podano złożony model matematyczny procesów dynamicznych w wibracyjnym urządzeniu dla robota montażowego. Taki model pozwala badać proces uruchomienia mechanizmu, tryby w stanie ustalonym i ruchy przestrzenne dowolnych punktów części złożonej. Zaproponowano model silnika z niewyważeniem[...]
EN A complex mathematical model of dynamic processes in vibrational mounting device for assembly robot is given. Such mathematical model makes it possible to research the starting process of the mechanism, the steady-state regimes and spatial motions of any points of the assembling part. A rational mod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last