Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nierówność powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 3-4 68--69
PL Stykowe metody pomiaru nierówności powierzchni nazywane powszechnie (choć nie do końca zgodnie z prawdą) metodami pomiaru chropowatości od wielu lat są najpopularniejsze w praktyce przemysłowej.
2
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 85-86
3
75%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 5-6 134--135
PL Artykuł stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w wydaniu 3-4/2019 czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie”, w którym opisane i scharakteryzowane zostały bezstykowe metody analizy struktury geometrycznej powierzchni.
4
63%
Mechanik
PL W artykule zaproponowano nowy sposób przygotowania powierzchni do nagniatania gładkościowo umacniającego. Szczegółowej analizie poddano zagadnienie kontaktu narzędzia z przedmiotem obrabianym. Opracowano aplikację w programie ANSYS/LS-DYNA, która umożliwia dokonywanie obliczeń dla różnych modeli mat[...]
EN In the article was proposed was new method of the surface preparations to smoothness and hardness burnishing. The detailed analysis was subjected from work-piece and tools the contact problem. The results of theoretical considerations of plastic formation regular asperities process obtain on the gro[...]
5
63%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 supl. 125-128
PL W dotychczasowej praktyce w ocenie zarysów struktury geometrycznej powierzchni szeroko wykorzystuje siŤ zasadę transformacji Fouriera. Znalazło to szczególne zastosowanie w analizie pomiarów okrągłości i walcowości. Z tego względu, że w wielu dziedzinach metrologii do oceny sygnałów zmiennych stosuj[...]
EN In hitherto practice the Fourier transform has been extensively to evaluate profiles of geometrical surface structure. It is still an essential tool particularly for analyzing roundness and cylindricity measurements. Since a number of metrological tasks successfully employ the wavelet transform to e[...]
6
63%
Autex Research Journal
EN Unevenness of woven fabric results from irregularity of the yarn used as well as from the process of its manufacture(weaving). A periodical and non-periodical yarn irregularity shows itself in the flat textile by known effects - themoiré effect, cloudiness, and stripiness. It is possible to predict [...]
7
63%
Mechanik
2013 R. 86, nr 2 114--119
PL Przedstawiono oddziaływania układu obróbkowego na powierzchnię, które zakłócają odwzorowanie zarysu ostrza narzędzia w postaci jego przemieszczeń względnych wobec przedmiotu. Do pełnej oceny i wartościowania zmian powierzchni posłużono się analizą amplitudowo-częstotliwościową nierówności profili po[...]
EN The impact of the machining system to the surface, which interfere the representation of the outline of the cutting tool in the form of its relative movements to the workpiece, is presented in the paper. For the full evaluation and valuation of the surface changes, analysis with amplitude-frequency [...]
8
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule autorzy rozważają wpływ nierówności powierzchni na rozkład prędkości i własności turbulentnej warstwy granicznej. Omówiono wielowarstwowy model warstwy granicznej. Jeśli wysokość nierówności nie przekracza grubości podwarstwy lepkiej, wówczas chropowatość nie wpływa na obraz ruchu turbule[...]
EN In the paper the autors discuss the influence of surface roughness on the mean velocity profi le and properties of the turbulent boundary layer. The multi-strata model of the turbulent boundary layer has been discussed. When roughness height does not exceed the thickness of the viscous sublayer, the[...]
9
51%
Tribologia
1999 nr 6 1021-1033
PL : Przedstawiono model wyznaczania przyrostu temperatury wierzchołków nierówności powierzchni elementów skojarzonych w styku skoncentrowanym w warunkach tarcia mieszanego. Przyrost ten określony został przez superpozycje procesów termicznych w całej strefie styku(skalamakro) i zjawisk cieplnych przy [...]
EN Model for the determining the temperature rise on the surface asperities of the elements that are coupled in concentrated contacts working under conditions of mixed friction has been presented.This rise has been determined by superposition of the thermal processes in the entire contact zone (macro-s[...]
10
45%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 4--5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last